Světový oceán - Gymnázium, Tachov

Report
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0028
Číslo materiálu
VY_32_INOVACE_121
Název školy
Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370
Autor
Mgr. Daniela Kemrová
Předmět
Zeměpis
Ročník
2.
Datum vytvoření
17.02.2013
Anotace
Světový oceán
Prezentace
Metodický pokyn
prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.
SVĚTOVÝ OCEÁN
Pohled na naší planetu z vesmíru prozrazuje, že na povrchu Země je
více vody – 71 % (moře a oceány) než pevné země – 29 %
Světový oceán je souvislý vodní obal planety Země, který je
složen z oceánů, moří, zálivů a veškeré vodní masy, která je
přímo s ním spojená a je v něm soustředěna většina vody na
Zemi
V současnosti se světový oceán rozděluje na 5 dílčích částí, které jsou
uvedené v tabulce :
Oceán
Tichý oceán
Rozloha (mil.
km²)
% podíl
% podíl
na rozloze oceánů
na rozloze Země
155,557
43,04 %
30,51 %
Atlantský oceán
76,762
21,24 %
15,06 %
Indický oceán
68,556
18,97 %
13,45 %
Jižní oceán
20,327
5,62 %
3,99 %
Severní ledový oceán
14,056
3,90 %
2,76 %
Vnitřní a okrajová moře všech oceánů
26,161
7,23 %
5,13 %
361,419
100,00 %
70,90 %
Celkem veškeré vodstvo
Tichý oceán
- známý též jako Pacifický oceán nebo Pacifik je největší
oceán na Zemi
- rozprostírá se od Arktidy na severu po Antarktidu na jihu a
ze stran je ohraničen Asií a Austrálií na západě a Severní a
Jižní Amerikou na východě.
- rovník oceán rozděluje na Severní a Jižní pacifický oceán
- Mariánský příkop při západní části Severního Pacifiku je s
hloubkou 10 994 m nejhlubším místem na Zemi
- pro Tichý oceán jsou typická častá zemětřesení, které jsou
důsledkem častých tsunami
Západ slunce nad Tichým oceánem
Mapa znázorňující hloubku oceánu
Atlantský oceán (Atlantik)
- je vodní plocha mezi Afrikou, Evropou a Amerikou
- jde o druhý největší z pěti světových oceánů
- nejhlubší místo je prohlubeň Milwaukee v
Portorickém příkopu s hloubkou 8 648 m
- středem oceánu se táhne největší podmořský horský
hřeben Středoatlantský hřbet v délce asi 11 300 km
- na březích Atlantiku leží většina nejvyspělejších zemí světa
a proto je protkán sítí celosvětově nejpoužívanějších
mořských tras mezi východní a západní polokoulí
- Golfský proud je teplý mořský proud. Vzniká v Mexickém
zálivu, sleduje pobřeží Severní Ameriky a pak se dělí na dvě
větve (k severní Evropě a k západnímu pobřeží Afriky).
Výrazně ovlivňuje podnebí východního pobřeží S. Ameriky a
západního pobřeží Evropy.
Mexický záliv v 3D perspektivě
Golfský proud
Indický oceán
- nachází se mezi východním pobřežím Afriky, jižní částí
Asie, západním pobřežím Austrálie a Antarktidou
- je nejteplejším světovým oceánem, velká část se
nachází v tropickém nebo subtropickém podnebném pásu
- pro oblast na sever od rovníku je charakteristické
monzunové podnebí
- nejhlubším místem je Sundský příkop o hloubce 7 531 m
- Bengálský záliv je svou rozlohou největší záliv na Zemi
- je domovem mnoha druhů želv, velryb, ploutvonožců
- v Rudém moři je množství korálových útesů
Maledivy
Velký korálový útes
Jižní oceán
(Jižní ledový, nebo Antarktický)
- oceán obklopující Antarktidu
- je rozlohou 2. nejmenší, má průměrnou hloubku – 4 500 m
od ostatních se liší tím že jej kromě Antarktidy neohraničuje
pevnina, ale Atlantský, Indický a Tichý oceán
- kolem celé Antarktidy přenáší vodu Antarktické cirkulární
proudy
- zvláštností oceánu je vodní proces který se jinde nevyskytuje
„Antarktická spodní voda“ – velmi chladná a vysoce slaná voda
pod oceánským ledem
- pravděpodobně se zde vyskytují velká ložiska nerostného bohatství
Ledovce – zdroj pitné vody
Velryba jižní
Severní ledový oceán
- je nejmenší světový oceán s nejmenší průměrnou hloubkou
1 328 m
- nejhlubším místem je Polární hlubokomořská planina s 1 328 m
- rozkládá se kolem severního zemského pólu a jeho hladinu okrývá
po většinu roku silná ledová vrstva
- polární led dělíme na tři druhy
polární : pokrývá většinu oceánu, tloušťka až 50 m
tabulový : vzniká na okrajích oceánu, maxim. tloušťka 2 m
rychlý led : tvoří se mezi tabulovým ledem a pobřežím
- vlivem oteplování v současné době tloušťka i plocha polárního
zalednění rychle klesá
- původně se mělo za to, že Arktida je kontinent, ale v roce 1958
americká atomová ponorka podplula severní pól a zjistila, že
kontinent neexistuje a že je to pouze trvale zamrzlá hladina oceánu
Přelet nad severním pólem
Lední medvědi
Zdroje, citace
Strana 2
•
AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. gimp-savvy.com [online]. [cit. 18.6.2014]. Dostupný na WWW: http://gimp-savvy.com/cgibin/img.cgi?nasaNVhQrOfa71E1466
•
AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. gimp-savvy.com [online]. [cit. 18.6.2014]. Dostupný na WWW: http://gimp-savvy.com/cgibin/img.cgi?nasaGzCst6RvDi11884
•
AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 18.6.2014]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg
•
Citace : Zeměpis světa 1 (učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia)
Strana 3
•
AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 18.6.2014]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_oce%C3%A1n
Strana 4
•
AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 18.6.2014]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tich%C3%BD_oce%C3%A1n
•
AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 18.6.2014]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Iss007e10807.jpg
•
AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 18.6.2014]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pacific_elevation.jpg
Strana 5
•
AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 18.6.2014]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atlantsk%C3%BD_oce%C3%A1n
•
AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 18.6.2014]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GulfofMexico3D.jpg
Strana 6
•
AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 18.6.2014]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indick%C3%BD_oce%C3%A1n
•
AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 18.6.2014]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Indian_Ocean_bathymetry_srtm.png
•
AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 18.6.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:405Maldives.jpg
•
AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 18.6.2014]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GreatBarrierReef-EO.JPG
Zdroje, citace
Strana 7
•
AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 18.6.2014]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_oce%C3%A1n
•
AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 18.6.2014]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Southern_Ocean.png
•
AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 18.6.2014]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Glacial_iceberg_in_Argentina.jpg
•
AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 18.6.2014]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Southern_right_whale6.jpg
Strana 8
•
AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 18.6.2014]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_ledov%C3%BD_oce%C3%A1n
•
AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 18.6.2014]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arctic_Ocean.png
•
AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. wikipedia.org [online]. [cit. 18.6.2014]. Dostupný na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polar_bears_near_north_pole.jpg
•
AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. wikipedia.org [online]. [cit. 18.6.2014]. Dostupný na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1024_Nordpolausflug-_Nordostgr%C3%B6nland-05052012182.jpg

similar documents