Historie a současnost počítačů

Report
Jejich druhy a využití
Obsah

Historie








Druhy Využití





Starověk
Novověk
Období druhé světové války
Období po druhé světové válce
Období raného komunismu
Období komunismu
Konec komunismu až současnost
Osobní počítače
Servery
Pracovní stanice
Superpočítače
Budoucnost
Kvantové počítače
 Umělá inteligence

Historie
 Starověk
 Novověk
 Období druhé světové války
 Období po druhé světové válce
 Období raného komunismu
 Období komunismu
 Konec komunismu až současnost
Starověk

Abakus
 jednoduchá mechanická pomůcka
usnadňující výpočty
 kamínky z 1 strany → na 2.
 současné využití
○ 1. třídy základních škol, školky
 používal se
○ Babylón, starověká Indie, starověké
Řecko, starověký Řím
2* 1
0* 5
3 * 10
1 * 50
2 * 100
2 * 500
Celkem: 2*500 + 2*100 + 1*50 + 3*10 + 2*1 = 1282
Starověk

Sčot
 Rusko
 10 tyček
○ na devíti → 10 kuliček
○ na jedné → 4 kuličky
Novověk

Logaritmické tabulky
 John Napier
 realizace násobení a dělení
 následovalo logaritmické pravítko
Novověk

Mechanické kalkulátory
 Počítací hodiny
○ 1623 - Wilhelm Schickard
○ 6-ti ciferná čísla
 Pascaline
○ 1642 - počítací stroj
Novověk

Mechanické kalkulátory
 Thomasův Arithmometr
○ Charles Xavier Thomas
 Děrné štítky
○ programování mechanických
kalkulátorů
○ 1835 - Charles Babbage
Období druhé světové války

reléové počítače

Z1
 Konrad Zuse ( v r. 1938 )
 1. fungující počítací stroj

Z2
 Konrad Zuse
 Obsahoval asi 200 relé
Období druhé světové války

Z3
 Helmut Schreyr + Zuse ( v r. 1941 )
 2600 elektromagnetických relé
 výpočty charakteristik balistických raket
 ani ne 1 operace za minutu
 zničen v r. 1944
Období druhé světové války

Colossus
 Thomas H. Flowers ( v r. 1943 )
 prototyp počítače k lámání německých
šifer

ABC
 John V. Atanasoff ( v r. 1944 )
 lineární rovnice
Období druhé světové války

Mark I
 Howard Hathaway Aiken ( v r. 1944 )
 financován IBM
 15 metrů dlouhé, 3,7 KW motor
 zrychlení matematických operací
 výpočet balistických tabulek
Období druhé světové války

Mark II
 Howard Hathaway Aiken ( v r. 1947 )
 čistě reléové zařízení
 zrychlené sčítání a násobení
 cca 13 000 relé
 americké námořnictvo
Období druhé světové války

SAPO ( SAmočinný POčítač )
 A. Svoboda, Oblonský ( v r. 1957 )
 1. počítač vyrobený v Československu
 3 roky po spuštění vyhořel
Období po druhé světové válce

elektronkové počítače

ENIAC
 v Pensylvánii v r. 1944
 pracoval podobně jako dnešní počítače
 až 5000 součtů za sekundu
 provoz ukončen v roce 1955
Období raného komunismu,



tranzistorové počítače
UNIVAC
 vynálezce - stejný jako u ENIACu (v r.
1951)
EPOS
 A. Svoboda (v r. 1960)
Období komunismu

počítače s integrovanými obvody

TNS
 JZD Slušovice( 1985 – 1989 )

Cray
 Firma Cray (v r. 1976)

IBM System 360
 Firma IBM (v r. 1965)
Konec komunismu až současnost
 mikroprocesory a osobní počítače
 celkové zlepšení
 přichází éra systému DOS
Druhy využití
 Osobní počítače
 Servery
 Pracovní stanice
 Superpočítače
Osobní počítače

Historie
 Označení pro počítač užívaný jednou osobou
 Pojem byl prvně používán firmou Apple
 1981 → IMB PC
Osobní počítače

Hardware
 Počítačová skříň
○ Typy
 Desktop – pokládá se naplocho
 Tower – leží na užší straně
○ Komponenty
 Zdroj
 Základní deska
 Mechaniky
 Monitor, klávesnice, myš
Servery

Charakteristika
 Počítač, který poskytuje služby
 Ukládají se do serverovny (Casablanca)

Hardware
 Rychlejší procesory
 Více paměti
Servery

Software
 Velký rozdíl oproti nomrálním PC
 OS
○ Windows Server 2008
○ FreeBSD
○ Solaris
○ Linux
Servery

Druhy serverů
 Webový server
 Souborový server
 Databázový server
 Proxy server
 Herní server
Pracovní stanice



Vyšší výkon
Podpora multitaskingu
Využití
 Firmy, kanceláře

OS
 Windows, Linux, Solaris 10
Superpočítače




Velice výkonný počítač
Nejvýkonnější – Titan (Cray inc.)
Česko – Amálka
Využití
 Složité matematické operace
 Modely kvantové fyziky
 Výzkum genomu
Budoucnost
 Kvantové počítače
 Umělá inteligence
Kvantové počítače


Využívají fenomény známé z kvantové fyziky
Využívá qubity (kvantové bity)
Umělá inteligence
Stroje vykazující známky
inteligentního chování
 Turingův test

 Člověk podle odpovědí soudí kdo je
člověk, a kdo ne

Vytvoření
 Genetické programování
 Expertní systémy
 Neuronové síťě
Umělá inteligence

Úspěšné programy
 Deep Blue (1997) – IMB
 Porazil Garriho Kasparova v šachách
Zdroje







Logaritmické pravítko. [online]. 2011 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Logaritmick%C3%A9_prav%C3%ADtko
Thomasův Arithmometer. [online]. 2011 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/xdavidov.html
Děrný štítek. [online]. 2011 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Brn%C3%BD_%C5%A1t%C3%ADtek
Z2. [online]. 2011 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_pages/projekty/clanky/Hlavni_mezniky_pc
/Z2.jpg
Z3. [online]. 2011 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://student.spsbv.cz/Capek.ei05/IMG/historiepocitacu/Z3.jpg
ABC. [online]. 2011 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://www.fuxon.sk/itservis/images/historia%20PC/22%20-%20ABC2.png
Mark 2. [online]. 2011 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://sen.felk.cvut.cz/sen/historie/ASCC.jpg
Zdroje







SAPO. [online]. 2011 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://www.automatizace.cz/images/article/3774_a_1007_strnka_15_obraz_
0002.jpg
ENIAC. [online]. 2011 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eniac.jpg
UNIVAC. [online]. 2011 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/UNIVAC
EPOS. [online]. 2011 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/vystavka/xrycka_01-03.jpg
Cray. [online]. 2011 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://www.fcet.staffs.ac.uk/jdw1/sucfm/1976cray1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/IBM360-651.corestore.jpg/200px-IBM360-65-1.corestore.jpg
TNS. [online]. 2011 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://www.pslib.cz/museum/index.php?singleitem=448&menuopen=14&ima
ge=2
Zdroje







Osobní počítač [online]. 2010. vyd. [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://www.ifotovideo.cz/obrazek/4cc5f1e0c9fe3/acer-aspire-asm39104cc5f28476945_650x456.jpg
Server [online]. 2010. vyd. [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://us.123rf.com/400wm/400/400/rioillustrator/rioillustrator1108/rioillustrat
or110800032/10276279-abstract-data-server-station-vector-illustration.jpg
Server [online]. 2010. vyd. [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://www.bubblews.com/assets/images/news/126682314_1357147784.jpg
Pracovní stanice [online]. 2010 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://www.muzikus.cz/save/db_images/33543
Superpočítač [online]. 2010 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://www.nasa.gov/centers/ames/images/content/460445main_ACD100095-001.jpg
Kvantový počítač [online]. 2010 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://vtm.e15.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_big/upload/aktuality/41
90/prvn__kvantov__po__ta__stoj__deset_milion__dolar__4dde61ba41.jpg
Umělá inteligence [online]. 2010 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z:
http://programujte.com/galerie/2005/05/200505240007_aibo.gif
Děkujeme za pozornost

similar documents