PowerPoint-presentatie

Report
Informatieavond
profielkeuze
vwo 3
12 november 2014
Programma
Voorstellen
Profielen + keuzeproces
Vragenronde
Voorlichtingsrondes vakken
De profielkeuze en het
keuzeproces
Gemeenschappelijk deel
Iedere leerling heeft dezelfde vakken
Verplicht profieldeel
Iedere leerling kiest een van de 4 profielen
en heeft daarbij behorende vakken
Profielkeuzevak
Iedere leerling kiest een vak dat bij het profiel hoort
Vrije deel
Iedere leerling kiest een vak (bijna geheel) naar eigen keuze
Geheel vrije deel
Iedere leerling doet onderdelen die de school uitkiest
Gemeenschappelijk deel:
-
Nederlands
Engels, (English voor gymnasium)
Duits, Frans of Spaans
Latijn of Grieks (voor gymnasium)
maatschappijleer
lichamelijke opvoeding
CKV
Cultuur & maatschappij.
Verplichte profielvakken:
- geschiedenis
- wiskunde A of C
Cultuur & maatschappij.
Profielkeuzevak maatschappij
kies één vak:
- aardrijkskunde
- economie
Cultuur & maatschappij.
Profielkeuzevak cultuur
kies één vak
- Duits
- Frans
- Spaans
- kunstvak muziek
- art & design
Cultuur & maatschappij.
Vrije deel, kies één vak:
- aardrijkskunde
- filosofie
- muziek
- Duits
- Spaans
- economie
- M&O
- art & design
- Frans
Max 3 vreemde talen
of KMZ muziek of art & design
Economie & maatschappij.
Verplicht profielvak:
- economie
- geschiedenis
- wiskunde A of B
Economie & maatschappij.
Profielkeuzevak
kies één vak
-
aardrijkskunde
- management & organisatie
Economie & maatschappij.
Vrije deel, kies één vak:
- aardrijkskunde
- filosofie
- M&O
- art & design
- Frans
- muziek
- Duits
- Spaans
of KMZ muziek of art & design
Natuur en gezondheid.
Verplicht profielvak:
- biologie
- scheikunde
- wiskunde A of B
Natuur en gezondheid.
Profielkeuzevak
Kies één vak:
- aardrijkskunde of
- natuurkunde (alleen met wi B)
Natuur en gezondheid.
Vrije deel, kies één vak:
-
aardrijkskunde
BSM
economie
art & design
natuurkunde (alleen met wi B)
wiskunde D (alleen met wi B)
Natuur en techniek.
Verplicht profielvak
- natuurkunde
- scheikunde
- wiskunde B
Natuur en techniek.
Profielkeuzevak
Kies één vak:
- biologie
- wiskunde D
Natuur en techniek.
Vrije deel:
- aardrijkskunde
-
BSM
biologie
economie
wiskunde D
art & design
Bij de profielkeuze wordt
gebruik gemaakt van de
methode Qompas.
QOMPAS
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1. Profielen en vakken
2. Test jezelf
3. Speel met je profiel
4. Studies
5. Onderwijsinstellingen
6. Beroepen
7. Mijn dossier
Elke leerling heeft een persoonlijke entry-code.
Thuis te raadplegen
Ook mededelingen van mentor en decaan
Voor elk profiel geldt in
het geheel vrije deel:
-profilering beta,economie, cultuur
-loopbaanoriëntatie
-maatschappelijke oriëntatie
-beroepenstage
-internationalisering
LOB activiteiten
Start digitaal keuzeprogramma Qompas
Profielkeuzeavond wo 12 nov 2014
Bezoek TUE Ehv, ‘’keurig kiezen programma’’
di 2 dec en do 4 dec 2014
Profielkeuzedag, do 18 dec 2014
Bij elke profielkeuze geldt
bovendien:
Het maken van een
profielwerkstuk
(Peru, Jonge Ondernemer)
Mogelijkheid tot het kiezen van
een extra vak in het vrije deel.
Wordt niet altijd ingeroosterd!
Procedure
Adviezen vakdocenten
- O ontraden
- T twijfel
- V voldoende
QOMPAS
Gesprekken mentor/decaan t.b.v.
voorlopige en definitieve profielkeuze
Belangrijke data:
- 24 februari: voorlopige
profielkeuze
- 15 april: definitieve
profielkeuze
Voorlichting vakken vwo bovenbouw
BSM, Dhr. Barmentlo en Dhr. vd Eijnden V1.01
wiskunde, mevr. Westhof
V1.02
economie/M&O, Dhr. D’Elfant
V1.03
design, mevr. Rutten
V1.05
Vragen?
[email protected]
[email protected]

similar documents