DIALOG PRESTASI1

Report
MOTO
• Sederap Memacu
Kecemerlangan
VISI
• SK Tumpat Cemerlang
Dalam Semua Bidang
Menjelang Tahun 2015
Dalam PPD Tumpat
MISI
• Menjana pendidikan berkualiti
• Murid yang bermotivasi
• Guru yang prihatin dan berdedikasi
• Ibu bapa yang prihatin atau cakna
• Hubungan rapat dengan semua pihak
T.PENGERUSI
En Mohamed Awang Teh
(PK.Pentadbiran)
N.PENGERUSI
En Azhar Mohd Yusoff
(PK.Hal Ehwal Murid)
En Mohd Jafri Che Soh
(PK.Kokurikulum)
SETIAUSAHA
Pn Norulhayati Omar
(G.Bim&Kauns)
BENDAHARI
En Lee Giok Chun
(PT)
AHLI JAWATANKUASA
En Bohari Rajab
(SU.Hal Ehwal Murid /
Pengerusi Harta Modal& Inventori)
Siti Zubaidah Mat
(Penyelaras KAFA)
Pn Faizah Ab Rahman
(KP.B.Inggeris)
Pn Faizati Abdullah
(KP.Sains )
En Mokhtar Ismail
(SU.Kurikulum / SU Bekalan
Komputer/Peny.ICT)
Pn Maziati
Mohamad
(PenyelarasKSSR)
Cik Maziah Sahak
(SU.UPSR)
Pn Masliza Mohamed
(KP.Mate. &Kedai Sek.)
Pn Suzana Hj Adzmin
(Peny.PAK & SBOA))
En W.Mohd Fadhil W.Jusoh
(KP.Pen. Islam/ Pengerusi
Pelupusan)
En Mohd Nashihiun Awg Ali
(SU.Kokurikulum)
En Mohd Sukardi Mamat
(SU. Kelengkapan Bekalan Am: Perabot dan lain-lain)
En Hanafi Hassan
(SU.Peperiksaan /
Pengerusi Aset/KPBM)
Pn Roslina Yaacob
(Penyelaras PSS)
Pn W.Roslina W.Abd Ghani
(Penyelaras Prasekolah)
Pn Aishah Azman
(Penyelaras j-QAF)
TAHUN
BIL CALON
SEMUA
BIL YG MENDAPAT
HADIR
5A
4A
3A
2A
1A
LULUS
%LULUS
GPS
2009
104
103
8
5
9
10
21
71
68.93
2.44
2010
97
95
12
11
10
16
13
55
57.89
2.32
2011
83
83
5
15
2
8
13
55
66.27
2.27
2012
83
83
3
6
15
8
14
51
61.45
2.38
2013
90
90
9
7
11
5
11
60
67.42
2.34
BIL CALON
LULUS
% LULUS
GAGAL
% GAGAL
GRED
SEMUA
M/PEL.
SEMUA
M/PEL.
SEMUA
M/PEL.
SEMUA
M/PEL.
PURATA
SEKOLAH
BIL YANG MENDAPAT
SEMUA
HADIR
5A
4A
3A
2A
1A
UPSR 2012
83
83
3
6
15
12
14
51
61.45
TOV
91
91
1
1
3
16
15
31
34.07
TARGET 2013
89
89
17
8
10
15
14
64
71.91
FEBRUARI
89
89
1
4
3
11
34
38.2
11
12.36
3
APRIL
89
88
2
5
21
13
39
44.32
3
3.41
2.78
1/2 TAHUN
89
88
4
2
6
13
24
43
48.86
5
5.68
2.6
PERCUBAAN
89
89
7
1
5
39
14
57
64.04
1
1.12
2.25
89
9
7
11
5
11
60
67.42
4
4.49
2.34
UPSR 2013
90
2.38
6
6.59
3.03
2.13
PENCAPAIAN BAHASA MELAYU
PENULISAN
BIL YANG
MENDAPAT
BIL CALON
SEMUA HADIR
A
B
C
BIL
LULUS
%
LULUS
BIL YANG
MENDAPAT
D
E
BIL
%
GRED
GAGAL GAGAL PURATA
UPSR 2012
83
83
43
13
10
66
79.52
10
7
17
20.48
2.10
TOV
91
91
32
15
18
65
71.43
10
16
26
28.57
2.59
TARGET
2013
89
89
45
14
14
73
82.02
10
6
16
17.98
2.08
FEBRUARI
89
88
7
39
19
65
73.86
14
9
23
26.14
2.76
APRIL
89
84
38
19
14
71
84.52
7
6
13
15.48
2.10
1/2 TAHUN
89
87
47
16
13
76
87.36
8
3
11
12.64
1.90
PERCUBAAN
89
88
60
13
8
81
92.05
6
1
7
7.95
1.58
UPSR 2013
90
89
40
25
9
74
83.15
8
7
15
16.90
2.07
PENCAPAIAN BAHASA MELAYU
PENULISAN
BIL YANG
MENDAPAT
BIL CALON
SEMUA HADIR
A
B
C
BIL
LULUS
%
LULUS
BIL YANG
MENDAPAT
D
E
BIL
%
GRED
GAGAL GAGAL PURATA
UPSR 2012
83
83
43
13
10
66
79.52
10
7
17
20.48
2.10
TOV
91
91
32
15
18
65
71.43
10
16
26
28.57
2.59
TARGET
2013
89
89
45
14
14
73
82.02
10
6
16
17.98
2.08
FEBRUARI
89
88
7
39
19
65
73.86
14
9
23
26.14
2.76
APRIL
89
84
38
19
14
71
84.52
7
6
13
15.48
2.10
1/2 TAHUN
89
87
47
16
13
76
87.36
8
3
11
12.64
1.90
PERCUBAAN
89
88
60
13
8
81
92.05
6
1
7
7.95
1.58
UPSR 2013
90
89
40
25
9
74
83.15
8
7
15
16.90
2.07
PENCAPAIAN BAHASA INGGERIS
BIL YANG
MENDAPAT
BIL CALON
SEMUA HADIR
A
B
C
BIL
%
LULUS LULUS
BIL YANG
MENDAPAT
D
E
3
UPSR 2012
83
83
6
22
33
61
73.49
19
TOV
91
91
1
10
31
42
46.15
TARGET 2013
89
89
20
24
28
72
FEBRUARI
89
89
3
8
32
APRIL
89
88
3
10
1/2 TAHUN
89
88
5
PERCUBAAN
89
89
UPSR 2013
90
89
BIL
%
GAGAL GAGAL
GRED
PURATA
22
26.51
2.89
49
49
53.85
3.41
80.90
17
17
19.10
2.47
43
48.31
46
46
51.69
3.36
42
55
62.50
33
33
37.50
3.19
10
45
60
68.18
28
28
31.82
3.09
7
21
43
71
79.80
17
1
18
20.22
2.82
22
15
28
65
73.00
16
8
24
27.00
2.70
PENCAPAIAN MATEMATIK
BIL YANG
MENDAPAT
BIL CALON
SEMUA HADIR
A
B
C
BIL
%
LULUS LULUS
BIL YANG
MENDAPAT
D
E
BIL
%
GRED
GAGAL GAGAL PURATA
UPSR 2012
83
83
25
13
38
76
91.57
5
2
7
8.43
2.35
TOV
91
91
5
9
32
46
50.55
27
18
45
49.45
3.48
TARGET 2013
89
89
30
20
34
84
94.38
5
5
5.62
2.16
FEBRUARI
89
89
7
13
31
51
57.30
33
5
38
42.70
3.18
APRIL
89
84
6
11
30
47
55.95
30
7
37
44.05
3.25
1/2 TAHUN
89
87
6
11
36
53
60.92
27
7
34
39.08
3.21
PERCUBAAN
89
88
10
12
41
63
71.60
25
25
28.41
2.92
UPSR 2013
90
89
17
20
35
72
80.90
11
17
19.10
2.65
6
PENCAPAIAN SAINS
BIL CALON
SEMUA HADIR
BIL YANG
MENDAPAT
A
B
C
BIL
LULUS
%
LULUS
BIL YANG
MENDAPAT
D
E
BIL
%
GRED
GAGAL GAGAL PURATA
UPSR 2012
83
83
8
41
28
77
92.77
5
1
6
7.23
2.40
TOV
91
90
2
12
30
44
48.89
44
2
46
51.11
3.36
TARGET 2013
89
89
30
30
25
85
95.51
4
4
4.49
2.03
FEBRUARI
89
89
7
18
31
56
62.92
31
2
33
37.08
3.03
APRIL
89
88
4
21
33
58
65.91
29
1
30
34.09
3.02
1/2 TAHUN
89
87
11
25
44
80
92.00
6
1
7
8.00
2.55
PERCUBAAN
89
88
11
30
42
83
94.32
5
5
5.68
2.47
UPSR 2013
90
89
14
37
32
83
93.30
6
6
6.70
2.34
KPI UPSR 2014
BIL
CALON
BIL YANG MENDAPAT
SEM HAD
5A 4A
UA
IR
LULUS
SEMUA
M/PEL.
3A
2A
1A
%
%
GAGAL
LULUS
GAGAL
SEMUA
SEMUA
SEMUA
M/PEL.
M/PEL.
M/PEL.
GRED
PURATA
SEKOLAH
TERTINGGI 3 TAHUN
9
67.42
UPSR 2013
90
89
9
7
11
5
11
60
67.42
4
4.49
2.34
TOV
85
83
1
1
2
10
15
31
37.35
52
62.65
3.04
TARGET
2014
86
86
17
8
11
6
20
62
72.09
3
3.49
1.99
BIL YANG
MENDAPAT
BIL. CALON
MATAPELAJARAN
SEMUA HADIR
TERTINGGI 3 TAHUN
B. MELAYU
(Kefahaman)
B. MELAYU
(Penulisan)
BAHASA
INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
A
B
C
BIL
LULUS
A+B+C
40
%
LULUS
A+B+C
BIL YANG
MENDAPAT
D
E
BIL
GAGAL
D+E
%
GAGAL
D+E
93.30
GRED
PURATA
0.00
UPSR 2013
90
89
40
19
24
83
93.26
6
TOV
85
81
22
19
25
66
81.48
12
TARGET
2014
86
86
46
24
13
83
96.51
3
TERTINGGI 3 TAHUN
43
6
3
3
6.74
1.96
18.52
2.44
3.49
1.69
83.15
0.00
UPSR 2013
90
89
40
25
9
74
83.15
8
7
15
16.85
2.07
TOV
85
82
21
14
17
52
63.41
13
17
30
36.59
2.89
TARGET
2014
86
86
46
20
9
75
87.21
9
2
11
12.79
1.85
TERTINGGI 3 TAHUN
22
73.03
0.00
UPSR 2013
90
89
22
15
28
65
73.03
16
8
24
26.97
2.70
TOV
85
83
2
16
25
43
51.81
36
4
40
48.19
3.29
TARGET
2014
86
86
30
26
10
66
76.74
17
3
20
23.26
2.27
TERTINGGI 3 TAHUN
25
92.77
0.00
UPSR 2013
90
89
17
20
35
72
80.90
11
6
17
19.10
2.65
TOV
85
83
2
16
23
41
49.40
34
8
42
50.60
3.36
TARGET
2014
86
86
30
30
12
72
83.72
14
2
16
18.60
2.23
TERTINGGI 3 TAHUN
24
97.59
0.00
UPSR 2013
90
89
14
37
32
83
93.26
6
TOV
85
83
3
20
20
43
51.81
36
TARGET
2014
86
86
30
35
17
82
95.35
4
4
6
6.74
2.34
40
48.19
3.22
4
4.65
1.94
OPSYEN
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
07
05
12
-
04
04
01
03
04
-
03
03
PEN.ISLAM
02
03
05
j-QAF
01
05
06
PEMULIHAN
01
-
01
MUZIK
01
01
02
BIM&KAUNSELING
-
01
01
MEDIA
-
01
01
PRASEKOLAH
-
02
02
JUMLAH
13
28
4I
GB & PK
04
-
04
JUM. BESAR
17
28
45
BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
MINGGU
MINGGU 1
MINGGU 2
MINGGU 3
MINGGU 4
TARIKH
CATATAN
% KEHADIRAN
1 & 2 JAN 2014
2 ORANG CUTI
SAKIT
95.6%
5 – 9 JAN 201
2 ORANG CUTI
SAKIT
95.6%
12 – 16 JAN 2014
1 ORANG CUTI
SAKIT
97.8%
19 – 23 JAN 2014
21 ORANG CUTI
SAKIT
97.8%
BIL
1.
STRATEGI
PENGURUSAN
PLAN TEKNIKAL
PELAKSANAAN
MASA/TEMPOH
1.1. Pemantauan & penyeliaan p & p
1.2. Khidmat nasihat & perbincangan
Guru BesarPKP
Guru Besar
Februari – Oktober
Sepanjang masa
1.3. Sermakan buku rekod mengajar
PK 2
Guru Besar
Mingguan
BERKESAN
1.4. Semakan buku latihan / nota
PKP
Guru
April
BesarPKP,PKHEM,P
Jun
KKO & KP
2.1. Penulisan bk. Rekod mengajar:
i. Tajuk
ii. Objektif
iii. Aktiviti
2.
iv. Kaedah & pedagogi
v. Nilai
vi. Penilaian
vii. Penilaian kendiri
Semua guru
Mingguan
2.2. Mengajar mengikut Carta Aliran
P & P.
2.3. Mengenal pelbagai kaedah &
Pedagogi.
Semua guru
Harian
Semua guru
Harian
2.4. Peperiksaan Dalaman:
PENGAJARAN
UBB 1
& PEMBELAJARAN
2.
UBB 2
Feb
UBB 3
April
UBB 4 / Pra – UPSR
Jun
Percubaan UPSR
Semua guru
UBB 5 / Pep Akhir Tahun
Ogos
Oktober
2.5. Penulisan buku rekod dalam BI bagi
m/pelajaran Sains & Matematik.
2.6. Masuk & keluar kelas menepati
masa.
2.7. Post- Mortem Keputusan
peperiksaan
Semua guru Sains & Sepanjang masa
Matematik.
Semua guru
Sepanjang masa
Panitia
Setiap Ujian /
Peperiksaan
BIL
STRATEGI
PLAN TEKNIKAL
3.1. Pengiktirafan kepada mana-mana
panitia yang mencapai kecemerlangan
dalam peperiksaan.
3.
PENGIKTIRAFN
KPD. PANITIA DAN
PELAJAR.
PELAKSANAAN
MASA/TEMPOH
Penyelaras
Selepas keluar
Peperiksaan
keputusan
peperiksaan.
Penyelaras
Selepas keluar
Peperiksaan
keputusan
3.2. Pengiktirafan kpd pelajar yang
Cemerlang dalam pep. Penggal,
Pertengahan tahun dan Pep. Awam.
peperiksaan.
4.1. Kelas tambahan UPSR
Setiausaha
4.2. Program Khas UPSR 5A
UPSR
Mac - Oktober
4.
PROGRAM KHAS
AKADEMIK
4.3. Bengkel menjawab soalan / latihan
Panitia
memeriksa skrip latihan.
Mac / sepanjang
masa
4
4.4. Bengkel/ lawatan sambil belajar
Panitia
Sepanjang masa
4.5. Klinik Mata Pelajaran
Panitia
Penyelaras 3M
Sepanjang masa
Panitia BM & MT
Setiausaha
Sepanjang masa
4.7. Kem UPSR
UPSR
Jun
4.8. Kelas Tambahan Hari Minggu
Guru Subjek
Sepanjang masa
PROGRAM KHAS 4.6. Intervensi 3M / PROTIM
AKADEMIK
4.9. Cuti Terancang (Latihan & Ulangkaji) Semua Guru
Jan – Oktober
5.1. Perjumpaan dgn ibu bapa pelajar
Guru Bim.& Kauns.
UPSR (Kelas Juara & Petang
5.
Mac
SU. UPSR
PERMUAFAKATAN
DENGAN KOMUNITI
5.2. Perjumpaan dgn ibu bapa murid
yang gagal.
Ketua Panitia
berkenaan
Mac / Mei
6.1. Kaunseling Kelompok Kelas
Sepanjang masa
6.2. Ceramah Motivasi UPSR
Sepanjang masa
6.3. Maklumat Kerjaya (pameran / forum) Guru Bim.&
Kaunseling
6.4. Ceramah Kemahiran Belajar
April
Panitia
Sepanjang masa
6.
6.5. Ceramah Motivasi Keibubapaan
Mac / Jun
6.6. Pembimbing Rakan Sebaya
Aktiviti Ko
6.7. Program ‘Mentor – Mantee’
Sepanjang masa
6.8. Kursus Dalaman Berkaitan
Apabila perlu
BIL
7.
STRATEGI
PPSMI
PLAN TEKNIKAL
7.1. Pastikan P&P berjalan lancar
7.2. Pastikan buku & peralatan
mencukupi
7.3. Pastikan kursus dalaman kepada
semua guru Sains & MT
7.4. Program Buddy Support System
7.5. Program HELP
8.1. Menyediakan buku rujukan terkini (
Perubahan kurikulum )
PELAKSANAAN
Panitia Sains,
MASA/TEMPOH
Sepanjang masa
Matematik &
B.Inggeris.
Mac
8.2. Perkhidmatan Mesra Guru & pelajar
Sepanjang masa
8.
PUSAT SUMBER
BERKESAN
8.3. Kempen banyak membaca
menggunakan perpustakaan / media
ADD.
8.4. Program Nilam.
Sepanjang Tahun
Sepanjang Masa
9.1. Perbanyakkan penulisan
Januari
9.2. Kem BI
April
PROGRAM KHAS BI
Panitia BI
9.
MEMASTIKAN
SUKATAN
PELAJARAN
DISELESAIKAN
10.
9.3. Kempen membaca Bahan BI
Sepanjang masa
9.4. Wujudkan suasana sekolah dlm BI.
Sepanjang masa
9.5 Hari Bahasa Inggeris
Sepanjang masa
10.1. Semua guru m/pelajaran mesti
Julai / Ogos 2013
menamatkan sukatan pelajaran


sebulan sebelum pep. Bermula:
Semua guru
UPSR
Tahun : 1-5
PK 1
10.2. Pemantauan dilakukan
Bermula Jun
BIL
STRATEGI
11.
12.
PELAJAR
SENTIASA
DIINGATKAN
TENTANG
PEPERIKSAAN
PLAN TEKNIKAL
PELAKSANAAN
MASA/TEMPOH
11.1. Papan ’Count-Down’ UPSR
Guru Bim.& Kauns.
Mac
12.1. Penerapan unsur MT/BI/SN/ dll
Setiausaha Ko/PK
Sepanjang
12.2. Penerapan nilai disiplin Ko.
HEM
Masa
13.1. Solat Zuhur berjamaah
Panitia AG
Sepanjang masa
subjek.
13.
13.2. Solat Hajat
13.3. Majlis Izin Ilmu
SU.UPSR
sebelum
peperiksaan
BIL
AKTIVITI / PROGRAM
01
MESYUARAT J/KUASA
PENINGKATAN UPSR.
02
PERJUMPAAN DENGAN IBU BAPA
03
KEM KECEMERLANGAN
04
KELAS TAMBAHAN
05
KELAS GEMILANG
06
PROGRAM MOTIVASI
07
KELAS INTENSIF
08
PROGRAM KHAS MURID GALUS
09
BENGKEL MENJAWAB SOALAN UPSR
10
GERAK GEMPUR CALON UPSR
11
SEMBAHYANG HAJAT
12
LAWATAN SAMBIL BELAJAR
13
PROGRAM MENTOR MENTEE
14
HADIAH GALAKAN KEPADA
PELAJAR CEMERLANG
JAN
FEB
MAC
APR
MEI
JUN
JUL
OGS
SEP
BIL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
FEB – JUN
NAMA
WAN JARADAH BT WAN IBRAHIM
NOR HASHIMAH BT ABDULLAH
SUZANA HJ ADZMIN
MOHD ASRI YUSOFF
WAN AHMAD BIN WAN YUSOFF
MOKHTAR BIN ISMAIL
WAN ROSLINA BT WAN AB GHANI
HAMIDAH BT HAMID
NORIZA BT MOHAMED YUSOFF
HADI BIN ABDULLAH
MASYIJIMI MOHD ZAIN
ROSLINA BT YAACOB
SITI RADZIAH BT MUHAMAD
NIK SHARIJAH BT NIK HUSAIN
BOHARI BIN RAJAB
HANAFI BIN HASSAN
ROSE SYAZLEE KHAN AB RAHMAN
OTHMAN B ABDUL AZIZ
NIK SAFURA BT NIK KASIM
FAIZATI BT ABDULLAH
ZAINAL ABIDIN BIN SULAIMAN
NORAINI BT MOHAMED
MASLIZA BT MOHAMED
MAZIAH BT SAHAK
RUSLINA BT YUSOFF
FAIZAH BT AB RAHMAN
NORHASIAH BT MOHD JAMIL
NURULHAYATI BT OMAR
ROSNIWATI BT JAAFAR
MAZIATI BT MUHAMMAD
WAN MOHD FADHIL B WAN JUSOH
SITI ZUBAIDAH BT MAT
MOHD NASHIHIN B AWANG ALI
AISHAH BT AZMAN
ZAINAB BT SETAPA
NORELA ADAM
EN MOHD SUKARDI B MAMAT
NORHAYATI AB KADIR
SYARIFAH GHAZALI
ROZIAH MAT NOR
NAIMAH BT YUSOF
GB
PKP
PKKO
GB
PKP
GB
PKP
PKHEM
PKKO
PKKO
PKKO
GB
PKP
PKHEM
PKP
PKHEM
PKP
PKP
PKKO
GB
PKHEM
PKP
PKHEM
GB
PKP
PKP
PKHEM
PKP
GB
PKP
PKP
PKHEM
GB
PKP
PKKO
GB
PKP
PKHEM
GB
PKP
GB
JULAI- OKT.
PKP
PKHEM
GB
PKP
PKHEM
PKP
PKHEM
PKP
GB
PKHEM
PKP
PKP
PKHEM
GB
PKKO
PKP
PKKO
GB
PKHEM
PKHEM
PKKO
PKHEM
PKKO
PKP
GB
PKHEM
PKKO
GB
PKP
PKHEM
GB
PKKO
PKP
PKHEM
GB
PKP
PKH
PKKO
PKH
GB
PKP
CATATAN
PENGURUSAN KANTIN
KANTIN SK TUMPAT TIDAKLAH DEBEK SANGAT JIKA DIBANDINGKAN
DENGAN KANTINSEKOLAH LAIN..
DALAM PERTANDINGAN 3K
PERINGKAT NEGERI KELANTAN PADA /TAHUN 2011,
KANTIN SK TUMPAT MENDAPAT NAIB JOHAN..PADA TAHUN BERIKUTNYA ,
NASIB TIDAK MENYEBELAHI KAMI KERANA HANYA MENDAPAT TEMPAT KETIGA.
BIL
NAMA GURU KELAS
KELAS
1
2
Pn. Wan Roslina Bt. Wan
Pn. Rosniwati Bt. Jaafar
3
4
5
Pn. Noriza Bt. Mohd Yusoff
Pn. Siti Radziah Bt. Mohamad
Pn. Noraini Bt. Mohamed
1P
1W
1S
6
7
8
Cik Syarifah Bt. Ghazali
Pn. Ruslina Bt. Yusoff
Pn. Hamidah Bt. Hamid
2P
2W
2S
9
10
11
Pn. Zainab Bt. Setapa
Pn. Nik Sharijah Bt. Nik Husain
En. Mohd Asri B. Yusof
3P
3W
3S
12
13
14
En. Mohd Sukardi B. Mamat
Pn. Norhayati Bt. Ab. Kadir
En. Zainal Abidin B. Sulaiman
4P
4W
4S
15
16
17
Pn. Faizati Bt. Abdullah
Pn. Roziah Bt. Mat Noor
En. Othman B. Abd Aziz
5P
5W
5S
18
19
20
Pn. Faizah Bt. Ab. Rahman
Pn. Norhasiah Bt. Mohd Jamil
Pn. Aishah Bt. Azman
6P
6W
6S
JUMLAH ( Tahun 1-6 )
JUMLAH ( Termasuk Pra)
Pra Bestari
Pra Gemilang
JANTINA
L
8
13
21
13
7
11
31
12
10
14
36
7
17
13
37
6
15
13
34
11
15
12
38
9
17
16
42
218
239
P
17
12
29
10
15
5
30
14
16
6
36
18
6
6
30
19
9
6
34
17
11
9
37
21
15
8
44
211
240
JUMLAH
25
25
50
23
22
16
61
26
26
20
72
25
23
19
67
25
24
19
68
28
26
21
75
30
32
24
86
429
479
ANUGERAH TOKOH MURID (KOKURIKULUM) 2013
KPPD
5 KALI
PPPD
8 KALI
2012
2013
SKPM1
SKPM4
81 %
88 %
91.1%
91.1%
SEKIAN,
TERIMA KASIH
Uni Kurikulum SK Tumpat
published by www.sktumpat.com.my/smart

similar documents