Zmiany w polityce rodzinnej

Report
ZMIANY W POLITYCE RODZINNEJ
MATERIAŁY DLA MEDIÓW
RODZI SIĘ MNIEJ DZIECI
WSKAŹNIK DZIETNOŚCI W POLSCE
3.71
2.98
2.2
2.28
1.99
1.38
1950
1960
1970
1980
1990
2000
1.24
2005
1.38
2010
ŹRÓDŁO: GUS, 2011
WĘGRY
RUMUNIA
POLSKA
ŁOTWA
PORTUGALIA
NIEMCY
HISZPANIA
WŁOCHY
AUSTRIA
GRECJA
CZECHY
SŁOWACJA
DANIA
LITWA
HOLANDIA
FINLANDIA
2.5
NORWEGIA
SZWECJA
WLK.BRYTANIA
FRANCJA
IRLANDIA
EUROPA NAM UCIEKA
WSKAŹNIK DZIETNOŚCI W EUROPIE
2
1.5
1
0.5
0
ŹRÓDŁO: EUROSTAT 2010-2011
ZESTARZEJEMY SIĘ…
PROGNOZOWANA LICZBA PRACUJĄCYCH I EMERYTÓW*
LICZBA OSÓB
PRACUJĄCYCH
ZMNIEJSZY SIĘ O
5,4 MLN DO 2060 R.
W TYM CZASIE
LICZBA EMERYTÓW
WZROŚNIE O 2 MLN
2010
2020
2030
PRACUJĄCY
*NIE UWZGLĘDNIA PODNIESIENIA WIEKU EMERYTALNEGO
2040
2050
2060
EMERYCI
ŹRÓDŁO: MF, AWG
OPŁACENIE SKŁADEK ZA RODZICA
OPIEKUJĄCEGO SIĘ DZIEĆMI
ZABEZPIECZENIE RODZICÓW
OPŁACANIE SKŁADEK ZA RODZICA OPIEKUJĄCEGO SIĘ DZIEĆMI
TERAZ:
PRACA NA ETACIE
OD 2013 R. TAKŻE:
UMOWA ZLECENIE,
SAMOZATRUDNIENIE
UMOWA ZLECENIE,
SAMOZATRUDNIENIE
DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
KRÓCEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
60
OD
%
WYNAGRODZENIA
MINIMALNEGO
OD
%
ŚREDNIEGO
WYNAGRODZENIA
75
60
OD
%
ŚREDNIEGO
WYNAGRODZENIA
OSOBY BEZ
UBEZPIECZENIA
(NP. BEZROBOTNI, STUDENCI)
75
OD
%
WYNAGRODZENIA
MINIMALNEGO
DZIAŁALNOŚĆ
ROLNICZA
SKŁADKI NA KRUS
ZABEZPIECZENIE RODZICÓW
LICZBA RODZICÓW ZA KTÓRYCH PAŃSTWO OPŁACI SKŁADKI
31.8
13.3
34.5
14.7
32.7
35.3
15
13.6
36.7
15.3
33.6
37.3
15.5
14.4
37.8
15.7
DANE W TYS. OSÓB, PROGNOZA MPIPS
ROLNICY
SAMOZATRUDNIENI
121
119
117
115
113
110
107
105
NIEUBEZPIECZENI
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ŹRÓDŁO: MPIPS
ZABEZPIECZENIE RODZICÓW
ILE ZYSKAJĄ NA ZMIANACH PRZYSZLI EMERYCI
DANE W MLN ZŁ
1 404
1 476
2013
2014
1 456
1 526
1 580
1 631
2015
2016
2017
2018
1 680
1 729
2019
2020
ŹRÓDŁO: MPIPS
OPIEKA NAD NAJMŁODSZYMI DZIEĆMI
ZMIANY W USTAWIE ŻŁOBKOWEJ
OPIEKA NAD DZIEĆMI
WZROST LICZBY MIEJSC OPIEKI DLA MAŁYCH DZIECI
+ 82,4%
+ 5,7%
2012 r.
2010 r.
392 żłobki
2005 r.
371 żłobków
715 żłobków
i klubów dziecięcych
OPIEKA NAD DZIEĆMI
LEPSZE WSPARCIE FINANSOWE DLA ROZWOJU
ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
2012 R.
2013 R.
2012+2013
ŚRODKI UNIJNE
ŚRODKI UNIJNE
150 MLN ZŁ
150 MLN ZŁ
PROGRAM MALUCH
PROGRAM MALUCH
500
100 MLN ZŁ
100 MLN ZŁ
MLN ZŁ
RAZEM:
OPIEKA NAD DZIEĆMI
ZMIANA SPOSOBU FINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA
TWORZENIA I UTRZYMANIA MIEJSC OPIEKI DLA DZIECI DO 3 LAT
TAK JEST
50%
SAMORZĄD
RZĄD
50%
TAK BĘDZIE
80%
RZĄD
20%
SAMORZĄDY
PRZEDSIĘBIORCY
ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE
OPIEKA NAD DZIEĆMI
ZNIESIENIE BARIER BIUROKRATYCZNYCH
UPROSZCZENIE
FORMALNOŚCI
PRZY ZAKŁADANIU
PLACÓWKI
MOŻLIWOŚĆ
REJESTRACJI PLACÓWKI
PRZEZ INTERNET
MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA
ZESPOŁÓW ŻŁOBKOWOPRZEDSZKOLNO-SZKOLNYCH
WSZYSTKIE WYMOGI
SANITARNE DLA PLACÓWEK
W JEDNEJ USTAWIE
URLOP DLA RODZICÓW
WYDŁUŻENIE PŁATNEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI
URLOP DLA RODZICÓW
DOBRE WZORCE Z EUROPY
SZWECJA
WIELKA
BRYTANIA
DANIA
FINLANDIA
POLSKA
URLOP:
68,5 TYG.
URLOP:
52 TYG.
URLOP:
50 TYG.
URLOP:
43 TYG.
URLOP:
24 TYG.
WSKAŹNIK
DZIETNOŚCI:
WSKAŹNIK
DZIETNOŚCI:
WSKAŹNIK
DZIETNOŚCI:
WSKAŹNIK
DZIETNOŚCI:
WSKAŹNIK
DZIETNOŚCI:
1,98
1,98
1,87
1,87
1,38
WSKAŹNIK
ZATRUDNIENIA
KOBIET (15-39):
WSKAŹNIK
ZATRUDNIENIA
KOBIET (15-39):
WSKAŹNIK
ZATRUDNIENIA
KOBIET (15-39):
WSKAŹNIK
ZATRUDNIENIA
KOBIET (15-39):
WSKAŹNIK
ZATRUDNIENIA
KOBIET (15-39):
64,1%
62%
69,2%
60,5%
53,4%
URLOP DLA RODZICÓW
KOBIETY Z MAŁYMI DZIEĆMI
RZADZIEJ PRACUJĄ
NAJLEPSZY SPOSÓB NA GODZENIE
RÓL ZAWODOWYCH Z RODZINNYMI
71%
26%
WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA
KOBIET W WIEKU 15-34
BEZ DZIECI DO 3 LAT
KOBIET WSKAZUJE NA
WYDŁUŻENIE URLOPÓW
DLA RODZICÓW
55%
20%
WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA
KOBIET W WIEKU 15-34
Z DZIECKIEM DO 3 LAT
MĘŻCZYZN WSKAZUJE NA
WYDŁUŻENIE URLOPÓW
DLA RODZICÓW
ŹRÓDŁO: GUS BAEL 2011
ŹRÓDŁO: DIAGNOZA SPOŁECZNA 2011
URLOP DLA RODZICÓW
PROPOZYCJA DLA RODZICÓW
PÓŁROCZNY URLOP
PIERWSZE
PÓŁROCZE PŁATNE
26 TYG.
100% ZASIŁKU
+
DODATKOWY URLOP
+
DRUGIE
PÓŁROCZE PŁATNE
DO
26 TYG.
ROCZNY URLOP
52 TYG.
60% ZASIŁKU
80%
ZASIŁKU
URLOP DLA RODZICÓW
SZCZEGÓŁY PROPOZYCJI
WSTĘPNA DECYZJA
O DŁUGOŚCI URLOPU
14 DNI PRZED
PLANOWANYM
PORODEM
NARODZINY
DZIECKA
PIERWSZE
14 TYGODNI URLOPU
ZAREZERWOWANE
DLA MATKI
OD 14 TYGODNIA
URLOP DO PODZIAŁU
MIĘDZY RODZICÓW
URLOP DLA RODZICÓW
KORZYŚCI Z WYDŁUŻENIA URLOPÓW DLA RODZICÓW
Ograniczenie
rezygnacji
z pracy z
powodu braku
opieki nad
dzieckiem
Dłuższe
zatrudnienie na
zastępstwo
Zachowanie
miejsc prac dla
wracających z
urlopów
macierzyńskich
Budowanie
więzi
rodzic - dziecko
Lepszy rozwój
dziecka
URLOP DLA RODZICÓW
UŁATWIAMY ŁĄCZENIE
OPIEKI NAD DZIEĆMI
Z PRACĄ
ZATRUDNIENIE KOBIET
NA NIEPEŁNY ETAT
77
PRACA NA PÓŁ ETATU
MAX. 20H/TYDZIEŃ
DANE W PROCENTACH
46
43.4 43 43 43
40
38
36
30
24
16
12 11
11
BUŁGARIA
WĘGRY
CZECHY
LITWA
POLSKA
PORTUGALIA
HISZPANIA
FRANCJA
IRLANDIA
DANIA
SZWECJA
NORWEGIA
WLK.BRYTAN…
AUSTRIA
BELGIA
NIEMCY
9
HOLANDIA
50%
ZASIŁKU
9
ŹRÓDŁO: EUROSTAT 2011
URLOP DLA RODZICÓW
LISTOPAD
POCZĄTEK KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH
LISTOPAD
PROJEKT USTAWY
WRZESIEŃ 2013
WEJŚCIE USTAWY
W ŻYCIE
I KWARTAŁ 2013
PRZYJĘCIE PROJEKTU
USTAWY PRZEZ RZĄD
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

similar documents