Системне програмне забезпечення. Ч.1.

Report
Змістові залежності між
темами курсу інформатики
Системне програмне
забезпечення (7 год.)
• Загальні відомості про системне, службове та
прикладне програмне забезпечення.
• Класифікація, основні функції та складові
операційних систем.
• Поняття про ядро операційної системи,
інтерфейс користувача, драйвери та утиліти.
• Різновиди інтерфейсу користувача.
• Поняття файлової системи, відмінності між
поширеними файловими системами.
• Поняття файлу, каталогу.
Програмне забезпечення
Системне
програмне
забезпечення
Прикладне
програмне
забезпечення
Службові програми,
утиліти
Утиліти та службові програми
• Утиліти — це невеликі програми, що
підтримують роботоздатність комп’ютера або
підвищують ефективність його роботи.
• Утиліти часто відносять не до системного, а
до службового програмного забезпечення.
• До службового програмного забезпечення
відносять антивіруси, архіватори, засоби для
запису даних на оптичні носії та інші вузькоспеціалізовані програми.
Кореневий каталог - це
• Головний каталог кожного диску.
• У ньому реєструються звичайні файли та
каталоги 1 рівня.
• У каталогах 1 рівня, у свою чергу,
реєструються звичайні файли та каталоги 2
рівня і так далі.
• Імена каталогів, включених один до одного
відділяються символом “\”.
Поточний каталог – каталог, з яким у
даний час працює користувач.
Ім'я файлу
(файлова система Windows XP)
• Складається із двох частин – імені (назви) та
розширення, які розділені між собою крапкою.
• Ім'я характеризує внутрішній зміст файлу.
• Ім'я файлу містить не більше 255 символів
(цифри, прописні та великі літери латинського
або іншого алфавіту, пробіли, спеціальні
символи).
• Розширення визначає тип файлу або його
призначення, або вказує на середовище, в
якому створений даний файл.
Розширення файлу використовується для класифікації
файлів, визначення їх належності до певної групи із
загальними визначеннями, створюється не більш ніж із
3-х символів і не є обов'язковим.
•
•
•
•
txt, rtf – текстові файли
doc – файли створені у середовищі Word.
hlp – файли, що містять додаткові відомості, довідки.
bas, с, pas – вихідні тексти програм на мовах
програмування.
• bat – командні файли.
• exe, com – файли, що можуть виконуватися, готові до
виконання програми.
• pic, bmp, jpg, pcx – файли, що містять графічну
інформацію, створені у середовищі графічних
редакторів.
Шлях до файлу
• Послідовність із імен каталогів від
кореневого каталогу до того каталогу, у
якому знаходиться необхідний файл.
D:\2009-2010 н.р.\9 клас\Єнін Микола\Практична робота №1.bmp
Практична робота № 2.
Робота з інтерфейсом користувача
операційної системи.
1. Записати шлях до файлу
“Практична робота № 1.bmp”,
створеного на минулому уроці.
2. Створити новий файл
“Практична робота № 2.bmp”.
3. Накреслити шахову дошку 8х8
за наведеним зразком за
допомогою графічного
редактора Paint.
4. Записати шлях до створеного
файлу.

similar documents