Stii tot despre substantele compuse

Report
Verifica-te mai jos.
Oxizi
Baze
Acizi
 Saruri
Caracter chimic:a)acid(acizi,oxizi nemetalici)
b)bazic(bazele,oxizi metalici +NH3)
c)neutru(saruri+H2O)
pH (0,7)=>caracter acid
pH(7;14)=>caracter bazic
pH(7)=>caracter neutru



Def:Compusi binari ai oxigenului cu metale sau
nemetale.
 Clasificare:1)metalici(oxizi bazici)
2)nemetalici(oxizi acizi)
 Formula generala: E2Ox(unde E este metal sau
nemetal si x valenta E)
 Denumire:1)Oxizi metalici:CuO-oxid de cupru(oxid
de + metal)
2)Oxizi nemetalici:CO2-dioxid de carbon
(prefix(indice O)+Oxid de+Nemetal)



Obtinere:1)Reactie de combinare: Met+O2=>oxid metalic
Nemet+O2=>Oxid nemetalic
Ex:2Mg+O2=>2MgO
C+O2=>CO2
2)Reactie de descompunere:
Carbonat de met=>oxid metalic +CO2
CuCO3=>CuO+CO2
Proprietati fizice:1)oxizi metalici-solizi,albi sau colorati,iar
unii sunt solubili in apa(chiar reactioneaza cu apa)
2)oxizi nemetalici-sunt gazosi,incolori sau colorati,de obicei
solubili in apa si reactioneaza cu apa

Proprietati chimice:a)reactia oxizilor cu apa
CaO+H2O=>Ca(OH)2
oxid de metal(gr 1,2 A) +H2O=>Baza(oxid bazic)
!!!Unii oxizi metalici in reactie cu apa formeaza
baze;din acest motiv toti oxizi metalici au caracter
bazic si se numesc oxizi bazici.
CO2+H2O=>H2CO3(acid carbonic).
oxid nemetalic+H2O=>Acid(oxid acid)
Majoritateea oxizilor metalici reactioneaza cu apa
formand acizi.Din acest motiv toti oxizii nemetalici
au caracter acid si se numesc oxizi acizi.
b) Reactia de tip neutralizare
Oxizi bazici+Acid=>Sare +H2O
Oxizi acizi+Baza=>Sare+H2O
CO2+Ca(OH)2=>CaCO3+H2O(tulburarea apei de var)


Def:Substante compuse,alcatuite din metale
si grupari de hidroxil(OH)
Clasificare:1)Solubile(in apa)
(metalele apartin grupelor principale,exceptie facand Al)

NaOH
2)Insolubile(in apa)
(metalele apartin grupelor secundare+Al)
Al(OH)3
Formula generala:M(OH)a(M-metal,a-valenta M)
!!!Daca valenta metalului este 1 gruparea hidroxil nu se mai pune in paranteza)



Denumire:NaOH-hidroxid de sodiu=>
hidroxid de+ metal
!!!Denumiri uzuale:NaOH-soda caustica
Ca(Oh)2-var stins,mortar
Proprietati fizice-solide,albe sau colorate,caustice si
periculoase,baze tari sau baze slabe;solutiile bazelor solubile
sunt lesioase.
Proprietati chimice:1)Fenolftaleina+Baze=>Rosu carmin (pH-(7;14])
2)Baza +Oxid Acid=>Sare+H2O 3)Baza+Acid=>Sare+H2O
4)Baza solubila +Sare1+>Baza insolubila+Sare2

Obtinere:a)baze solubile
1)oxid metalic +H2O=>Baza
2)metal(gr 1,2)+HOH=>Baza+H2
b)baze insolubile
Baza solubila+Sare1=>Baza insolubila +Sare2
!!! Na2CO3+HCl=>NaCl+H2O+CO2
(reactie de efervescenta)


Def:Substante alcatuite din hidrogen si
radical acizi(nemetale)
Clasificare:1)dupa compozitie:
acizi hidracizi:HCl;H2S(compozitii binare)
acizi oxiacizi:HNO3,H2SO4(contin oxigen)
2)dupa proprietati:
acizi monobazici:HCl,HNO3
acizi bibazici:H2S;H2SO4
acizi polibazici:H3PO4
Formula generala:HaA(A-radica acid,a-val A)
 Denumiri:1)Hidracizi:HCl-acid clorhidric
H2S-acid sulfhidric
acid +nemetal+hidric
2)Oxiacizi:a)Cand valenta nemetalului este
maxima:H2SO4-acid sulfuric
HNO3-acid azotic
acid+nemet+ic
b)Cand valenta nemetalului este inferioara:
HNO2-acid azotos;H2SO3-acid sulfuros
acid+nemet+os




Obtinere:1)Reactie de combinare
H2+Nem=>Hidracid
Oxid nemet+H2O=>Oxiacid
2)Reactie de schimb
Acid1+Sare1=>Acid2+Sare2(Acid1>Acid2)
Proprietati fizice:lichizi,solizi,gazosi;solubili in
apa(electroliti)
Proprietati chimice 1)Turnesol+Acid=>Rosu
2)Met+Acid=>Sare+H2
3)Reactia cu :oxizi bazici,baze,saruri



Def:Substante compuse,formate din metale
si radical acizi.
Clasificare:1)Saruri neutre
2)Saruri acide
Proprietati fizice:solide,cristalizate,a;be sau
colorate;insolubile si solubile in apa.

similar documents