Presentatie Geriatric Navigator 2.0: ervaringen Atrium

Report
Geriatric navigator
Ilse Stohr+Franchette vd Berkmortel
Waarom Heerlen?
2
Parkstad
Ontgroening, vergrijzing, krimp
1: 4 >65 jaar (2006)
Prognose 2025
Nederland: 1: 4 >65 jaar
Parkstad: 1:3 >65 jaar
Wat is Geriatric Navigator?
4
Geriatric Navigator in Atrium mc
Hoe gestart?
Waar staan we?
Evaluatie pilot
Hoe verder?
6
Hoe gestart?
7
MDO: Gastro-enterologie
Zorgpad: Patiënt met colo-rectaal
carcinoom
MDO: Gastro-enterologie
Diagnostische
fase
Zorgpad: Patiënt met colo-rectaal
carcinoom
Behandel
fase
MDO: Gastro-enterologie
Diagnostische
fase
Invullen Geriatric navigator
Geriater en
Geriatrisch vpl
Op indicatie:
Afspraak pat/overleg huisarts
MDO: Gastro-enterologie
Diagnostische
fase
Zorgpad: Patiënt met colo-rectaal
carcinoom
MDO
Behandel
fase
MDO: Gastro-enterologie
Multidisciplinair overleg
Behandel
fase
Doel MDO
Uitgangspunt
‘ideale en haalbare behandeling’
Uitkomst
Definiëren van voorwaarden voor
haalbaarheid
Of
Aanpassen behandelplan indien
minimale voorwaarden niet via
interventie bereikt kunnen worden
Proefperiode van 6 mo; Evaluatie na 3 en 6 en 9 (eind) mo
Eerste opstap probleempjes
Eerste opstap probleempjes
Diagnostische
fase
Behandel
fase
•Mens-kracht
•Geriater-kracht
•Scholing
•MDO verloop
•Moment invullen lijst
•ICT problematiek
•ICT problematiek
•Implementatie/
interventie
15
Waar staan we?
16
Huidige situatie
Diagnostische fase
Geriatric Navigator onderdeel van
diagnostische work-up
Gespecialiseerd verpleegkundige
Evaluatie door geriater
Geriatrische evaluatie aan de hand van:
Geriatric navigator + evt data huisarts
Geriatrisch verpleegkundige
MDO
Geriater
Toegevoegd aan multidisciplinair team
Behandelplan
Evaluatie
‘cost and benefit’
‘benefit’
Bewustwording
Bewuster maken van
behandelplan
Betere documentatie
conditie
Meer input uit eerste lijn
Meer verwijzingen
geriater
Meer delierprofylaxe
‘cost and benefit’
Geen ‘hard eindpunt’
Momentopname
Geen
standaard/evidence
based uitvoering
Hoge werkbelasting
Evaluatie
Hoe verder?
Balanceren
Bewustwording
Geen ‘hard eindpunt’
Geen
standaard/evidence
based uitvoering
Bewuster maken van
behandelplan
Meer verwijzingen
geriater
Hoge werkbelasting
Meer input eerste lijn
Momentopname
Meer delierprofylaxe
Betere documentatie
conditie
‘cost and benefit’
•Participatie onderzoek
•Opzetten database
•testen volledig uitvoeren
•Uitkomstparameters:
•ziekenhuis opnames
•complicaties
•Behoud zelfstandigheid
•Overleving
•Qol
Geen ‘hard eindpunt’
‘cost and benefit’
Momentopname
•Integratie in zorglijn
•Voor elke zorglijn bij
elke beslismoment
opnieuw evalueren
‘cost and benefit’
Standaardiseren
Geen
standaard/evidence
based uitvoering
‘cost and benefit’
•Verpleegkundig/medisch
dossier volgen
•Integreren in elektronisch
dossier/MDO formulier
•Kiezen voor
subpopulatie?
•Beperkt aantal testen
volledig uitvoeren (per
tumorlijn)
Hoge werkbelasting
Subgroep obv:
Leeftijd?
Voor screening?
30
Voorstel
Porstaat ca
CGA selectie
Populatie selectie
Heamatol malign
CGA selectie
Populatie selectie
effector
Chemo(radio)therapie
CGA selectie
Populatie selectie
CGA selectie/ populatie seclectie / per tumorsoort
Long ca
effector
Radiotherapie
CGA selectie
Populatie selectie
CGA selectie/ populatie seclectie / per tumorsoort
mamma ca
Chirurgie
CGA selectie
Populatie selectie
CGA selectie/ populatie seclectie/ per tumorsoort
Colorect. ca
effector
Voorstel
Tumor
Patiënt
MDO
Optie
behandeling
Patiënt
karakteristieken
DOCUMENTATIE MDO FORMULIER
33

similar documents