dòmino i tangram

Report
INTEL – LEGÈNCIES
LOGIC
I
MATEMÀTIC
PROFESSOR: Miquel Àngel Pasqual
Classe: 1r A
Domino
DOMINO
• El dòmino és un joc de taula en què hi juguen dos o
més jugadors. Es bassa en un joc de 28 fitxes
rectangulars. Cadascuna d`aquestes fitxes està
dividida en dues parts d`igual superfície. En cada
una d`aquestes parts hi pot haver des de zero fins a
sis punts. Cap de les combinacions es repeteix en
tot el joc.
ORIGEN
• El dòmino va sorgir fa mil anys a la Xina a partit dels
jocs de daus. Sembla ser que la forma actual de 28
fitxes dobles i rectangulars no va ser coneguda a
Europa fins que, a mitjan segle XVIII, la introduïssin i
l`estenguessin els italians pertot arreu. El nom del
joc és d`origen francès.
• La seva popularitat als països llatinoamericans és
immensa, particularment en el Carib hispà:
Veneçuela, Colòmbia, República Dominicana,
puerto Rico, Cuba, Panamà, etc.
NOM DE LES FITXES
• Les fitxes amb igual nombre de punts en els dos
quadrats es coneixen com dobles, mules, porcs o
carretes. Així mateix, les fitxes amb un dels quadrats
sense punts es diuen blanques, güeras o chucha, i
les que tenen un punt es coneixen com xiulets o
uns. Així, amb els dos, tres, quatre i cinc fins a
arribar als sis. En altres llocs solen ser nomenats
Blanc (0), As (1), Dos (2), Tres (3), Quadra (4), Quina
(5) i Sena (6). El 6 doble es coneix a la costa
colombiana com la panotxa i el Zero doble com la
pelá. A Veneçuela, el 6 doble es coneix com la porca
a Mèxic com mula.
REGLES
JUGADORS
• El joc generalment es juga amb quatre jugadors en
solitari. En moltes ocasions el joc de dòmino es pot
jugar amb 2,4,6,8,10 o fins i tot 12 persones i s`han
de dividir les fitxes segons la quantitat de jugadors.
Regularment es juga de 2 a 5 persones aquest va
dominar clàssic.
OBJECTIU
• L`objectiu del joc és aconseguir una determinada
puntuació prèviament fixada, jugant per a això les
mans o rondes que siguin necessàries.
• El jugador que guanya una ronda, suma els punts de
les fitxes dels seus adversaris i/ o parella.
• El primer jugador o parella que aconsegueix la
puntuació fitxada al principi de la partida, guanya.
• L`única senyal vàlida en el joc del dòmino és la
pensada.
Quan toca el torn de jugar, té l`opció de pensar durant
un temps relativament llarg per fer – li entendre al
company que tenen diverses fitxes del mateix nombre
que va a tapar o que va a quadrar.
O per contra, jugar immediatament, sense pensar,
indica que no tenen més fitxes d`aquest nombre.
També es pot usar per confondre al contrari, fent
creure que es tenen, o no, diverses fil j.
INICI DEL JOC
• Els jugadors de cada parella es col – loquen
alternativament al voltant d`una taula quedant en
posicions enfrontades els membres de cada parella
respectivament.
• Abans de començar, les fitxes es col – loquen cap
per avall sobre la taula i es regiren perquè els
jugadors les recullin a l`atzar en igual nombre
cadascun ( normalment 7).
• Hi ha diverses maneres de començar la primera
ronda. Una és que comença el jugador que té el
doble sis, Chancho Sis o Mula de sissos ( com se li
crida a Mèxic) o Cochina ( com ser li crida a
Veneçuela) o la Marrana ( com se l`anomena en
alguns llocs de Colòmbia) i continua el jugador
situat a la seva dreta.
• En les següents rondes, començarà el jugador a la
dreta del que va començar la ronda anterior. Ha de
llençar un doble, i si no té, tirés una fitxa qualsevol.
En finalitzar la ronda, la persona que va ser mà, li
tocarà remenar les fitxes ( també anomenat fregar,
fer la sopa, barajear, etc) Per a la pròxima mà.
DESENVOLUPAMENT DEL JOC
• En el seu torn cada jugador col – locarà una de les
seves peces amb la restricció que dues peces només
poden col – locar juntes quan els quadrats
adjacents siguin del mateix valor ( ex. l`1 amb l`1, el
2 amb el 2, etc. Fins al 6).
• És costum col – locar els dobles de manera
transversal. Col – locar un doble sol anomenar
doblegar – se, o anar a dormir.
• Si un jugador no pot col – locar cap fitxa en el seu
torn haurà de passar el torn al següent jugador.
• És freqüent en el joc que algun dels jugadors tiri,
per exemple, l`últim dels sis quedant únicament per
llençar el doble sis.
• En aquest cas diu que s`ha penjat o matat el doble
sis.
• El jugador que el tingui no podrà ja guanyar la
ronda ( tret que la guanyi el seu company).
FINAL DEL JOC
La mà continua fins que es dóna alguna de les dues
Situacions:
Algun dels jugadors es queda sense fitxes per col –
Locar a la taula.
En aquest cas el jugador es diu que va dominar la
parida.
En cas de tancament, tranca o tranque, és a dir, quan tot i
quedar fitxes en joc cap pugui col – locar, guanyarà el
jugador o parella les fitxes sumin menys punts.
• Això només passa quan el mateix nombre està en
ambdós extrems del joc, i les set fitxes d`aquest
nombre ja han estat jugades en aquest cas guanya
la parella/jugador que menys punts tingui a les
seves fitxes, i se li sumen els punts del perdedor al
guanyador.
MODALITATS
• La modalitat de joc més comú en el dominar és la
de parelles, amb quatre jugadors, també aquesta la
modalitat individual i per equips ( compostos per
dos o tres parelles cadascun). Depenent de la regió,
el dòmino es regeix per un conjunt de reglaments o
condicions de joc.
MATERIAL
•
•
•
•
•
2 Cartolines de color blau
Cola
Dos trossos grans de cartró
Tisora
Retolador de color verd
TANGRAM
EL TANGRAMA
• És un joc xinès molt antic, que consisteix a formar
siluetes de figures amb les set peces donades sense
solaparlas.
• Les 7 peces, anomenades `` Tans´´, són les següents:
• 5 triangles rectangles, dos construïts amb la
diagonal principal de la mateixa mida, el dos petits
de la franja central també són de la mateixa mida.
• 1 quadrat
• 1 Paral·lelograms o romboide
• Normalment els `` Tans´´ es guarden format un
quadrat.
• Existeixen diverses versions sobre l`origen de la
paraula Tangram, una de les més acceptades
compte que la paraula la va inventar un anglès
unint el vocable cantonès `` tang´´ que significa
xinés, amb el vocable llatí `` programa´´ que
significa escrit o gràfic. Una altra versió diu que
l`origen del joc es remunta als anys 618 a 907
nostra era, època en què va regnar a la Xina la
dinastia Tang d`on es derivaria el seu nom.
HISTÒRIA DEL TANGRAM
• El Tangram es va originar molt possiblement a partir
del joc de mobles yanjitu durant la dinastia Song.
Segons els registres històrics xinesos, aquests
mobles estaven formats formats originalmen per un
joc de 6 taula rectangulars. Més endavant es va
agregar una taula triangular i les persones podien
acomodar les taules de manera que formessin una
gran taula quadrada. Hi va haver una alta variació
més endavant, durant la dinastia Ming, i una mica
més tard va ser quan es va convertir en un joc.
• Hi ha una llegenda que diu que un servent d`un
emperador xinès portava un mosaic de ceràmica,
molt car i fràgil, i va ensopegar trencant en trossos.
Desesperat, el servent va tractar de forma de nou el
mosaic en forma quadrada però no va poder. No
obstant això, es va adonar que podia formar moltes
altres figures amb els pedaços.
• No se sap amb certesa qui va inventar el joc ni
quan, doncs les primeres publicacions xineses en la
apareix són del segle XVIII, i llavors el joc era ja molt
conegut a diversos països. A la Xina, el Tangrama
era molt popular i es considerava un joc per a dones
i nens.
• A partir del segle XVIII, es van publicar a Amèrica i
Europa diverses traduccions de llibres xinesos en els
quals s`explicaven les regles del Tangrama, el joc era
anomenat `` el trencaclosques xinès ´´ i es va tornar
tan popular que el jugaven nens i adults, persones
comunes i personalitats del món de les ciències i les
arts, el tangrama s`havia convertit en una diversió
universal. Napoleó Bonaparte es va convertir en un
veritable especialista en Tangrama des del seu exili
a l`illa de Santa Elena.

similar documents