Esquema de treball Pressupostos participatius. Consell de Ciutat

Report
Consell de Ciutat
PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
• Mecanisme amb el qual la població decideix sobre el destí
d’una part del recursos públics i, on les persones discuteixen,
aprenen i decideixen sobre els pressupostos i les polítiques
públiques.
• És un procés:
 democràtic
directe
voluntari i universal
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
•Cal CREURE’S el projecte i
ASSEGURAR LA PARTIDA
(160.000€) en el pressupost
municipal i disposar d’un equip
de gestió, seguiment i validació
del procés.
PRINCIPIS BÀSICS
• Participació
• Transparència
• Igualtat, Tolerància
• Eficiència i eficàcia
• Imparcialitat
• Competència
• Respecte per el què
s’acorda
• Aprenentatge
• Transversalitat
• Autoreglamentació
• Procés estratègic
• Procés vinculant
• Universalitat
OBJECTIUS
• Promoure la justícia social, la distribució de
recursos i la transparència
• Aprofundir i fer pedagogia de la democràcia
participativa
• Detectar i prioritzar les necessitats de la
ciutadania
• Donar protagonisme a la ciutadania i el teixit
social en la gestió del pressupost municipal
• Generar capital social
ACCIONS PRÈVIES REALITZADES
 Acord municipal de Ple
 Creació d’una Comissió política i tècnica per
definir criteris
 Informació general
 Experiències OIDP i Figaró
 Debat i definició de criteris bàsics
 Partida pressupostària al pressupost municipal
2014
 Redacció d’un Pla de treball
 Distribució del pressupost
Distribució del pressupost
participatiu
160.000€ partida pressupost participatiu
2014
100.000€: propostes ciutadanes
60.000€:
 Gestió
 Comunicació
 Formació
 Pressupost infantil
 Pressupost juvenil
PLA DE TREBALL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Planificació del procés
Creació de comissió de seguiment, validació, suport i avaluació
Definició de la metodologia
Elaboració de reglament
Diagnosi participativa
Anàlisi de prioritats
Elaboració de guia pràctica
Debat ciutadà: recollida de propostes ciutadanes
Viabilitat i projecte
Exposició de propostes
Votació
Aprovació de la proposta guanyadora
Avaluació del procés
CRONOGRAMA I
Gen
Contractació tècnica
Planificació del procés
Definició metodologia
Inici diagnosi
Realització del reglament
Diagnosi
Creació equip de treball
Creació comissió de
participació
Validació del procés
Aprovació del reglament
Planificació de la
campanya de comunicació
Planificació de la
metodologia
Difusió del procés
Grups de discussió,
debats, accions i
propostes
Concreció i acció de
propostes
Feb
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Set
Oct
Nov
Des
CRONOGRAMA II
Gen
Validació de propostes
per part dels tècnic
Validació de propostes
per part de la comissió de
participació
Elaboració de butlletes
de votació
Guia de PPs
Votacions
Avaluació del procés
Aprovació dels
Pressupostos municipals
pel Ple
Incorporació de
propostes dels PPs
Elaboració del projecte
Memòria del procés
Preparació dels PPs 2015
Feb
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Set
Oct
Nov
Des
DADES DE LES EXPERIÈNCIES EN ALTRES MUNICIPIS
Municipi
Habitants
Arenys
14.627
Parets del Vallès
17.800
Figaró-Montmany
1.057
Terrassa
202.136
Callús
1.610
St. Andreu de la
25.743
Barca
Vilafranca
del 38.425
Penedès
Girona
97.128
Vilanova del Vallès
4.654
Castellar del Vallès
23.002
Pressupost
% municipal
Partida
pressupostària
175.000€
0.94%
300.000€
1.35%
60.000
3.42%
Inversions
1000.000€
0.62%
24.000€
0.89%
35.000€
0.2%
400.000€
2.4%
1.000.000€
1.02%
Inversions
300.000
5%
300.000
10%
Inversions
Inversions
Recursos
propis i ingressos
extraordinaris
Recursos
propis
Inversions
Inversions
Inversions
Inversions
PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ
EN ALGUNS MUNICIPIS
Municipi
Figaró-Montmany
Parets del Vallès
Callús
Terrassa
Arenys de Mar
Girona
%
30%
6,7%
20%
3,6%
3,23%
2,2%

similar documents