UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH

Report
UNITAT INFANTO-JUVENIL
TERÀPIA GRUPAL TDAH
UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH –
DEFINICIÓ
DEFINICIÓ
El TDAH (TRASTORN PER DÈFICIT D’ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT) és un trastorn neurobiològic a
nivell cerebral i amb transmissió genètica, que afecta a la capacitat del nen, adolescent o adult
de:
Regular el seu nivell d’activitat, pel que tenen HIPERACTIVITAT
Inhibir o frenar les seves idees, pensaments o comportament, pel que tenen IMPULSIVITAT
Prestar atenció a les accions que realitzen, pel que pateixen d’INATENCIÓ
Aquestes dificultades tenen una gran relació amb la dificultat per a seguir conductes governades
per regles i amb problemes per a mantenir una forma de treball consistent al llarg de períodes de
temps més o menys llargs.
El TDAH afecta aproximadamente al 5% de la población en edad escolar.
UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH –
DEFINICIÓ
FACTORS NEUROLÒGICS
Degut al dèficit de dopamina i noradrenalina es veuen afectats:
FACTORS NEUROLÒGICS
Disminució dels nivells de dopamina i
noradrenalina en el líquit cefalorraquídeo,
fet que dificulta que l’organisme mantingui
el llindar d’estimulació adient de les
neurones.
UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH –
DEFINICIÓ
DEFINICIÓ DE TDAH (TRASTORN PER DÈFICIT D’ATENCIÓ I
HIPERACTIVITAT)
El TDAH és un trastorn neurobiològic que afecta tant a adults com a nens.
És descrit com un patró persistent o continu de Inatención i/o Hiperactivitat i Impulsivitat que
impedeix desenvolupar amb normalitat les activitats diàries.
Els individus amb TDAH també poden experimentar dificultats per mantenir l'atenció, la funció
executiva (o l'habilitat del cervell per començar una activitat, organitzar-se i dur a terme tasques)
i la memòria de treball.
Existeixen tres tipus diferents de TDAH:

INATENT

HIPERACTIU-IMPULSIU

INATENT I HIPERACTIU-IMPULSIU COMBINAT
UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH –
CRITERIS DIAGNÒSTICS
MANIFESTACIONS CLÍNIQUES DE INATENCIÓ
 No para esment als detalls o comet errors per distracció.
 Té dificultat per mantenir l'atenció.
 Sembla que no escolti.
 Té dificultat per seguir les instruccions fins al final.
 Té dificultat amb l'organització.
 Evita o li disgusten les tasques que requereixen un esforç
mental sostingut.
 Perd les coses.
 Es distreu amb facilitat.
 S’oblida de les tasques diàries.
UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH CRITERIS DIAGNÒSTICS
MANIFESTACIONS CLÍNIQUES DE HIPERACTIVITAT-IMPULSIVITAT
 Mou o retorça de manera nerviosa les mans y/o
els peus, o no es pot quedar quiet en una
cadira.
 Té dificultat per romandre assegut.
 Corre o es grimpa de manera excessiva;
agitació extrema en els adults.
 Dificultat per realitzar activitats tranquil·lament.
 Actua com si estigués motoritzat; l'adult
freqüentment se sent impulsat per un motor
intern.
 Parla en excés.
 Respon abans que s'hagi acabat de formular
les preguntes.
 Dificultat per esperar o prendre torns.
 Interromp o importuna als altres.
UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH – CRITERIS
DIAGNÒSTICS
MANIFESTACIONS CLÍNIQUES DE
INATENCIÓ I HIPERACTIVITAT-IMPULSIVITAT COMBINAT
Estan presents cinc o més símptomes de inatenció i cinc o més símptomes de
Hiperactivitat-Impulsivitat.
UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH – PROTOCOL
D’ACTUACIÓ
1.
AVALUACIÓ PSICOLÒGICA
 Entrevista diagnóstica pares i infant / adolescent
• Anamnesi als pares:
 Símptomes actuals i anteriors
 Història del desenvolupament
 Antecedents perinatals i personals
 Resposta a tractaments anteriors
• Antecedents de TDAH a la família, o d’altres trastorns psiquiàtrics.
• Estil educatiu dels pares, dificultats relacionals, comunicació, etc.
• Passació de proves /escales d’observació als pares.
 Entrevista observacional amb l’infant / adolescent
UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH –
AVALUACIÓ
• Tests específics d’Atenció:
 Test Divisa, Caras, Toulusse Peiron, Stroop, etc.
• Proves d’avaluació intel•lectual i desenvolupament cognitiu:
 Escales Wechsler, BAS II, RIASS, etc.
• Tests de Personalitat:
 MMPI-A, CPQ, 16PF, etc.
• Test de conducta:
 BASC, Escales de comportament (Conners)
• Test d’adaptació:
 TAMAI
• Altres dificultats asociades:
 Tests de Conducta alimentària, motricitat, ansietat, depressió, etc.
 Avaluació a l’àmbit escolar (Escales de Conners, EDAH, etc.).
Coordinacions amb l’Escola/ Institut.
UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH PROTOCOL D’ACTUACIÓ
DIAGNÒSTIC
 El diagnòstic es basarà en el compliment dels criteris diagnòstics del
DSM V de l’APA o el CIE- 10 de la OMS per al Trastorn per Dèficit
d’Atenció i Hiperactivitat, en les seves tipologies.
 En casos concrets poden indicar-se proves de Neuroimatge
•
TAC, Ressonància magnètica
UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH PROTOCOL D’ACTUACIÓ
TRACTAMENT
 Tractament psicofarmacològic
 Tractament psicoeducatiu /psicoterapèutic.
• Abordatge individual i familiar de les
dificultats que comporta el trastorn i les
asociades (dificultats de conducta, ansietat,
problemes relacionals, etc.)
 Tractament socio-educatiu.
•
•
Intervenció a l’àmbit escolar, assessorament.
Comunicació continuada amb el tutor/ psicopedagog de l’escola o
institut.
 Psicoteràpia grupal. Intervenció grupal amb nens i
adolescents i les seves famílies.
•
•
•
Tractament de les dificultats d’atenció i concentració,
planificació, organització familiar i escolar
Habilitats socials, autocontrol, comunicació,
expressió emocional, autoestima
Tècniques de relaxació, etc.
UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH PROTOCOL D’ACTUACIÓ
TRACTAMENT PSICOFARMACOLÒGIC
 METILFENIDAT
 De lliberació ràpida: Rubifen,

Medicebran 
 De lliberació sostinguda: Medikinet 
Concerta 
Equasym 
 ATOMOXETINA: Strattera 
 ALTRES
 Bupropión: Elontril 
 Lesdexamfetamina: Elvanse 
UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH PROTOCOL D’ACTUACIÓ
COMORBILITAT
 Trastorns de l’estat d’ànim: depressió, etc.
 Trastorns de conducta:
•
Trastorn oposicionista desafiant
•
Trastorn disocial
 Trastorns d’ansietat:
•
Fòbies específiques, fòbia social,
trastorn d’ansietat generalitzada, etc.
 Trastorns de l’aprenentatge:
•
Dislèxia, discalculia, disgràfia.
 Trastorns de la son
 Trastorns del control d’esfínters:
• Enuresis, encopresis.
 Trastorns de la conducta alimentària.
UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH PROFESSIONALS
 PSIQUIATRA ESPECIALISTA
•
Dr. Joaquim M. Solé Monserrat
Col. núm. 43-1876
 PSICÒLOGA INFANTO-JUVENIL
•
Blanca Puyo Muñoz
Col. núm. 9773
 NEUROPSICÒLOGA
•
Verònica Torres Marchante
Col. núm. 20466
UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH PSICOTERAPIA GRUPAL
OBJECTIUS
•
Conèixer les dificultats que comporta el TDAH i adquirir estratègies per a la
organització familiar i escolar, millorar l’atenció, organitzar temps d’estudi,
millorar de l’autonomia, controlar la impulsivitat, etc.
•
Afavorir la comprensió i solució de conflictes personals i familiars
•
Millorar l’expressió emocional i afavorir l’empatia.
•
Millorar la competència social dels nens i adolescents, per tal que interactuin
amb les persones del seu entorn de manera més adequada.
•
Millorar l’autoestima.
•
Afavorir el comportament assertiu, adquirint actituds de respecte,
cooperació, i interès cap a les altres persones.
•
Millorar la comunicació, desenvolupar estratègies d’autocontrol.
•
Aprendre i aplicar les tècniques de relaxació, o d’altres tècniques per
controlar l’ansietat.
•
Potenciar la creativitat.
•
Millorar els hàbits de salut, higiene, autonomia, cura personal, per tal de
millorar l’autoconcepte i l’autoestima.
UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH PSICOTERAPIA GRUPAL
CONTINGUTS
1.
ESTRATÈGIES PER MILLORAR L’ATENCIÓ I CONCENTRACIÓ,
ORGANITZACIÓ PERSONAL, FAMILIAR I ESCOLAR.
 Tècniques per millorar l’atenció i
concentració.
 Potenciar hàbits d’autonomia.
 Organització del temps.
Planificació personal.
 Organitzar temps d’estudi.
Hàbits d’estudi.
 Comunicació amb l’escola (tutor, etc.).
Sol•licitar ajuda quan sigui necessari.
UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH PSICOTERAPIA GRUPAL
2.
HABILITATS SOCIALS
 Iniciar i mantenir converses
 Desenvolupar l’escolta activa
 Empatia
 Habilitats de comunicación
i ressolució de conflictes.
 Assertivitat,
actituds de respecte i cooperació.
UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH PSICOTERAPIA GRUPAL
3.
AUTOESTIMA
 Millora de l’autoestima i l’autoconcepte.
 Treball d’hàbits saludables:
 Higiene, alimentació, cura personal, etc.
UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH PSICOTERAPIA GRUPAL
4.
EXPRESSIÓ EMOCIONAL
 Regulació emocional
 Autocontrol
 expressió de sentiments
 Utilització de les tècniques de relaxació
 Presa de decisions
UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH PSICOTERAPIA GRUPAL
METODOLOGÍA
Les intervencions programades provenen de diferents models d’intervenció
psicoterapèutica: Gestalt- humanista, bioenergètica, cognitiu- conductual,
dinàmic, sistèmic, etc.
Tècniques utilitzades:
 Dinàmica de grup
 Role-playing
 Dramatització / teatre
 Tècniques de relaxació
 Fantasies dirigides / visualització
 Musicoteràpia
 Art-teràpia (dibuixos, activitats amb plastilina, papiroflèxia, etc.)
 Psicomotricitat
 Jocs infantils
 Contes/ fàbules
 Etc.
UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH PSICOTERAPIA GRUPAL
TEMPORALITZACIÓ
 4 sessions mensuals amb els infants/ adolescents, amb una durada d’una
hora i ½ , amb un temps de descans de 15 minuts.
 A cada sessió es treballarà un dels blocs esmentats anteriorment.
GRUPS
 Grup de nens:

Edat: de 7 a 11 anys.

Horari: dimecres, de les 18 a les 19,30 hores.
 Grup d’adolescents:

Edat, entre 12 i 18 anys

Horari: dijous, de les 18 a les 19, 30 hores.
1 sessió mensual amb pares, amb una durada d’una hora. El darrer divendres de cada
mes de les 19 a les 20 hores.
A la sessió de pares es treballaran: estratègies educatives, pautes d’actuació, informació
sobre l’evolució del grup, etc.
No es farà referència a cap cas concret, donada la confidencialitat de l’infant /adolescent i
de la seva família. Aquestes qüestions es tractaran en sessions individuals.
UNITAT INFANTO-JUVENIL – TDAH PSICOTERAPIA GRUPAL
NORMES DE GRUP / ENQUADRAMENT
 CONFIDENCIALITAT

El que es parla al grup no es pot traslladar a fora del grup. Aquest tema és
necessari per la protecció dels membres del grup. El terapeuta pot saltar-se
aquesta regla si aquest fet suposa un perill per la salut del nen o adolescent
(auto o heteroagressions, assetjament, etc.). En aquests casos, es comenta
amb el nen o adolescent la necessitat de comentar-ho als pares.
 RESTITUCIÓ

El que es comenta a fora del grup entre els nens/ adolescents, s’ha de
comentar al grup, per poder ser treballat en aquest espai.
 RESPONSABILITAT

L’adolescent pot indicar al terapeuta fins a quin punt vol arribar, en el sentit
que, el terapeuta no forçarà a treballar aspectes que l’adolescent no vulgui
treballar. És necessari respectar el ritme de cada nen/ adolescent.
 CONVIVÈNCIA AL GRUP

Respecte del torn de paraula, no és permès el contacte físic agressiu, respecte
entre membres del grup, seguir les pautes proposades pel terapeuta, demanar
permís per sortir de la sala, tenir cura dels materials, justificar les faltes
d’assistència.

similar documents