LES CROADES

Report
LES CROADES
Inici de les croades.
• Al segle XI, en el concili de
Clermont, el papa Urbà II fa una
crida a la cristiandat occidental a fi
de socórrer els cristians d’Orient
oprimits pels turcs i alliberar els
Llocs Sants, posant en marxa
d’aquesta manera la 1ª croada.
DEFINICIÓ. Què és una croada?
• Guerra de cristians feta per reconquerir Terra
Santa (Jerusalem) als musulmans. Al llarg
dels segles XII i XIII es van dur a terme
campanyes militars en defensa de la creu,
símbol del cristianisme.
• Qualsevol classe d’expedició cristiana dirigida
a combatre un grup de musulmans, heretges,
o sobirans que no reconeixien la sobirania
papal.
TERRA SANTA
Mapa de les primeres croades.
Causes. Motivacions.
• -Augment de la població a l’Europa occidental.
• -Falta de terres explotades.
• -Creixement de l’economia monetària i dels
intercanvis comercials.
• -L’augment dels pelegrinatges a Terra Santa.
• Es van reunir cinc grans exèrcits nobiliaris a
finals de l'estiu de 1096 per iniciar la croada.
Gran part dels seus membres procedien de
França i Occitània, però un nombre significatiu
venia del sud d'Itàlia i de les regions de
Lorena, Borgonya i Flandes.
Grups socials
• La noblesa. Els nobles amb els
seus exèrcits.
• El clero.
• El poble. Gent de la ciutat i el
camp. La “Croada popular”.
Molts croats populars van ser
reclutats per un predicador
anomenat Pere l’Ermità. Pocs
croats populars hi van
sobreviure.
CRONOLOGIA DE LES CROADES
Hi va haver huit croades; el mòbil religiós només va estar present en
les tres primeres, mentre que la resta es donaren per motius
econòmics i polítics.
• 1096−1099 Primera croada. Els croats conquereixen Antioquia i
Jerusalem i Edessa.
• 1147−1149 Segona croada. Va ser motivada per la caiguda d'Edessa,
però no la van poder reconquerir.
• 1189−1192 Tercera croada. Els croats recuperen Acre i conqueriren
Xipre.
• 1202−1204 Quarta croada. Els croats van conquerir Constantinoble.
• 1217−1219 Cinquena croada. Es va conquerir Damiata.
• 1228−1229 Sisena croada. Es torna a conquerir Acre.
• 1248−1250 Setena croada. Va ser un fracàs, igual que la vuitena
(1270) on Lluís IX va trobar la mort.
• Fins al 1291 La fortalesa d'Acre cau en mans dels mamelucs.
CONSEQÜÈNCIES DE LES CROADES
• Els efectes de les croades es van notar
principalment a Europa. Els croats havien enfortit
el comerç de les ciutats italianes, havien generat
interès per la exploració d'Orient i havien
establert mercats comercials de molta
importància.
• Als europeus a part d'obtenir espècies, perfums,
etc., els van arribar textos llatins i grecs traduïts a
l'àrab.
Sant Sepulcre de Jerusalem.,
• A Síria i a Paslestina, després de dos segles,
l’empremta de les croades va ser mínima,
visible sobretot en esglésies, fortificacions i
castells.
• -El motiu essencial de les croades,
l’alliberament dels Llocs Sants, no es va
aconseguir.
JOFRÉ DE BOUILLON
• Duc de la Baixa Lorena,fou creat duc per Enric
IV.(1089)
• Organitzà la primera croada.
• Fundador del regne de Jerusalem(1099)
després de la conquesta d’aquesta
ciutat,prengué el titol de procurador del sant
sepulcre,i el defensà contra el soldà d’Egipte.
Brau cavaller,inspirà molts trobadors
SALADÍ
Visir dels fatimites, el 1171esdevingué soldà.
Reuní sota la seua autoritat Egipte, Hijaz, Síria
i Mesopotàmia i fou un dels màximsexponents
de la guerra santa. Derrotà els cristians del
regne llatí de Jerusalem a la batalla de
Hattin(1189), fet que originàla formació d’una
tercera croada(1189).En 1192 se signànun
acord que deixà a Saladí línterior de Siria i
Palestina amb Jerusalem, pero quasitota la
zona costanera, als francs. El personatge de
Saladíés l’origendún cicle de llegendes tant
cristianes com musulmanes
RICARD I
D’ANGLATERRA
(RICARD COR DE LLEÓ
• Rei d’Anglaterra(1189-1199), tercer fill d’enrric II.
• Duc d’Aquitània(1168) es va unir a la revolta dels
seus germans(1173) i més tard s’alià amb el rei de
França Felip II August contra el seu pare (1188),al
qual va vèncer poc avanç de la seva mort (1189).
Convertit en rei, va renunciar a l’aliança francesa.
Es va fer croat el 1190 i conquerí Xipre i ocupa
Sant Joan d’Acre. Les intrigues entre el rei de
França i el seu germà Joan sense Terra li van fer
abandonar Palestina. Quan tornava a Anglaterra
va ser segrestat pel duc d’Àustria i no va arribar a
Anglaterra fins al 1194. Intentà recuperar el que li
havia pres Felip August de França al continent i va
ser ferit de mort al setge de Chálus.
BIBLIOGRAFIA
-Enciclopèdia “Gran Larousse català”.
-Croada. enciclopèdia.cat
-Les croades. Wiquipedia.

similar documents