Termoestables - iesparearques.net

Report
PLÀSTICS
TERMOESTABLES
ÍNDEX:
1.Poliuretà
2.Resines fenòliques baquelites
3.Melamina
4.Resines de poliester
5.Cautxú natural
6.Cautxú sintetic
7.Neopré
EL Poliéster
El poliester es una categoria de polimeros que contiene el grupo funcional
éster
En su cadena principal. Pero el termino poliester generalmente se refiere a los
Poliesteres sinteticos(plasticos), provenientes de fracciones pesadas de
petroleo.
El poliester termoplastico mas conocido es el PET. Como resultado del proceso
de
Polimerizacion, se obtiene la fibra que tiene multiple usos. El poliéster es una
resina
Termostable obtenida por polimerización del estireno y otros productos
químicos.
Se endurece a la temperatura ordinaria y es muy resistente a la humedad, a
los
Productos químicos y a las fuerzas mecánicas.
RESINES FENOLIQUES BAQUELITES
Aquest material esta fet amb fibres de vidre, resistents al xoc. Color negre o molt fosc.
Aïllant electric. Amb amiant termocictent. S’utilitza per a manecs i anses d’atifells
de cuina, rodes dentades, carcases d’electrodomestics, aspiradors, aparells de
telefon, endolls, interruptors, cendrers etc.
MELAMINA
Aquest material és lleuger, resistent i de duresa considerable. Sense olor ni sabor. I és
molt bon aïllant térmic. La majoria de les vegades s’utilitza per als accessoris
elèctrics, aïllament tèrmic i acústic, plaques de focs, vaixellles de la cuina i
recipients per a alimentss com les fiabreres que utilitzem normalment.
RESINES DE POLIESTER
Aquest material es molt resistent a altes temperatures (200 º C). Majoritariament s’ hi
afegeix fibra de vidre, que li dona molta fortalessa i rigidessa. Aques material
sempre s’utilitza per a la fabricació de cascos de protecció per a la moto,
estructures d’embarcacions, carroseries de cotxes, picines, canyes de pescar,
sostres etc.
CAUTXÚ NATURAL (EL LÀTEX)
El làtex es un fluit lechós que estroba en certes cel·lules
especialitzades anomenades lactifers, de moltes plantes superiors.
El làtex es un polimer dispers un aigua que consisteix en una
emulció complexa formada per proporcions variables de gomes,
resines, tanins, alcaloides, proteines, almidons de sucre i oli. Sol
ser de color blanc, però en algunes plantes es groc, taronja o roig.
Moltes gomes comercials, com cautxú, balata, guayule, opio i xicle,
son productes de latex refinat. Els botanics no coneixen amb
exactitu la funció que desempenya el làtex en el seu
desenvolupament. En algunes plantes eixudes de les ferides,
formant una capa protectora. En varies especies es tóxic i serveix
com a defesa dels animals.
CAUTXÚ SINTETIC
El cautxú sintetic és deriva majoritariament dels derivats del
petroli. El petroli no és molt abundant en aquests moments. El
cautxú sintétic és resistent a agents quimics i aquestes són les
seues propietats. Aquest material s’utilitza majoritariament per a
pneumàtics,volans,para-xocs,paviments,canonades,mànegues etc.
NEOPRÉ
El neopré majoritariament s’obté del caitxú sintétic. Les seues propietats són
molt propies i és que millora les propietats del caitxú sintetic i també que es mes
dur i resistent, i també impermeable. Aques material s’utilitza per a moltes coses
com per exeple: vestits d’immersió, juntes, mànegues, guants etc.

similar documents