Powerpoint: PAISATGES DEL MÓN I VEGETACIÓ A ESPANYA

Report
SABANA
Zones
extenses d’herbes
altes i arbustos.
Amb arbres aïllats ( sobretot
acàcies).
Es troba a les zones de
clima tropical i poc humit
SELVA
També
anomenada bosc
tropical.
Amb gran quantitat
d’espècies vegetals i molt
variades.
Trobem la selva
monzònica i la selva
equatorial.
DESERT
Vegetació
gairebé inexistent
a causa de la manca de
pluges.
Presència d’aigua als oasis.
El trobem en climes secs i
calorosos.
VEGETACIÓ MEDITERRÀNIA
Boscos
d’alzines i coníferes.
Amb molts arbustos ( garric,
romaní, ginesta i bruc).
La trobem en climes
temperats
BOSC CADUCIFOLI
Arbres
de fulla caduca
com el faig , el roure o el
castanyer.
El trobem en climes
temperats.
PRADERIA
Són
prats naturals.
A l’Àsia s’anomena
ESTEPA.
I a l’Argentina, PAMPA
TAIGÀ
Boscos
d’arbres de fulla perenne,
com ara pins i avets ( coníferes).
La trobem en climes freds, tot i
que al fer menys fred que a la
tundra, la vegetació és més
abundant.
TUNDRA
És
un paisatge de sòls glaçats.
Molses , líquens i arbustos de
mida molt petita.
S’estén des del casquet polar
fins al límit de la taigà.
La tundra àrtica és un desert
polar.
És pròpia de zones amb baixa
temperatura tot l’any.
ZONA DE LA TUNDRA ÀRTICA
ZONES
CLIMÀTIQUES
DE LA TERRA
1.
2.
3.
4.
PAISATGE ATLÀNTIC
PAISATGE MEDITERRANI
PAISATGE DE MUNTANYA
PAISATGE SUBTROPICAL
 ABUNDEN
BOSCOS DE FULLA CADUCA
(ROURES,CASTANYERS I FAIGS)
 SOTABOSC: ARBUSTOS (BRUC, GATOSA) I
HERBES (FALGUERA, MOLSA)
 PRATS NATURALS: DURANT TOT L’ANY ESTAN
VERDS
PREDOMINEN
BOSCOS DE FULLA
PERENNE (ALZINES, SURERES I PINS)
MATOLLS I ARBUSTOS DE PLANTES
AROMÀTIQUES (FARIGOLA, ESPÍGOL,
ROMANÍ, GARRIGA I ESTEPA)
A LES ZONES MÉS SEQUES: MÀQUIES
VEGETACIÓ
ESTRUCTURADA EN
ESTATGES
Z. BAIXES: BOSCOS DE FAIGS I
ROURES, ALZINES I PINS
Z. INTERMÈDIES: BOSCOS DE PI
NEGRE I D’AVET
CIMS: PRATS NATURALS, ALGUNS
ARBUSTOS (GÓDUA)

gódua
 VEGETACIÓ
VARIADA I RICA EN ESPÈCIES
AUTÒCTONES:
LAURISILVA

similar documents