2on taller de pinyes juliol 2011

Report
2on TALLER DE PINYES:
PRIMERES MANS, LATERALS I DAUS
28 de juliol de 2011
Junta tècnica Castellers d’Altafulla
PRIMERES MANS
POSICIÓ
•
Es col·loca darrera el contrafort donant
pit, amb una cama lleugerament
més avançada que l’altra
•
S'ha de posicionar ben arrenglerat
respecte al baix i al contrafort.
•
Amb els braços estesos posa les mans
obertes al cul del segon. Els dits grossos
han d'apuntar cap al mig i tocar-se, amb
la resta de dits s'han
d'envoltar bé les galtes.
•
Ha de mantenir contacte visual amb
l'agulla per rebre instruccions.
PRIMERES MANS
FUNCIÓ
•
Principalment ha d'evitar que el segon
s'assegui. També pot ajudar a controlar
moviments laterals del segon.
•
S'ha de mesurar com i quan es fa la força
segons com vagi el castell, absorbint
els cops que venen del tronc anticipant-se a
les sacsejades i acompanyar els moviments
sense voler travar excessivament.
•
Quan es perd la posició i el segon s'asseu, rep
gran part del pes de la rengla i es
pràcticament impossible de recuperar.
•
Ha de mantenir la pressió que exerceix el
nucli cap a fora, donant pit al contrafort.
PRIMERES MANS
CARACTERÍSITIQUES
FÍSIQUES
• Ha de ser alt i fort.
• Ha d'arribar bé al cul sense
posar-se de puntetes, però
tampoc hauria de treballar amb
els braços massa flexionats.
PRIMERES MANS
SEGURETAT I PREVENCIÓ
• Ha de situar el cap per sota els
braços per quedar protegit,
evitant mirar amunt.
• Sobretot pateixen dels canells i
dels dits.
LATERALS
•
Els laterals es situen un darrera de cada
crossa d’un castell i per tant hi ha dos
laterals per segon.
•
La cama de dins del castell va entre les
cames de la seva crossa.
•
Amb els braços aixecats agafa el segon
pel lateral de la cama.
•
La mà de fora el castell es col·loca al
lateral de la cuixa i l’altra es situa una
mica més avall per sobre el genoll.
•
Normalment entra a la pinya després del
primeres mans i abans que el dau.
LATERALS
FUNCIÓ
• Han de falcar les cames de les
crosses per evitar que s’enfonsin o
es desplacin cap enrere donant pit
cap al centre del castell.
•
Han de fer la força lateral oposada a
la que li transmet la cama del segon,
mantenint la verticalitat d’aquest.
• Aquesta força lateral ha de ser la
justa en cada moment i s’ha
d’administrar progressivament.
LATERALS
FUNCIÓ: casos especials
• Quan el segon no porta agulla
(castells amb pilar i rengle sense
agulla de la torre). Han de fer la
funció de l’agulla, sobretot amb la
mà de dins que es situa directament
al genoll.
• En els castells amb pilar al mig
entren després que el dau.
• Els pilars porten laterals diagonals,
dos per davant del segon i dos per
darrera.
LATERALS
SEGURETAT I PREVENCIÓ
• Cal que amaguin el cap entre
els braços tant com sigui possible.
• En cas de caiguda ha de recolzar
el cap sobre el braç baix generant
tensió.
DAU
POSICIÓ
•
També reben el nom de vents, mà i mà o
crucificat.
•
El dau es col·loca entre els rengles dels pilars del
castell, generant un nou rengle a la pinya.
•
Quan entra s’ha de situar per ell mateix, per
valorar si ha entrat prou ajudant a alinear les
rengles de laterals.
•
Es posa amb els braços oberts i amb les mans
agafa les cames dels segons.
•
L’alçada on s’agafa dependrà del tipus de castell i
de la preferència dels segons. En tot cas cal mirar
l’altre dau per posar les mans igual.
En els castells amb agulla, entra abans que els
laterals i ha d’estar atent per entrar al pilar.
•
DAU
FUNCIÓ
• Principalment ajuda a que el castell
NO es regiri i que les rengles s’ajuntin.
• Ajuda als laterals a transmetre pressió
de pit.
• S’ha d’administrar bé la força perquè
pot desquadrar el castell.
• Ha d’estar molt atent a les indicacions
ja que treballa amb dues rengles
diferents
DAU
CARACTERÍSITIQUES
FÍSIQUES
• Ha de ser com més alt millor.
Han d’ocupar aquesta posició les
persones més altes de la colla.
• Ha de ser de complexió més
aviat prima per encabir-se entre
els laterals.
DAU
SEGURETAT I PREVENCIÓ
• És una de les posicions més
exposades de la pinya, ja que es
tracta d’un casteller alt, entre
castellers més baixos, que a més
porta els braços oberts.
• En cas de caiguda cal tenir el cap
ben recolzat sobre l’avantbraç,
fent tensió amb la musculatura
del coll. Si s’anticipa a la caiguda
pot creuar els braços damunt del
cap.

similar documents