Power Point Carnaval

Report
DISFRESSA DE
CARNAVAL
ELS MONSTRES
DE 3r
PER QUÈ AQUESTA DISFRESSA?
• Està relacionat amb el projecte d’ escola..
• Disfressa creativa i personalitzada.
• Tothom pot participar del Carnaval.
Inclusiu.
• Treball que realitzarem seguin unes
activitats prèvies a l’ escola.
ROL DE LES FAMÍLIES
• Fer la forma que tindrà el monstre.
– COLORS VARIATS
– DIFERENTS OPCIONS DE TELES. (proposta de
foam).
– ELS ULLS PODEN SER DE POREXPAN, OUERES,
IOGURTS…
• Sondeig de la possibilitat de formar part d’ un
taller de pares per a la creació dels accessoris.
Si, finalment, fos necessari.
ROL DE L’ ESCOLA
• Proporcionarem material per a fer els
accessoris que portaran els monstres.
(pintura, goma eva, cartons, cartolines, …)
• Creació dels accessoris per a acabar de
muntar la disfressa. Les donarem en una
bossa per a que els enganxeu al cos del
monstre. (Cola de contacto)
MATERIALS QUE PROPOSEM
IDEES DELS VOSTRES FILLS I FILLES
COM ANIREM EL DIA DE CARNAVAL
• Portem roba a sota de la disfressa del mateix
color que el cos del nostre monstre.
• En el cap, si voleu, poden portar un casquet
de piscina, gorra de llana... del mateix color.
• A l’ escola farem uns instruments amb
material reciclat que portaran el dia de la
Rua.

similar documents