3.3 Christendom in Europa

Report
3.3 Christendom in Europa
• 500 – 1000 n.Chr. Begin van Europees
Christelijke cultuur.
• Koning Clovis (Franken): 500 n.Chr.
bekeert tot christendom.
• Frankische koningen zagen het bekeren
van hun bevolking tot het christendom als
hun taak.
• Macht christendom groot.
• Zowel Kerk als Koning hadden baat bij
verspreiding christendom.
– Kerk: meer invloed door toename aantal
gelovigen.
– Koning: steun bij het heersen van zijn rijk
(goddelijke zegen)
• Verspreiden van geloof: monniken
– Leefden volgens de regels van Benedictus
• Celibaat
• Armoede
• Gehoorzaamheid aan kerk
• Ierse monnik Willibrord: geloof
verspreiden in Noord-Nederland.
• Deed zijn werk vanuit Utrecht.
Waarom waren kloosters zo belangrijk?
Waarom waren kloosters zo belangrijk?
• Hoeders van de christelijke cultuur (zij
verspreiden deze)
• Waren vaak de enigen die konden lezen
en schrijven.
• Karolingische Renaissance:
– Snelle verspreiding van klassieke ideeën en
geschriften onder Karel de Grote (768-814)
http://www.youtube.com/watch?v=10HnXc40
6lg
Maak opdracht:
1/3/4/5

similar documents