Els agents de socialització: el grup d*amics

Report
Jèssica C-James
Laura Gombau
Anna Espino
Què és la socialització?
• La socialització és el procés mitjançant el qual
l’individu és absorbit per la cultura de la seva
societat.
Tipus de socialització
SOCIALITZACIÓ
PRIMÀRIA
SOCIALITZACIÓ
SECUNDÀRIA
Infància
Maduresa
Forta
Dèbil
Imprescindible
Prescindible
PREN CONSCIÈNCIA
Món social (jo i un món)
Submón (móns ja
internalitzats)
TIPUS DE SOCIETAT
Simple
Moderna i complexa
ETAPA CRONOLÒGICA
INTERNALITZACIÓ
ADHESIÓ EMOCIONAL
Què són els agents de socialització?
• Els agents de socialització els podem definir
com els grups que ensenyen als individus les
seves pròpies pautes i valors.
Els agents de socialització
•
•
•
•
•
Família
GRUP D’AMICS
L’escola
Els mitjans de comunicació
La religió
Els amics
• És,després de la família, un dels agents més
importants.
• Aporta les primeres experiències socials fora de
l’ambient familiar.
• Està format per persones del mateix estatus social,
d’edat similar i amb idèntica situació de dependència
cap als adults.
• L’estructura del grup no està gaire institucionalitzada,
tot i que poden haver diferents nivells de poder
Els amics
• Faciliten una menor dependència dels pares.
• Aporta nous models de conducta social, noves
pautes, normes i valors.
• El grup d’amics es socialitza mitjançant la interacció.
• Posseeixen un llenguatge propi que aporta gestos
peculiars.
Però... Què és verdaderament un
amic?
• Un amic és algú amb el que ens identifiquem, amb el que tenim
alguna cosa en comú. Mai trobarem una altre persona igual que
nosaltres, però si és possible trobar a algú amb qui jugar y passar
una bona estona, tot i que a mesura que anem madurant un amic
és més que això.
• Un amic és algú que et recolzi les teves decisions, algú que t’escolti i
et doni bons consells, que busqui sempre el teu bé i està amb tu en
els bons i mals moments. Algú amb qui sempre pots confiar i que
estarà al teu costat quan el necessitis
• Una amistat s’ha de cultivar amb el dia a dia, tot i que un amic ha
de donar sense esperar res a canvi. Si nosaltres som bons amics,
tindrem bons amics.
Tipus de grups
• Els grups d’amics poden ser formals o
informals:
GRUPS FORMALS
•Defineixen l’estructura de l’organització.
• El comportament dels individus està estipulat y dirigit
cap a les metes fixades.
EXEMPLE: els sis membre de la tripulació d’un avió.
GRUPS INFORMALS
• Són aliances que no tenen una estructura formal ni
estan definits per l’organització.
•Són formacions naturals de l’entorn laboral que
sorgeixen en resposta a la necessitat de contacte
social.
EXEMPLE: tres empleats de departaments diferents
que s’ajunten a l’hora de dinar.
Tipus de grups
• També els podem classificar en:
GRUPS DE
MANEJAMENT
•Està determinat per l’organigrama de l’empresa
• Està compost pels individus que tenen un mateix cap.
EXEMPLE: la directora de primària amb els seus 18
mestres.
GRUPS DE FEINES
• Està determinat per l’organització.
•Són el grup de persones que treballen junts per fer una
feina.
GRUPS D’INTERÈS
• Grup de persones que treballen juntes per obtenir un
objectiu que afecta a tots.
EXEMPLE: els treballadors que s’uneixen per modificar el
seu calendari de vacances,
GRUPS D’AMICS
• Persones que es reuneixen perquè tenen una o més
característiques en comú.
Tipus d’amics
AMICS
TIPUS A
•Amics amb els que surts de festa, vas al cine, practiques algun esport o vas
a sopar fora.
•Amics amb els que t’ho passes molt bé, et diverteixes, passes l’estona.
•Amics que t’aporten bons moments, et rius, et diverteixes i aprofites el teu
temps lliure.
•Però són als que no truques quan estàs preocupat per alguna cosa
important, si estàs passant un mal moment o si necessites que estigui al teu
costat mentre plores.
•Aquest tipus d’amics solen ser NUMEROSOS , degut que el nivell de
compromís és molt baix.
AMICS
TIPUS B
• Amics amb els que pots fer tot o gairebé tot el que fas amb els del tipus A,
però que a més a més estan al teu costat en aquests mals moments.
•Amics que estan disposats a ajudar-te si estàs trist, deprimit, si no és el teu
millor moment. Y no sols estan disposats, sinó que els hi agrada fer-ho.
•Aquest tipus d’amics són ESCASSOS, la majoria de la gent els pot contar amb
els dits d’una mà.
Tipus d’amics
• Els amics tipus B alhora els podem classificar
en :
AMICS
TIPUS B1
• Són amics des de fa molts anys i així ho seran tota la vida
• Són amics que mantens des de l’adolescència, des de l’escola o des de l'
institut.
•Amics amb els que has viscut moments bons i dolents.
• Perdre aquest tipus d’amics és gairebé impossible, es pot refredar però
mai perdre.
•És una amistat INCONDICIONAL que hi serà present durant tota la vida.
AMICS
TIPUS B2
• Són amics tipus B però de nova creació.
•Aquets amics poden ser igual o és vàlids que els del tipus B1, però els has
de cuidar molt.
•Aquesta amistat té un alt perill de desaparèixer degut al poc temps de
vida.
Raons de la formació de grups
Les raons més importants per les quals les persones formen
grups són:
• Seguretat: el fet d’unir-se a un grup redueix la inseguretat
dels individus d’”estar sols”. Es senten més forts, tenen
menys dubtes personals i resisteixen millor a les amenaces
• Estatus: entrar en un grup que els demès considerin
important confereix als membres reconeixement i una
posició social.
• Autoestima: els grups transfereixen a les persones
sentiments de validesa, és a dir, fomenta la sensació de que
els altres et necessiten.
• Poder: l’acció d’un grup obté sovint el que un individu per si
mateix no aconsegueix.
El paper dels amics dins de la societat
• Els amics són una part molt important en el
desenvolupament psicosocial dels adolescents i
joves.
• Durant l’adolescència i la joventut, el paper dels
amics és fonamental en el desenvolupament evolutiu
, fins el punt que es poden considerar com una
“segona família”.

similar documents