Picurt-14 Xavier Civit - Institut per al Desenvolupament i la Promoció

Report
L'estratègia de les estacions
d’esquí catalanes en un escenari
de canvi climàtic.
Jornada de debat IDAPA
La Seu d’Urgell
Divendres, 27 de juny de 2014
Tractarem de :
 Impacte socioeconòmic del turisme d’hivern
 Els efectes del canvi climàtic
 Les polítiques del sector
Referències
Pla director d’estacions de muntanya
 Estratègia catalana del canvi climàtic
(informe David Saurí / Joan Carles Llurdés /UAB)
 Les politiques del sector (ACEM)
Impacte socioeconòmic del turisme d’hivern
• Les estacions d’esquí son el motor del turisme d’hivern i el
sector inductor del creixement, generació de rendes i
ocupació a les comarques de muntanya.
• Resulta de gran importància assegurar el manteniment i la
prosperitat de les activitats i de les estacions d’esquí i
muntanya, en un marc respecte a l’entorn.
• Poques activitats tenen una capacitat tan notable d’incidir en
el creixement econòmic, en l’evolució de la població i en les
transformacions territorials a les àrees de muntanya com
l’esquí.
• Poques activitats s’ubiquen a un medi tan delicat i fràgil sota
el punt de vista del territori com l’esquí.
• Poques activitats tenen una dependència tan gran de la
climatologia com l’esquí.
Impacte socioeconòmic del turisme d’hivern
 El turisme de neu és el principal motor econòmic de les
comarques de muntanya.

Per llocs de treball generats (2500 llocs directes i 9000 indirectes a
Catalunya).

Per inversions i activitat econòmica generada (278M€ en
inversions acumulades els últims 15 anys; 350M€ anuals derivats
directa e indirectament de la activitat turística).

Genera una activitat econòmica i ocupació indirecta (allotjaments,
comerços, escoles de esquí, serveis..) 7 vegades més important

Per creixement de la població. Estabilitzant la població després
de anys de disminució amb increments importants a la Cerdanya i
la Vall d’Aran amb una baixada important en l’edat mitjana).
Impacte socioeconòmic del turisme d’hivern
 Les comarques de muntanya ocupen 965.000 Ha.
 La superfície teòricament aprofitable per esquiar (per sobre de 1.650m) és de
250.000ha.
 La superfície ocupada per les pistes i les instal·lacions de les estacions a
Catalunya no arriba a les 100ha.
 0,01% del territori de les comarques de muntanya
 0,04% del territori per sobre dels 1.650m.
 La superfície ocupada per les pistes i les instal·lacions de les estacions a Catalunya no
arriba a les 4.200ha.
 0,44% del territori de les comarques de muntanya
 1,68% del territori per sobre dels 1.650m.
Els efectes del canvi climàtic
 L’informe del IPCC del 2007 ens diu que hi ha
consens i convenciment sobre el següent:
1. La quantitat de CO2 a l’atmosfera és més alta ara que abans de
la revolució industrial.
2. La temperatura mitja del planeta ha pujat uns 0,74 graus al llarg
de l’últim segle, la meitat d’aquest increment es va produir abans
de 1940.
3. Les temperatures han pujat a tots els continents excepte a
l’Antàrtida.
4. La massa de gel a l’Àrtic ha baixat i algunes geleres estan
remetent, tot i que la quantitat de gel a l’Antàrtida ha augmentat.
5. El nivell del mar ha pujat en 18 centímetres en 100 anys.
Els efectes del canvi climàtic
“Els impactes més importants del canvi climàtic sobre el sector
turístic de Catalunya probablement recaurien sobre el turisme
d’hivern, tot i que variarien en funció de la ubicació de les
estacions d’esquí.
La innivació artificial podria intensificar-se en el futur,
especialment a les estacions més orientals del Pirineu català,
com a resposta a aquesta variabilitat climàtica.
Això contribuiria al fet que l’esquí pogués mantenir-se per sobre
dels 2000 metres però, al mateix temps, això implicaria que es
podria arribar a produir l’abandonament de part de les
instal·lacions actuals situades per sota d’aquesta cota.”
Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Resum executiu. Generalitat de Catalunya. 2005
Els efectes del canvi climàtic
“Se pueden producir alteraciones notables en los espacios que hoy
acogen al turismo de invierno. Las estaciones de esquí se verán
obligadas a subir en altitud y a incrementar sus inversiones en
cañones para la producción de nieve.”
Evaluación Preliminar de los Impactos en España por Efecto del Cambio Climático.
Ministerio de Medio Ambiente. 2005
Els efectes del canvi climàtic
 L’augment de les temperatures mitjanes s’haurà de tenir en
compte per a futurs projectes de noves estacions, ampliació de
les existents i innivació de les actuals.
 L’impacte sobre les estacions d’esquí catalanes no és del tot clar.
 La manca d’estimacions concretes sobre els possibles escenaris
per vall i cota fa difícil dir quin serà l’impacte real quan a neu
disponible, a quin cost i de quina qualitat.
 El que està clar és la necessitat de neu produïda.
 Només les estacions amb una determinada cota d’altitud poden
assegurar llargues temporades, la qual és variable segons
l’orientació de la vall i el seu microclima.
Pla director estacions de muntanya
Les polítiques del sector
 Ubicació i disseny de les pistes
 Garantir els nostre producte principal
 Oferta productes complementaris
Les polítiques del sector
 Ubicació, disseny i treball a les pistes
 Prioritzar les cotes més altes a l’hora de preparar
noves pistes.
 Prioritzar les vessants nord dels dominis.
 Treballar la neu per modificar la inclinació de les
pistes i minorar les radiacions solars.
 Treballs amb la neu: paravents, magatzems, fressa i
oxigenació nocturns.
Les polítiques del sector
 Garantir el producte principal.
La neu produïda
 Permet completar les precipitacions en forma de neu.
 Permet produir una base al inici de la temporada




sobre la que es consoliden les precipitacions.
Permet renovar si cal la superfície de la neu per tal de
mantenir-ne la qualitat.
Permet suplir les precipitacions de neu en anys secs,
Garantir les dates d’obertura i tancament de les
estacions
Donar estabilitat a l’activitat econòmica de les valls.
Les polítiques del sector
 Garantir el producte principal.
La neu produïda
 Es produeix neu amb:
 Aigua
 Aire
 Fred
 El procés de producció es basa en el principi de
dispersió de petites gotes d’aigua en l’aire a baixa
temperatura.
Les polítiques del sector
 Garantir el producte principal.
La neu produïda
 En termes generals l’eficiència dels sistemes de
producció de neu s’ha multiplicat per 23 des que es
van instal·lar els primers innivadors a les estacions
catalanes.
Les polítiques del sector
 Garantir el producte principal.
La neu produïda
 Millores energètiques:
 L’any 1983 calia un consum de 1.000Kw per
produir 163 m3 de neu, en l’actualitat amb
aquesta energia es produeixen mes de 600 m3.
 Aquesta millora fa, per exemple, que amb el
mateix nombre de compressors d’aire es pugui
donar servei a molts més innivadors.
Les polítiques del sector
 Garantir el producte principal.
La neu produïda
 Ajust de la producció:
 S’ha millorat molt l’ajust del cabdal d’aigua a la
corba de relació aire/aigua per a cada
temperatura i pressió.
 Permet aprofitar millor les condicions favorables
i optimitzar l'ús de l’aigua.
Les polítiques del sector
 Garantir el producte principal.
La neu produïda
 Automatismes :
 En l’actualitat els automatismes permeten
definir les prioritats i qualitats de neu a produir i
posar en marxa uns innivadors o altres segons
les condicions específiques de cada zona de les
estacions.
 Les condicions de neu de cada pista i la seva
utilització es tenen en compte a l’hora de definir
les prioritats i qualitats.
Les polítiques del sector
 Garantir el producte principal.
La neu produïda
 Comunicacions:
 La millora en les comunicacions ha servit per
reduir el temps de reacció davant un canvi de les
condicions de temperatura, humitat i vent en
cada zona.
 S’aprofiten millor els períodes de condicions
òptimes.
 S’evita el malbaratament d’aigua quan canvien
les condicions.
Les polítiques del sector
 Garantir el producte principal.
La neu produïda
 Les inversions en la modernització dels sistemes de
producció de neu en aquets moments estan quasi al
mateix nivell que les inversions en ampliar les xarxes.
Les polítiques del sector
 Garantir el producte principal.
La neu produïda. Cal tenir en compte que...
1. La neu produïda és aigua polvoritzada amb aire
que, a temperatura sota zero, es converteix en
neu.
2. La neu produïda no contamina!
3. L’aigua, per a la producció de neu sempre és la
sobrant de qualsevol altre ús o necessitat.
Les polítiques del sector
 Garantir el producte principal.
La neu produïda. Cal tenir en compte que...
4. L’aigua que s’utilitza s’emmagatzema temporalment en
forma de neu i torna naturalment al sistema hidrològic amb
el desglaç. No es gasta!
5. L’aigua provinent del desglaç de neu produïda no té cap
diferència ni física ni química amb l’aigua provinent de
neu natural i, per tant, no afegeix cap necessitat addicional
de depuració o tractament d'aigües a les Administracions
Públiques.
6. Totes les inversions necessàries per a un sistema de
producció de neu (captació d’aigua, embassament i
distribució) es fan a càrrec de les estacions d’esquí.
Les polítiques del sector
 Garantir el producte principal.
La neu produïda. Cal tenir en compte que...
7.
El consum d’aigua per a la producció de neu és molt
baix en termes absoluts, en relació a altres activitats
econòmiques.
8.
El consum d’aigua per a la producció de neu és
baixíssim en relació als llocs de treball que genera.
9.
La producció de neu, com el reg a l’agricultura, dóna
estabilitat a l’activitat turística i a l’ocupació de les
comarques i valls de muntanya al hivern.
Les polítiques del sector
 Oferta de productes complementaris.
 Oferta d’activitats complementaris a l’hivern
 Excursions amb raquetes, esquí de travessa, parcs
de neu, etc.)
 Balnearis a les àreas de muntanya
 Descobriment de la natura a l’hivern
 ...
 Oferta d’activitats la resta de l’any
 Posta en valor dels recursos naturals i culturals de
les valls.
 Activitats esportives

similar documents