Anatomia de l`Aparell digestiu. Les dents

Report
Fet per: Isidro Pastor, Nuria
Fernandez i Alejandro García.
 L’aparell
digestiu
s’encarrega de
tranformar els
aliments en
substàncies per a
que puguen ser
absorbides i
utilizades per les
cèl·lules i
d’eliminar les
restes no
ingerides.
 Està
 El

format per dos tipus d’elements:
tub digestiu.
Les glàndules digestives.
 Constituit
per: la
boca,la faringe,
l’esòfag,
l’estòmac,
l’intestí prim i
l’intestí gros
(Conducte d’uns
deu metres de
longitud).
 La
boca: Cavitat d’entrada dels aliments
al tub digestiu.
 Faringe: Conducte
comú a l’aparell
digestiu i al respiratori, per ell passa
l’aliment.
 Esòfag: Tub
musculós que
comunica la faringe
amb l’estòmac. El
moviment de les
seues parets permet
que l’aliment arribe
a l’estòmac.
 Estòmac: eixamplament
del tub digestiu,
en ell es realitza part de la digestió dels
aliments.

Intestí prim: Tub de sis
metres de longitud que
es troba plegat a la
cavitat abdominal, les
seues parets formen
plecs. En ell té lugar
l’absorció de la major
part de les substàncies
dels aliments que
passen a la sang. Es
divideix en tres parts:
duodé, jejú i l’ili.
 Intestí
gros: última
part del tub
digestiu que es
comunica amb
l’exterior per
l’anus. En ell es
formen excrements
amb substàncies no
digerides; Es
divideix en tres
regions :cec, colon
i recte.
 Les
glàndules digestives: Conjunt de
glàndules annexes que segreguen
diferents substàncies, necessàries per a
la degradació dels aliments.(glàndules
salivals, fetge i pàncrees)
 Glàndules
salivals: Són glàndules
exocrines que segreguen saliva
 Fetge: Produeix
la bilis que
s’emmagatzema a la vesícula biliar.
Ajuda a dissoldre els greixos.
 Pancrees:
Glàndula mixta
que produeix
suc pancreàtic,
que es verteix i
completa la
digestió dels
aliments.
 Sòn
peces dures encarregades de tallar i
triturar els aliments.
 Hi han quatre tipus de dents:




Incisius (Tallen)
Canins (Esgarren)
Premolars (Tallen i trituren)
Molars (Trituren i molen)
 Durant
la vida d’una persona hi ha dues
tipus de dentició:
1. Dentició de llet: Formada per 20 peces.
2. Dentició adulta: Substitueix a la dentició
de llet i esta formada per 32 peces.

similar documents