Us podeu descarregar la presentació del projecte aquí”. T`adjunto el

Report
Presentació del Pla Integral de la
Gent Gran dels Hostalets de
Pierola
Dimarts, 22 d’abril de 2014.
Regidoria
de serveis
socials
Oferir accions
concretes als diferents
model d’envelliment
Dissenyar el pla de
comunicació i crear
la marca del Pla
Integral.
Oferir itineraris
personalitzats a la
gent gran.
Optimitzar els
recursos existents
per aprofitar
sinèrgies i evitar
duplicitats.
Eix 1:
Atenció a gent gran,
famílies i cuidadors
Cartera de serveis,
adaptant l’oferta a les
necessitats i al perfil de gent gran d’Hostalets de
Pierola.
Alguns recursos existents són vàlids, altres caldrà
valorar-los i la majoria seran de nova creació.
Eix 2:
Coordinació de la xarxa
d’actors estratègics
taula d’actors
estratègics per la gent gran, amb una
Creació i dinamització de la
periodicitat de reunions que ha de permetre crear un
espai permanent de debat i participació.
Eix 3:
Creació de l’observatori de
l’envelliment
Aplicació de gestió i i explotació de dades
que ha de permetre la màxima recollida d’informació
de l’evolució del Pla Integral de la gent gran, per tal
d’avaluar l’impacte de les actuacions i redirigir-les en
cas que sigui necessari.
Eix 4:
Recolzament tècnic i
professional
Espai públic i especialitzat
en gent gran, a
disposició de professionals del municipi, bé siguin
d’altres àrees del mateix Ajuntament com de les
entitats i organitzacions del sector de la gent gran.
Atenció a
gent gran,
famílies i
cuidadors
Observatori
Oficina
Municipal
d’atenció a la
gent gran
Coordinació
de la xarxa
d’actors
estratègics
Recolzament
tècnic i
professional
Comunitat
Professionals i
responsables
polítics
Gent gran,
famílies i
cuidadors
Oficina
Municipal
d’Atenció a la
Gent Gran
Des de l’oficina, oferim
Servei d’informació i
assessorament.
Oferta d’activitats i serveis
Des de l’oficina, oferim
Servei d’informació i assessorament.
Entrevista inicial
Proposta d’activitats i
serveis
Seguiment individual
Assessorament
professional
Des de l’oficina, oferim
Oferta d’activitats i serveis
Activitats que ja es realitzen
Sortides a
peu
GimnasCan
Fosalba
Gimnàs a
Serra Alta
Gimnàs a
Torre del
Sr Enric
Des de l’oficina, oferim
Oferta d’activitats i serveis
Noves activitats
Grup
cuidadors
np prof.
Cafè
tertúlia
Tallers de
memòria
Gimnàstica
suau
Tens alguna proposta?
Des de l’oficina, oferim
Oferta d’activitats i serveis
Torre del
Sr Enric
Casal
d’Avis
Local
Serra Alta
Local Can
Fossalba
Preu: 10€/mes. Quota per a participar en totes
les activitats de llarga durada
Des de l’oficina, oferim
Oferta d’activitats i serveis
Serveis que ja s’ofereixen
Serveis
especialitzats:
perruqueria
Ajuda a
domicili
Des de l’oficina, oferim
Oferta d’activitats i serveis
Nova oferta de serveis
Servei
especialtzat
Podologia
Servei
especialitzat
Fisioterapia
Tens alguna proposta?
On som
Ajuntament dels Hostalets de Pierola.
Pl de Cal Figueres.
Tlf 93 7712112
[email protected]
Despatx Planta Baixa
(Al costat de l’Auditori)
Quan hi som
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
De dimarts a divendres de 9,30h a 13’30h
Dilluns: Hores convingudes i activitats. (Casal)
Comencem el 5 de maig!
Qui som
Glòria Fité Guarro: Psicòloga especialitzada en psicogeriatria.
 Coordinació de les activitats propies de la oficina.
Disseny i avaluació d’activitats i serveis.
Seguiment de les persones usuaries.
Realització d’activitats.
Loli Garcia: Professional de suport
Suport administratiu a la oficina.
 Suport a activitats promogudes per la oficina
“Anem a caminar”
Ajuts a domicili.
2012
Elaboració
del Pla
Integral de la
Gent Gran
2014
Oficina
Municipal
d’Atenció a
la Gent Gran
2015
Centre de
Serveis
d’Àmbit
Rural
d’Hostalets
de Pierola
Centres de Serveis Integral en
l’Àmbit Rural per a la Gent Gran
Model tècnic
Estada
Personalitzats
Plataforma
de serveis
Tallers
Atenció al
domicili
Objectius
Oferir serveis adequats a les necessitats i interessos de
la gent gran
Convertir el Centre el en referent de les persones grans,
familiars i cuidadors
Servei d’Estada
Donar suport a la gent gran que
necessitin organització, supervisió i
assistència a les activitats de la vida
diària.
Horaris
Horari
d’obertura
del centre
Servei
d’estada
4h
Servei
d’estada
8h
de 9 a 19 h
de 9 a 13 h
de 15 a 19 h
de 9 a 17 h
de 10 a 18 h
Activitats
• Acollida i convivència
• Activitats d’oci
• Servei de menjador
• Dinamització sociocultural
• Atenció a les AVD
• Activitats socials
• Estimulació cognitiva
• Activitats lúdiques
• Gimnàs o Activitat Física
• Recolzament personal i
familiar
Servei de Tallers
Taller de gimnàs o activitat física
Taller d’estimulació cognitiva
Taller de recolzament a la familia
Gimnàs o Activitat Física
Treballs d’estimulació cognitiva
Taller de recolzament a la família
Formació i recolzament pels familiars que cuiden a una
persona gran en el seu domicili:
– Informació
– Formació
– Habilitats pràctiques
– Grups de recolzament
Serveis Personalitzats
Altres:
Servei de
Fisioteràpia
Servei de
Menjador
•
•
•
•
Transport adaptat
Perruqueria
Podologia
Adaptacions i
ajudes tècniques
Servei d’atenció a domicili
Servei d’atenció a domicili
• Persones que necessitin atenció personalitzada a domicili
• S’ofereix atenció personal per a les activitats de la vida diària:
–
–
–
–
Higiene
Organització de la medicació
Vestir-se
Etc.
• Personal qualificat
• Recolzament al personal des del centre
Concloent…
Un model basat en dos elements claus:
– L’atenció centrada en la persona
– La integralitat

similar documents