Sentrumsutvikling - Kristoffer Ringerud

Report
AMFI LILLEHAMMER
Amfi Lillehammer
Oppstart for et fantastisk kjøpesenter i ”indrefileten” av
Lillehammer Sentrum er endelig klart.
• I tillegg til flere innganger fra gågaten, blir det innganger fra gateplan
i Nymoesvingen og Wiesesgate, i tillegg til parkeringsplan.
• Rammetillatelse er klar, utbyggingsavtale med kommunen er
signert, byggeentreprisen er klar, og grunnerverv er avtalt.
• Senteret er tegnet av Plan og Prosjekt AS. Løsningen av butikkene
og kjøpesenterlokalene er tegnet av AMB Arkitekter og Amfi Drift
AS. Dette bør bli det foretrukne alternativet for de beste aktørene
innen handel.
Amfi Lillehammer
•
Kjøpesenteret blir beliggende i Kvartal 69, hvor eiendommene beliggende i Storgata
76, 78, 80, og 82 inngår. Senteret fyller alt areal innover disse eiendommene ned mot
Wiesesgate og Nymosvingen, hvor senteret også får innganger og innkjøring til
parkeringskjeller.
•
Byen Lillehammer er veldig
godt egnet for å lansere et
sterkt og godt kjøpesenter.
Amfi Lillehammer
•
Kjøpesenterets fasade befinner seg i de beste beliggenhetene i gågata. I
tillegg blir det vinklet nedover mot Wiesesgate og Nymosvingen, med gode
adkomstløsninger for biler, i tillegg til parkering.
•
Det blir et glassoverbygg som binder bygningene sammen, og som vil gi et
lyst og trivelig miljø i kjøpesenteret, i alle årets sesonger.
Gågata i Lillehammer
•
Gågata i Lillehammer er nylig kåret til landets beste, og har en helt egen
posisjon som gågate. Det er i tillegg store forventninger til ytterligere aktiviteter
for å promotere byen. Ungdoms-OL, ”Lillyhammer” og felles søknad om
vinterolympiade står her sentralt.
•
Gågata i Lillehammer og hele regionen, har stort innslag av turister året rundt.
•
Lillehammer er også ”base” for store arrangement, festivaler, messer og
mesterskap som trekker store mengder handlende til byen. Eksempler her er;
Birkebeinerrennet, Birkebeinerløpet, Birkebeinerrittet, Inga-låmi, Nordisk
Litteraturfestival, Døla Jazz, Ulike turneringer og cuper osv.
Se nærmere på: http://www.lillehammer.com
Julehandel i gågata
Amfi Lillehammer
Utviklingsarbeidet har tatt 5
år, og det er nedlagt et svært
omfattende arbeid frem til
dagens planlagte senter med
godkjente planer. At man nå
har kommet i en posisjon
hvor man har muligheten for
å få til en samlet løsning for
kvartalet, er en svært unik
situasjon for sentrum i en by.
Butikker og arealer
•
Senterets areal blir på 15.310 m2, hvorav
parkeringskjeller utgjør 2.463 m2 (79
plasser). Se eget punkt om parkering.
•
Amfi vil ha ansvaret for utleie og drift.
•
Planløsning av de ulike etasjene, samt
arealoppgave, hvor fordelingen mellom
eksisterende arealer og nybygg også
fremgår, er utarbeidet.
•
Mulighetene for påvirkning er gode.
Hovedpunkter om nybygg kontra
eksisterende bygninger
•
Alle fasader og lokaler mot gågata beholdes i det vesentlige slik de er i dag.
•
Ned mot Wiesesgate/Nymosvingen blir det hovedsakelig ny bebyggelse.
•
Det bygges nytt parkeringsdekke med 79 plasser en etasje med innkjøring
fra Wiesesgate / Nymosvingen.
•
På gateplan i Wiesesgate, vil en plassere en relativt stor
dagligvareforretning på ca. 1600 m2.
•
Her er det aktuelt med ytterligere 2-3 forretninger, som kan komplettere
dagligvarekonseptet som blir valgt. Kundeadkomst vil her bli fra ytterligere
2 muligheter. Fra et stort oversiktlig areal i 1. etasje ned fra ”Gågata”, samt
fra trapp/heis i parkeringsetasjen.
•
Det er på dette planet at varemottak/avfallsrom etc. blir plassert.
Hovedpunkter om nybygg kontra
eksisterende bygninger – forts.
•
Gateplan fra ”Gågata” tar utgangspunkt i dagens eksisterende forretninger.
Dette er Bik Bok, Til Bords, Bianco sko, Libris, Christiania Glassmagasin, og
One Hand Clapping ( kaffebar ).
•
I tillegg til hovedinngang, som blir mellom 2 av bygningene i gågata, vil
kundestrømmen styres inn gjennom de etablerte forretningene og innover i
senteret. I midten, under glassoverbygget, blir det attraktive soner for
servering og salg.
•
2 eldre trehus blir inkorporert i senteret. Dette på grunn av
vernebestemmelser, men det vil gi senteret en helt unik og spesiell
atmosfære.
•
2. etasje får en veldig god synbarhet, og logisk adkomst fra gateplan.
Rulletrapper, heis og trapper.
•
3. etasje vil i hovedsak bli benyttet til sosiale rom, kontorer og lignende.
Parkering
•
Parkering i ”sentrum av sentrum”, er alltid en utfordring. Likevel er
kapasiteten innenfor kort gangavstand veldig bra.
•
I selve senteret blir det 79 plasser under bakken, og i gateplan ved Rica, er
det ca. 45 plasser.
•
Innenfor 1-2 minutters gange, er det ca. 400 plasser (Stortorget, Øya
parkeringshus, DNB, Mølla, Kirkegt og Mesna Senter).
•
Innenfor området av 3-5 minutters gange, er det ytterligere ca. 1000 plasser
for publikum.
Løsning av kjøpesenter – arkitekter mv.
•
AMB Arkitekter AS og Amfi Drift AS er spesialister på gode løsninger av
kjøpesentre og har bistått selskapet. Det gjenstår fortsatt noen justeringer
for optimaliseringer av løsninger, men grunnlaget så langt er meget bra.
Utleie
•
Sentrum i Lillehammer fungerer godt handelsmessig.
•
Kjøpesenteret vil bli plassert i det aller mest attraktive deler av sentrum.
Samtidig er sentrumshandelen ganske tradisjonell, med tradisjonelle
åpningstider og ganske konservative markedsfilosofier. Her ligger det et
stort potensiale for et attraktivt senter.
•
Utbyggerne har benyttet ekspertise fra et av Norges største driftsselskap for
kjøpesentre, Amfi. Basert på sine erfaringer, og kontakt med potensielle
leietakere, vurderer de mulighetene for å fylle senteret med attraktive
leietakere som gode.
•
Leievilkårene vil være konkurransedyktige
med attraktive kjøpesentre i Mjøsbyene.
Dette selv med den helt unike beliggenheten,
og de særegne og fordyrende elementer som
byggingen i sentrum innebærer.
Kontakt
•
Det legges opp til at en snarlig kan avklare interesse for å leie lokaler
etterfulgt av konkrete tilbud om leie.
•
Kontaktperson er Dag Helge Setekleiv i Amfi Drift AS:
[email protected]
Tlf. 0047 988 70 388
Storgaten Kjøpesenter Lillehammer : Kristoffer Ringerud
•
–
–
[email protected]
Tlf. 92049890

similar documents