La Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa (1914

Report
La Primera Guerra Mundial i
la Revolució Russa (1914-1939)
Eix cronològic 1914-1939
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
1
1. Europa al començament del segle XX
• Al llarg del segle XX es van consolidar sistemes polítics constitucionals i
parlamentaris a la majoria de països industrialitzats. Així mateix, alguns
països, com Anglaterra i França, avançaven cap a sistemes més
democràtics.
• L’Imperi alemany era un règim constitucional, però el kàiser exercia el
poder de forma autoritària.
• En els vells imperis multinacionals d’Europa persistien sistemes polítics
propers a l’Antic Règim:
– A l’Imperi austrohongarès el poder de l’emperador era molt fort.
– A l’Imperi rus els tsars continuaven exercint un poder absolut.
– L’Imperi turc estava en descomposició, i les reformes empreses es
van frustrar amb l’inici de la guerra.
• Una sèrie de canvis en les relacions internacionals i d’aliances (Triple
Aliança i Triple Entesa) va generar malestar entre les grans potències, que
va comportar una escalada armamentística.
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
2
Europa el 1914
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
3
La política alemanya
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
4
2. El camí cap a la Primera Guerra Mundial
• Les principals causes de la guerra van ser les següents:
– La rivalitat entre els imperis per estendre i consolidar els seus
dominis colonials extraeuropeus.
– Les posicions nacionalistes, d’una banda, d’alguns pobles europeus
que volien alliberar-se dels vells imperis, i de l’altra, de les potències
europees per la defensa dels seus interessos a Europa i a les seves
colònies.
• Una sèrie de crisis van marcar l’inici de la guerra:
– La crisi del Marroc, el 1905 i 1911.
– El conflicte dels Balcans: hi van intervenir elements com la
descomposició de l’Imperi turc, el sorgiment de nacionalitats i els
interessos d’Àustria-Hongria i Rússia a la regió.
• El detonant de la guerra va ser el conflicte austro-serbi, exemplificat en
l’assassinat de l’hereu austríac al tron. Es va posar en funcionament el
complicat sistema d’aliances i es va iniciar la Primera Guerra Mundial.
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
5
El conflicte dels Balcans
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
6
L’atemptat de Sarajevo
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
7
Europa i la Primera Guerra Mundial
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
8
L’equilibri europeu
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
9
3. Les fases del conflicte bèl.lic (1914-1918)
La Primera Guerra Mundial va tenir diferents etapes:
– La guerra de moviments. Alemanya va iniciar la guerra realitzant ràpides ofensives als fronts
occidental i oriental, que van ser detingudes pels exèrcits franco-britànic i rus, respectivament.
– La guerra de trinxeres. En aquesta etapa els fronts es van immobilitzar. Va ser el període més llarg i
dur del conflicte; avançar un pam de territori significava desenes de milers de morts. L’exemple més
cruel va ser la batalla de Verdun.
– La crisi de 1917 i el final de la guerra. L’abandonament de la URSS va ser compensat per l’entrada
dels EUA al conflicte. La guerra es va acabar el 1918, després que les potències centrals van firmar
l’armistici.
La Primera Guerra Mundial va ser un nou tipus de conflicte: es reclutaven tots els homes en edat
militar, els nous armaments van generar una gran mortaldat, i es va utilitzar la propaganda com arma
de guerra.
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
10
Les accions de guerra
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
11
La guerra de trinxeres
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
12
La guerra de trinxeres
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
13
L’armament
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
14
Els homes i la guerra
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
15
Les dones i la guerra
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
16
4. Les conseqüències de la guerra
•
•
•
•
•
•
Abans d’acabar la guerra, el president dels EUA, Thomas Wilson, va establir la visió d’una pau
fonamentada en la concòrdia (14 punts Wilson).
Malgrat això, amb el Tractat de Versalles (1919), França i la Gran Bretanya aspiraven a rebre fortes
compensacions per la guerra. D’aquesta manera, Alemanya:
– Va ser considerada l’única culpable del conflicte.
– Va ser obligada a pagar fortes reparacions de guerra.
– Va haver de desmantellar el seu exèrcit, i va perdre totes les colònies i diversos territoris
que posseïa a Europa.
Es va dibuixar un nou mapa d’Europa:
– L’Imperi turc es va reduir a l’actual Turquia.
– La nova URSS va perdre les costes bàltiques i bona part de Polònia.
– L’Imperi austrohongarès es va disgregar (Txecoslovàquia, Hongria, Àustria...) i va sorgir
Iugoslàvia.
Les conseqüències demogràfiques (al voltant de 10 milions de soldats mots) i les pèrdues materials
(disminució de la riquesa nacional) van ser molt greus i van dificultar la recuperació dels països.
Malgrat això, la guerra va beneficiar alguns països neutrals, que es van convertir en proveïdors de
matèries primeres i aliments.
Amb el fi de garantir la pau es va crear la Societat de Nacions, però amb dificultats i sense mitjans
per imposar les seves decisions.
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
17
Europa abans i després de la guerra
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
18
El nou mapa europeu
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
19
Les víctimes de la guerra
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
20
5. La caiguda de l’imperi tsarista a Rússia
• A començaments del segle XX, a Rússia hi pervivia un règim autocràtic. El
tsar controlava el poder ajudat per la burocràcia, l’exèrcit i l’Església
ortodoxa.
• Es mantenia un règim gairebé feudal a les zones rurals. La terra estava en
mans d’uns quants terratinents i la majoria de la població era pagesa,
sotmesa a unes condicions de vida miserables.
• El desenvolupament industrial va propiciar un augment del proletariat,
però el creixement de la burgesia va ser dèbil.
• El marxisme rus s’havia escindit entre menxevics, que volien establir
aliances amb els burgesos, i bolxevics, partidaris de la revolució obrera.
• La Primera Guerra Mundial va agreujar els problemes de Rússia; els
desastres militars i la misèria van facilitar la Revolució de Febrer de 1917:
va caure el tsarisme i es va instaurar una república dirigida per un govern
provisional.
• El nou govern continuava a la guerra i no va poder fer front a la sublevació
dels soviets que, sota control bolxevic, prometien pa i pau.
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
21
La família reial russa
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
22
El doble poder a Rússia
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
23
La mobilització popular a Rússia
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
24
6. La Revolució bolxevic i la guerra civil
• A l’octubre de 1917 es va produir una nova revolució, impulsada
pels bolxevics amb el suport dels soviets. Es va proclamar un govern
obrer i es van establir les primeres mesures revolucionàries. A més,
Rússia va firmar la pau amb Alemanya a canvi de territoris.
• Entre 1918 i 1921 es va desenvolupar una guerra civil entre el nou
govern i els sectors tsaristes i burgesos. Els bolxevics es van
imposar, i el Partit Comunista va aconseguir el monopoli del poder.
• El 1922 es va crear la URSS, organitzada de forma federal i amb un
parlament (Soviet Suprem), però sota el control totalitari del PCUS,
perquè la resta de partits polítics van ser prohibits.
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
25
La revolució bolxevic
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
26
Lenin, el líder de la revolució obrera
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
27
El nou estat soviètic: l’URSS
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
28
7. L’URSS de Stalin
• En morir Lenin, Stalin va arribar al poder: va imposar una dictadura
personal (estalinisme) i va exercir una dura repressió, que va
afectar el conjunt de la població, inclòs el mateix Partit Comunista.
El lideratge de Stalin va quedar reforçat pel culte a la personalitat
del dictador.
• El model econòmic de la URSS es sostenia sobre tres grans pilars:
– Una economia planificada i dirigida per l’Estat, que
elaborava plans quinquennals de producció.
– La col·lectivització de la propietat (terres, fàbriques, banca,
transports...)
– Un model productiu basat en la indústria pesada, la
producció d’energia i la construcció d’infraestructures.
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
29
Stalin, l’home de ferro
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
30
L’estalinisme
La repressió política
El creixement econòmic
IGM-REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939)
31

similar documents