Què fan les Comissions de l`AMPA? - Escola Guillem de Mont

Report
AMPA Escola Guillem de
Mont-rodon
Jornada Portes Obertes 2014
[email protected]
http://escolaguillem.com/index.php/ampa/
Quins son els objectius de l’AMPA?
L’AMPA de l’Escola Guillem de Mont-rodon té com a principals
objectius:
• Donar suport i assistència als pares i mares de l’escola
• Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre
• Facilitar la col·laboració amb el centre en els àmbits social, cultural,
econòmic i laboral
• Col·laborar en les activitats educatives del centre
A més, la nostra AMPA s’ha plantejat com a prioritats:
•
•
•
•
•
Fomentar la cohesió i la integració social
Fomentar la convivència de la comunitat educativa
Fomentar la tolerància entre la comunitat educativa
Fomentar el respecte per l'escola i els que hi treballen
Mantenir la qualitat educativa del centre, tot i les retallades
Com s’organitza l’AMPA?
Assamblea
Escola
Què fan les Comissions de l’AMPA?
Comissió de Menjador i Sanitat
(Mixta Escola – AMPA)
Recomanacions per a seguir un estil de
vida saludable
Recomanacions per a
fomentar bons hàbits
nutricionals
Tallers per a crear bons hàbits
d’higiene
Què fan les Comissions de l’AMPA?
Comissió de Llibres
Té per funció proveir l’escola del material escolar i els llibres que
s’utilitzaran durant el curs
Vetlla pel bon funcionament del sistema de reutilització de llibres
Què fan les Comissions de l’AMPA?
Comissió de Cultura
Promouen activitats culturals : tallers, visites, xerrades , … adreçades a tota
la comunitat escolar
Taller d'il·lustració amb Valentí
Gubianas
Elaboren els continguts amb informació cultural per a les famílies que es
penja a la web de l’escola
Fan recomanacions de llibres per als
alumnes de les diferents edats que hi ha a
l’escola per estimular l’hàbit lector de
petits i grans
Què fan les Comissions de l’AMPA?
Comissió Fem Escola Fem Comunitat
(Mixta Escola – AMPA)
L’objectiu principal i la finalitat del projecte és des de l’inici fer dels diversos grups
culturals que conformen l’escola una comunitat d’entesa, de coneixement i de
reconeixement mutu. Amb aquesta finalitat organitza, entre d’altres activitats:
Renovem
l’aspecte de
l’escola
Taller de Bijuteria
Posem color al
pati de l’escola
Cursos de català i ofimàtica
bàsica
Taller de cuina
creativa
Què fan les Comissions de l’AMPA?
Comissió Extra-escolars
Ofereix un ventall d'activitats extraescolars que amplien els coneixements i habilitats
dels nens i nenes. Fer una activitat extraescolar a l’escola permet:
- Aprendre d'altres maneres i amb altres persones
- Fer nous amics (fóra de l’entorn de l’aula)
- Conèixer altres persones de qui aprendre coses i rebre orientacions
- Descobrir nous interessos i habilitats
Al migdia:
Teatre
Ordinografia
Escacs (en horari lectiu)
Bàsquet
Què fan les Comissions de l’AMPA?
Comissió Extra-escolars
A la tarda:
Natació
Patinatge
Dansa
Ioga
Tennis
Anglès
Plàstica (aquest any s’ha ofert de
forma gratuïta un taller de 3 mesos)
També ofereix un servei de cura dels infants en aquests horaris:
Hora Matinera:
Bona tarda:
de 7,45 a 9 hrs (cost tot l’any 230€)
de 8,30 a 9 hrs (cost tot l’any 160€)
de 17 a 18,15 hrs (cost tot l’any 280€)
Què fan les Comissions de l’AMPA?
Comissió de Medi Ambient
(Mixta Escola – AMPA)
Té com a objectiu fomentar l’interès i el respecte pel medi natural proper als
nens.
Objectius 2013/14:
• Col·locació de caixes niu i menjadores al pati
per fomentar l’observació dels ocells del pati
• Apropar els nens a l’hort, conèixer les
hortalisses de temporada. Consumir alguns
del productes de l’hort al menjador de l’escola
• Fomentar la recollida selectiva a la classe i al
pati
• Educar en el respecte i el coneixement del
medi més proper
• Tenir cura del tram apadrinat del riu entre el
Pont del Bruguer i el Pont de Ferro del Gurri,
mitjançant la sortida als voltants del riu Gurri:
Campanya Fem dissabte!
Què fan les Comissions de l’AMPA?
Comissió de Festes i Activitats
Organitza diferents activitats per gaudir en família durant el curs escolar
Caminada
Bicicletada
Cinema a la fresca
Què fan les Comissions de l’AMPA?
Comissió d’Educació Infantil
Té com a objectiu vetllar per l'adaptació i presència dels infants i famílies
del cicle d'Educació Infantil a l'Escola.
Quines quotes gestiona l’AMPA i
quan es fan efectives?
Menjador
(90€ 2013/14)
Juliol
Llibres, Material escolar, activitats extraescolars,
sortides, quota AMPA…
Llibres + ½ material escolar (97€)
Setembre

Quota AMPA + Excursions+½ material escolar (97€)
Octubre

½ quota servei vigilancia (hora matinera/bona tarda)
Novembre

Activitats extraescolars (quota sencera)
Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

½ quota servei vigilancia (hora matinera/bona tarda)
La natació dins del currículum escolar es factura el trimestre en que es porta a terme l’activitat

similar documents