Cinc eines de lideratge

Report
Cinc eines pel lideratge
PENSAMENTS
SENTIMENTS
ACCIONS
DOMINI
PERSONAL
VISIÓ SISTÈMICA
MODELS MENTALS I
SOCIALS
VISIÓ COMPARTIDA
APRENENTATGE
D’EQUIP
• Prendre consciència
de la meva vocació i
1.-Estar bé amb
missió. Notar com
un mateix. Autoaixò
em
fa
un
servidor
coneixement.
alegre dels altres. No
Fermesa. Unió
personal amb
traspassar problemes
Jesús.
personals o crítiques
destructives als altres
Eines per el lideratge
de grup
• Construir amb l’equip
un projecte compartit.
2.-Construir amb
No necessàriament
altres una visió,
consensuat
del
tot.
projecte, missió,
Però cal que tots es
compartits
sentin col·laboradors
d’una mateixa missió.
Escoltar, valorar sense
presses les aportacions
Eines per el lideratge
de grup
•
Saber
recollir
el
que
els
Eines per el lideratge
de grup
altres diuen, subratllant
3.-Anar
l’aprenentatge que es pot
aconseguint que
fer de les aportacions,
l’equip aprengui
dinàmiques, idees, ...No
els uns dels altres
menysprear, ni ironitzar
les propostes impossibles,
fent veure que potser no
és el moment
• Mirar el que passa a
l’entorn: problemes del
4.-Mirar l’entorn
barri, necessitats de la
i interpretar el
gent,
creences
que està
personals i del equip,
succeint. Llegir
tendències,
moment del curs
creences i signes
(vacances, exàmens...),
del temps.
famílies aturades...
Eines per el lideratge
de grup
Eines per el lideratge
de grup
5.-Visió global
de la tasca i
constatar les
relacions entre
les diverses
realitats
• Constatar les relacions
que tenen les realitats:
La catequesi no és un
bolet dins la parròquia i
forma part d’un conjunt
pastoral, reunions de
catequistes en altres
àmbits, necessitat de
formació,....
DOMINI
PERSONAL
VISIÓ
SITÈMICA
MODELS MENTALS I
SOCIALS
VISIÓ
COMPARTIDA
APRENENTATGE
D’EQUIP
EL RESPONSABLE DE LA CATEQUESI HAURIA DE
TENIR PRESENT AQUESTS CINC PUNTS PER A
PODER AVALUAR EL QUE ESTÀ REALITZANT
Cinc eines per el
lideratge de grup

similar documents