L`OLFACTE biologia

Report
L’OLFACTE

Es el sentit encarregat de detectar i processar les
olors, es un sentit químic, en el qual actuen com
estimulants les partícules aromàtiques o odoríferes
despreses dels cossos volàtils que ingressin per
l’epiteli olfactiu situat en el nas i son processades
pel sistema olfactiu
GLÀNDULES PITUÏTÀRIES
Els receptors químics de l'olfacte són:
 La glàndula pituïtària vermella: Se situa en la
inferior de la valleja nasal i està recoberta
nombrosos gots sanguinis que escalfen l'aire.
1. La glàndula pituïtària groga: Se situa en la
superior de les valleges nasals i presenta
capes:
 Cèl·lules de Sostingues
 Cèl·lules Olfactòries
 Cèl·lules Basals
part
per
part
tres










Les cèl·lules olfactòries són cèl·lules nervioses receptores
d'estímuls químics provocats pels vapors. En la pituïtària groga
es troben les glàndules mucoses de Brumen, que allibera un
líquid que manté humit i netejo l'epiteli olfactori.
Per a estimular les cèl·lules olfactòries és necessari que les
substàncies siguin volàtils, és a dir, han de desprendre vapors
que puguin penetrar en les valleges nasals, i que siguin solubles
en aigua perquè es dissolguin en el moco i arribin a les cèl·lules
olfactòries.
Aquestes transmeten un impuls nerviós al bulb olfactori i d'est als
centres olfactoris de l'escorça cerebral, que és on s'aprecia i
interpreta la sensació d'olor. Es creu que existeixen 7 tipus de
cèl·lules olfactòries, cadascuna de les quals només és capaç de
detectar un tipus de molècules, aquestes són:
Alacanforado: Olor a alasfor
Almizclado: Olor a almizcle
Floral
Mentó lat
Estèreo: Olor a èter
Picant
Pútrida: Olor a podrit
MALALTIES DE L’OLFACTE


Hiposmia es la reducción de la capacita de detectar olor.
Anosmia es la incapacita o nul·litat en la detección dolor.
HISPOSMIA

és la reducció parcial de la capacitat de percebre olors.

Etiologia

Els trastorns de l'olfacte tenen moltes causes, algunes més clares que
unes altres. La majoria de les persones comencen a sofrir trastorns de
l'olfacte després d'haver tingut algunes malalties o lesions recents. Els
factors desencadenants més comuns són les infeccions de les vies
respiratòries superiors i els traumatismes encéfalocraneanos.

Entre altres causes que produeixen trastorns de l'olfacte es troben els
polipós en les valleges nasals, les infeccions dels sens paranasals, els
trastorns hormonals i els problemes dentals.

L'exposició a certs productes químics com els insecticides i solucionis, i
alguns medicaments també ha estat associada amb trastorns d'olfacte.

Les persones amb càncer en el cap i coll que reben tractament amb
radioterapia també experimenten problemes amb el seu sentit de
l'olfacte.
ANOSMIA











Es denomina anòsmia a la pèrdua o disminució del sentit de
l’olfacte. Pot ser temporal com permanent. Un terme relacionat
és hiposmia el qual es refereix a la disminució en l'habilitat olfactiva.
Algunes persones poden ser anòsmia de certa olor en particular,
això és anomenat "Anòsmia específica", i pot tenir el seu origen de
manera genètica. L'anòsmia és detectada per doctors usant com
mètode el "gratar i inhalar" olors, o usant olors disponibles com el
són el cafè, llimona, i la canyella.
Les causes més comunes d'aquesta malaltia són:
envelliment
Infecció viral
Descongestionant es nasals
Problemes per saturació t'emplomo.
Per ús de certs medicaments
També per radioteràpia
traqueotomia
Naixement (congènit)

similar documents