NOVETATS TAC (1)

Report
NOVETATS TAC
Claustre de gener 2015
h
Política de comptes de correu
electrònic de la FET.
Text: http://goo.gl/1ILfky
Signatura de profes.
Objectiu 1:
Activació comptes per alumnes
@tarragona.escolateresiana.com i
supresió @teresianest.cat
Objectiu 2:
Poder entrar a totes les plataformes
tecnològiques de l’ escola amb un sol
login.
Calendari d’ implantació:
Gener de 2015.
•Entrada de profes a
www.teresianestarragona.com
amb el login del correu
@tarragona.escolateresiana.com
•Automàticament tindreu accés a
els mateixos cursos que teníeu
fins ara.
• Cal tenir en compte que en el
vostre perfil d’ usuari aparegui
com a correu electrònic el de la
FET.
Calendari d’ implantació:
Gener de 2015.
•Possibilitat de que els alumnes entrin a
www.teresianestarragona.com amb el login del
correu @tarragona.escolateresiana.com
•No apareixeran inscrits en cap curs. Si és el cas,
caldrà inscriure’ls.
Calendari d’ implantació:
Gener de 2015.
•Explicació del nou correu als alumnes d’ ESO i BTX a les
classes i al’ INFO.
•Signatura dels pares i recollida de papers per part dels
tutors.
• Activació del correu per a ESO i BTX.
•Clausura del correu @teresianest.cat per a primària.
•Activació de grups d’ alumnes:
[email protected] fins a
[email protected]
•Recomanació: canviar-se el més aviat possible al nou correu.
Calendari d’ implantació:
Setmana Santa de 2015.
.
Es clausura el correu @teresianest.cat
Calendari d’ implantació:
Setembre de 2015.
• Entrada d’ alumnes a www.teresianestarragona.com únicament
amb el login del correu @tarragona.escolateresiana.com Perden
la inscripció als cursos actuals.
•Entrada de professors a WINNT amb login del correu
•Entrada d’ alumnes a AULA amb login de correu
•Queda alguna gran plafaforma pendent ?
Recordatori
Adreça de correu electrònic per encarregar
fotocòpies:
[email protected]
[email protected]
Recordatori
Adreça de correu electrònic de Raül Ontoso
[email protected]
Gestió d' assistència i puntualitat
APP per a Telèfon mòbil
Gestió d' assistència i puntualitat via
DRIVE.
Què s’ hi guanya ?
•Informació sempre accessible.
•Informació sempre actualitzada.
•Informació resumida a l’ instant.
•Informació segura.
Com fer-ho ?
1.- Anar a www.teresianestarragona.com
2.- ComunicacióGestió digital
La primera pantalla és de configuració de dades i presentarà un
RESUM I UN GRÀFIC AUTOMATITZAT. NO S’HI HA D’ ESCRIURE.
A la part inferior de la pantalla trobareu la llista de
mesos del curs.
A l’ exemple del mes de setembre la Milena té 2 faltes
de puntualitat i la Zoe 1 d’ assistència.

similar documents