ORIGEN I EVOLUCIÓ DE L`UNIVERS - Univers1

Report
ORIGEN I
EVOLUCIÓ DE
L’UNIVERS
CARMEN ARREGUI
JOSEP BOSCH
MARC CODINACH
MIREIA COSTA
LÍDIA FAGEDA
ADRIÀ LÓPEZ
GERARD LUCAS
INTRODUCCIÓ
•
•
•
•
Què és l’univers?
Quin és el seu origen?
Fins quan es pot expandir?
Religió contra ciència
ORIGEN
1.TEORIES RELIGIOSES
• Llibres sagrats (bíblia i alcorà)
• Religions monoteistes
• Creació del món amb set dies
2. TEORIES CIENTÍFIQUES
• BIG BANG
• TEORIA INFLACIONÀRIA
EVOLUCIÓ
• Formació de la matèria: partícules
subatòmiques, protons i neutrons.
• Els primers àtoms: d'hidrogen i heli.
• L'incèndi de l'univers: radiació còsmica de fons.
• Formació de nebuloses, planetes, estels i
galàxies.
• L'energia fosca: provoca que les galàxies viatgin a
més velocitat.
ALGUNS CIENTÍFICS
• Vesto Slipher (1912)
• Alexander Friedmann (1922)
• Edwin Hubbe (1924)
• Georges Lemaître (1927)
LLIBRES RELACIONATS AMB
L’ESTUDI DE L’UNIVERS
http://univers1.wikispaces.com/LLIBRES+RELACI
ONATS+AMB+L%27ESTUDI+DE+L%27UNIVERS
ACTIVITATS
9. Andròmeda és la galàxia més propera que té una mida comparable a la Via Làctia. Al
contrari del que passa amb la majoria de les galàxies, Andròmeda s’acosta a la Via
Làctica. Cap a on apareixeran desplaçades les línies del seu espectre?
10. Quants anys es pensa que fa que va tenir lloc el Big Bang?
11. Com es van formar els primers àtoms?
12. Quina relació hi ha entre la formació dels primers àtoms i la radiació còsmica de
fons?
21. Explica-ho de manera senzilla:
A) Què vol dir que l’Univers s’expandeix?
B)
Com sabem que l’Univers s’expandeix?
C)
Quina relació hi ha entre el descobriment de l’expansió de l’Univers i el model del
Big Bang?
CONCLUSIONS
- La veritat de l’univers és impossible de saber-la, ja que
l’esser humà es caduc (la seva vida és massa curta en
relació amb l' immensitat de l’univers).
- Tot i que cada vegada va perdent la credibilitat, no es
pot descartar l’existència d’un ser superior (un Déu).
- La teoria del Big Bang, però, ens dóna una explicació
lògica i possible de l’origen de l’univers i la seva
expansió.
- Amb només una setmana de temps i treballant per
primera vegada amb la wiki, hi ha hagut bona dinàmica
de grup i hem aconseguit superar totes o quasi totes
les dificultats que se’ns han plantejat.

similar documents