Kvadar i kocka

Report
Kvadar i kocka
Naučili smo.....
Naučili smo da kvadar ima šest različitih strana i da ima dužinu širinu i
visinu tj. a,b,c.
Takodje smo naučili da se kvadar sastoji od pravougaonika koji imaju
svoje tačke.
A evo još nečeg nama poznatog.Ovo je mreža kvadra koju znamo da
crtamo.
Evo i sama slika nam pokazuje šta
Ovo je slika mreže kvadra.
je baza a šta omotač.
Kocka ima šest istih strana.Takodje se sastoji od šest istih
kvadrata.Ona ima samo dužinu jer su joj sve ivice iste.
Na ovim slikama je mreža kocke koju znamo da crtamo.
I za kraj da se podsetimo formula za izračunavanje površine
kocke i kvadra:Pkocke=axax6 Pkvadra=2x(axb+axc+bxc)
•
P=axax6
• P=2x(axb+axc+
bxc)
Nadam se da vam se svidelo!Vidimo se
sledeći put, do tad ĆAO!!!Veliki
pozdrav od JECE!

similar documents