Kunst en creatie - vvkso

Report
STUDIEDOMEIN
KUNST EN CREATIE
INHOUD SESSIE
• Doel van de oefening
• Omschrijving studiedomein Kunst en
creatie
• Analyse van enkele studierichtingen
• Continuüm Kunst en creatie + voorbeelden
• Slotbeschouwingen
STUDIEDOMEINEN ALS NIEUW KADER
HET STUDIEDOMEIN KUNST EN CREATIE
• Centraal: creatie, expressie, kunst
• Vertrekpunt:
– impressie en expressie, artistiek en cultureel perspectief
– communicatieve en/of technische vraag  creatief, inventief,
kunstzinnig antwoord
• Kunst en creatie: twee-eenheid
HET STUDIEDOMEIN KUNST EN CREATIE
• Aspecten van cultureel bewustzijn,
creatieve en culturele expressie:
fundamenteel in ontwikkeling van de mens
als persoon
• Hedendaagse uitdagingen:
moderne consument: gevoelig voor
‘mooie’, esthetische, design, vormgeving,
decoratieve ontwerpen …
ANALYSE STUDIERICHTINGEN
• Beschrijving en analyse: toekomstso.vvkso.be
• De meeste studierichtingen
• Enkele voorbeelden
–
–
–
–
–
–
–
–
Architecturale vorming
Architecturale en binnenhuiskunst
Artistieke opleiding
Muziek
Fotografie
Creatie en mode
Publiciteit en illustratie
Decor- en standenbouw
ARCHITECTURALE VORMING
ARCHITECTURALE VORMING
ARCHITECTURALE VORMING
ARCHITECTURALE VORMING
ARCHITECTURALE EN BINNENHUISKUNST
ARCHITECTURALE EN BINNENHUISKUNST
ARCHITECTURALE EN BINNENHUISKUNST
ARTISTIEKE OPLEIDING
ARTISTIEKE OPLEIDING
ARTISTIEKE OPLEIDING
MUZIEK
MUZIEK
MUZIEK
FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE
CREATIE EN MODE
CREATIE EN MODE
CREATIE EN MODE
CREATIE EN MODE
PUBLICITEIT EN ILLUSTRATIE
PUBLICITEIT EN ILLUSTRATIE
PUBLICITEIT EN ILLUSTRATIE
DECOR- EN STANDENBOUW
DECOR- EN STANDENBOUW
DECOR- EN STANDENBOUW
STUDIEDOMEINEN ALS NIEUW KADER
HET CONTINUÜM KUNST EN CREATIE
VOORBEELDEN OP HET CONTINUÜM
AV
WKD
ABK
Creatie
en mode
AO
Multi
media
?
PUB
Mode
realisatie
&
verkoop
CONCLUSIES
• Maatschappelijke evoluties
Gesprekken met experten: enkele
bedenkingen
• Onderwijs
SLOTBESCHOUWINGEN
• Studiedomein
– Als transparant kader
• Leerlingenprofielen
– Continuüm als ordeningskader en kijkwijzer
•
•
•
•
Overlappende studierichtingen
Richtingen die leiden tot eenzelfde kwalificatie
Hiaten
Studiedomeinoverschrijdende studierichtingen
– Bv. Latijn-wiskunde
• Brede studierichtingen in de tweede graad
– Algemene vorming
– Bredere contexten

similar documents