Document

Report
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC HÔM NAY!!!
ÔN TẬP BÀI CŨ
Trình bày
nhiệm vụ của
cơ cấu phân
phối khí.
TRẢ LỜI
Nhiệm vụ đóng, mở các cửa
nạp,thải đúng lúc để động
cơ thực hiện quá trình nạp
khí mới vào xilanh và thải
khí đã cháy trong xilanh ra
ngoài
Trình bày nguyên
lí làm việc của cơ
cấu phân phối khí
xupap treo?
Khi động cơ làm việc, trục cam
và các cam trên đó được trục
khuỷu dẫn động thông qua cặp
bánh răng sẽ quay để dẫn động
đóng, mở các xupup nạp, thải.
CÂU HỎI ĐẦU BÀI
Khi hai chi tiết trong
động cơ cọ xát (chuyển
động tương đối) với
nhau sẽ xảy ra hiện
tượng gì?? Hiện tượng
đó có ảnh hưởng như
thế nào??
ĐÁP ÁN
Gây ra hiện tượng MA
SÁT. Làm hai tiết nóng
lên.
BÀI 25:
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
Mục tiêu:
• Biết được nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn;
cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của
hệ thống bôi trơn cưỡng bức.
• Đọc được sơ đồ nguyên lí của hệ thống bôi
trơn cưỡng bức.
NỘI DUNG
I.
II.
Nhiệm vụ và phân
loại
Hệ thống bôi trơn
cưỡng bức
I. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI:
1.NHIỆM VỤ
Bạn hãy cho biết
nhiệm vụ của hệ
thống bôi trơn???
TRẢ LỜI
Đưa dầu bôi trơn đến các
bề mặt ma sát của các chi
tiết để đảm bảo điều kiện
làm việc bình thường của
động cơ và tăng tuổi thọ
các chi tiết.
Tác dụng của
dầu bôi
trơn????
* Làm giảm ma sát
khi các chi tiết máy vận hành.
*Làm mát các chi tiết máy khi vận
hành
*Làm sạch các chi tiết máy.
*Làm kín các kẻ hở dầu đi qua
(làm kín khe hở giữa pittong và
xilanh)
*Bảo đảm máy móc đỡ bị han gỉ
Trong động cơ
người ta thường
dùng những kiểu
bôi trơn nào???
2. PHÂN LOẠI
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
Bôi trơn bằng vung té
Bôi trơn cưỡng bức
Bôi trơn bằng pha
dầu bôi trơn vào
nguyên liệu
***Hệ thống bôi trơn được phân loại theo phương
pháp bôi trơn.
DẦU BÔI TRƠN ĐƯỢC CHỨA TRONG
VẬT GÌ?????
THÙNG CHỨA HAY CACTE DẦU
BỘ PHẬN NÀO ĐƯA DẦU ĐẾN
CÁC BỀ MẶT MA SÁT???
BƠM DẦU
ĐỂ LỌC SẠCH CẶN BÃ KIM LOẠI CÓ
TRONG DẦU TA DÙNG GÌ????
BẦU LỌC DẦU
II. HỆ THỐNG BÔI TRƠN CƯỠNG BỨC
1. CẤU TẠO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cacte dầu
Lưới lọc dầu
Bơm dầu
Van an toàn bơm dầu
Bầu lọc dầu
Van khống chế lượng
dầu qua két
7. Két làm mát dầu
8. Đồng hồ báo áp suất dầu
9. Đường dầu chính
10.Đường dầu bôi trơn trục khuỷu
11.Đường dầu bôi trơn trục cam
12.Đường dầu bôi trơn các bộ phận
khác
2. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC:
Trường hợp làm việc bình thường:
Đường dầu chính
Két
Làm
mát
Các mặt ma sát
Van 6
Van 4
Đường
hồi
dầu
Bầu
lọc
Bơm
Đường hồi dầu cặn
Cácte dầu
Trường hợp dầu bôi trơn nóng quá
mức quy định
Đường dầu chính
Két
Làm
mát
Các mặt ma sát
Van 6
Van 4
Đường
hồi
dầu
Bầu
lọc
Bơm
Đường hồi dầu cặn
Cácte dầu
Trường hợp mạch dầu bị tắc vì nguyên
nhân nào đó.
Đường dầu chính
Két
Làm
mát
Các mặt ma sát
Van 6
Van 4
Đường
hồi
dầu
Bầu
lọc
Bơm
Đường hồi dầu cặn
Cácte dầu
HÌNH ẢNH THAM KHẢO
KÉT LÀM MÁT
VAN QUÁ TẢI
CỦNG CỐ BÀI HỌC
Trình bày đường đi của dầu trong hệ
thống bôi trơn cưỡng bức ở trường hợp
làm việc bình thường?
Cacte
Bơm dầu + Bầu lọc
dầu
Các bề mặt ma sát
Mạch dầu
Nêu nguyên nhân khiến dầu bôi
trơn bị nóng lên khi động cơ làm
việc?
Khi làm việc động cơ bị nóng lên do khí cháy
tỏa ra nhiệt. Dầu chảy qua các bề mặt ma sát và
các chi tiết nóng sẽ bị nóng lên theo
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT
RỒI!! 
CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ
CHÚ Ý LẮNG NGHE!!!!

similar documents