phương pháp nghiên cứu khoa học

Report
1
BÀI GIẢNG
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU KHOA HỌC
Phạm Thị Anh Lê – Trần Đăng Hưng
Khoa Công nghệ Thông Tin - ĐHSPHN
Nội Dung
2










Một số khái niệm cơ bản
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Qui trình nghiên cứu khoa học
Xây dựng tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết
Xây dựng đề cương nghiên cứu
Thực hiện nghiên cứu
Cách viết và trình bày một báo cáo khoa học
Đánh giá định lượng kết quả nghiên cứu khoa học
Một số vấn đề xã hội trong nghiên cứu khoa học
Bài tập lớn môn học
3
CÁCH TRÌNH BÀY MỘT BÁO CÁO KHOA HỌC
Quan tâm đến khán giả là ai?
4

Thiết kế nội dung bài nói đến đối tượng khán giả
cụ thể, tùy từng đối tượng khán giả mà thay đổi
nội dung cho phù hợp



Không cần thiết cung cấp các kiến thức cơ bản nếu người
nghe cùng lĩnh vực, nhưng lại cần thiết đối với những
người khác lĩnh vực
Nhấn mạnh điều bạn đã làm được và lý do mà khán giả
quan tâm
Kiểm sóat những nội dung chính cần truyền đạt
cho người nghe


Tạo bài nói thành một câu chuyện, các slides cần phải liên
kết với nhau theo một thể thống nhất nhằm phục vụ một
mục đích chung
Nghĩ về những điều mà độc giả nhận được sau khi nghe
Kiểm sóat thời gian
5




Biết được nói trong bao lâu, có hỏi đáp hay không
Điều tiết thời gian giữa các slides, thường mỗi slide từ 1-2
phút, không nên tập trung quá nhiều vào 1 vài slides, hoặc tua
nhanh qua những slides khác
Chú ý rằng bạn không đủ thời gian
nói hết ra những gì bạn biết, cho
nên cần lựa chọn nội dung cần nói
trên mỗi slide
Luyện tập nhiều lần trước khi thực
hiện bài nói chính thức
Thu hút sự chú ý của độc giả
6

Không được chỉ đọc slide





Không quay lưng lại người nghe
Sử dụng động tác tay để minh họa
Sử dụng “eye contact”




Khán giả sẽ tự đọc slide
Hoặc làm việc riêng
Khi nói phải nhìn vào khán giả
Không tập trung quá lâu vào 1 người
Nhìn bao quát cả khán phòng
Sử dụng “laser point” đúng cách


Chỉ vào những điểm cần nhấn mạnh trên slide
Không vẩy laser point lung tung
Thiết kế slide
7

Theo hướng tiếp cận top-down






Gồm bao nhiêu phần
Mỗi phần gồm mấy slide
Mỗi slide định nói gì
Sau khi thiết kế khung xong, mới đưa nội dung vào từng slide
Tất cả các slide phải tạo thành một câu chuyện, slide sau phải
liên quan đến slide trước
Nên sử dụng template để thiết kế


Tùy nội dung và độc giả của bài nói để chọn template phù hợp
Đối với slide seminar hoặc báo cáo khoa học thì nên chọn slide có
tính nghiêm túc, không có hình vẽ hoặc chữ trên template
Thiết kế slide
8

Sử dụng tối thiểu các từ



Dùng màu để nhấn mạnh những cụm từ quan trọng





Chỉ dùng các cụm từ
Mỗi dòng không nên quá 12 từ, trừ một số định nghĩa cần giữ nguyên
Trên một slide chỉ sử dụng không quá 2 màu để nhấn mạnh
Sử dụng các “bullets” đầu mỗi ý
Không nên sử dụng nhiều hơn 1 template trong 1 bài talk
Không sử dụng các hiệu ứng trên slide, trừ phi một số ít các
đối tượng xuất hiện sau trên mỗi slide
Không sử dụng nhiều loại font chữ khác nhau trên slide
Sử dụng màu sắc
9


Sử dụng màu chữ đen trên nền sáng đối với không gian nhỏ
Sử dụng màu chữ sáng trên nền đen đối với phòng rộng
Sử dụng màu sắc
10

Tránh sử dụng màu lòe loẹt
 Màu
đỏ trên nền vàng
 Màu vàng trên nề đỏ
 ….
Tài liệu tham khảo
11

http://nguyenvantuan.net/

http://www.jaist.ac.jp/~bao/writingsinvietnamese.html




Bourne PE (2007) Ten Simple Rules for Making Good Oral Presentations.
PLoS Comput Biol 3(4): e77.
Bourne PE (2005) Ten Simple Rules for Getting Published. PLoS Comput Biol
1(5): e57
Daniel J. Jacob (Harvard University), How to write an effective paper.
Susan McConnell (Stanford University), Giving an effective presentation:
Using PowerPoint and structuring a scientific talk

similar documents