Tổ chức ADPC là

Report
Phát động chiến dịch iPrepare
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN, ngày 11 tháng 3 năm 2014
Tổ chức ADPC là gì?
Tổ chức ADPC là:
•
Một tổ chức phi chính phủ hoạt động độc lập được thành lập năm 1986, có trụ
sở tại Bangkok, Thailand
•
Góp phần làm cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trở nên an toàn hơn
bằng cách tăng cường khả năng phục hồi sau thảm họa ở tất cả các cấp độ.
•
Hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức chính phủ và phi
chính phủ thuộc các quốc gia và khu vực các nhà tài trợ và các đối tác phát triển
•
Hoạt động trên 18 nước Châu Á trong đó có Việt Nam
•
Thông tin chi tiết tại địa chỉ : www.adpc.net
Chiến dịch iPrepare
iPrepare là gì?
•
Chiến dịch iPrepare có mục đích nâng cao nhận thức
của cộng đồng về phòng chống thiên tai, thảm họa
•
Thử nghiệm chiến dịch ở Việt Nam mùa xuân năm
2014
•
Sinh viên có thể đóng gópb ằng cách viết một bản tin
về cách mà cộng đồng bạn đang sống chuẩn bị trước
thiên tai, thảm họa tự nhiên.
•
Thông điệp: Mọi cá nhân đều có thể góp sức phòng
chốngt hiên tai và cứu giúp người khác.
Tham gia như thế nào?
• Có thể tham gia độc lập hoặc theo nhóm
từ 2 đến 3 sinh viên.
• Viết các câu chuyện/ mẩu tin về phòng
chống thiên tai và gửi lên trang web
• Để bắt đầu, hãy truy cập:
www.adpc.net/iprepare
• Sinh viên có câu chuyện đạt giải sẽ được
nhận một điện thoại thông minh hiệu Nokia
và nhiều quyền lợi khác
Viết về chủ đề gì?
Nhiệm vụ
• Xem 3 chủ đề trên trang web của chiến dịch
iPrepare :
1) Đảm bảo duy trì hoạt động doanh
nghiệp.
2) Sự sẵn sàng đáp ứng của các cơ sở
y tế.
3) Báo cáo trực trạng tại cộng đồng
• Lựa chọn những chủ đề phù hợp với sở thích
của bạn và để sự sáng tạo làm nốt phần còn
lại
Hướng dẫn
•
Các câu chuyện có thể được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh
•
Một người có thể gửi nhiều câu chuyện
•
Không quá: 1700 ký tự
•
Phải có ít nhất 1 hình ảnh minh họa có liên quan đến câu chuyện của bạn
•
Có thể làm câu chuyện hấp dẫn hơn bằng một đoạn video clip ngắn (tải lên
Youyube)
*Hạn cuối để gửi các câu chuyện là 30 tháng 4 năm 2014.
Ghi nhớ
• Nên liên lạc với những người bạn phỏng vấn trước.
• Nhớ xin phép những người bạn phỏng vấn về việc công bố những ý kiến,
hình ảnh hoặc đoạn phim ngắn về họ lên mạng.
• Bạn cần phải có đủ bản quyền về nội dung (bao gồm câu chuyện, hình ảnh
và video) trước khi gửi cho iPrepare
Gửi câu chuyện thế nào?
Cách gửi?
•
Trong phần Submit, gõ thông tin của bạn
và câu chuyện với một nhan đề bắt mắt
và vài dòng giới thiệu ngắn gọn.
•
Thêm hình ảnh và phim bằng việc đưa
đường dẫn (địa chỉ trang web )
•
Đánh vào vị trí của bạn và bấm next để
gửi câu chuyện của bạn
Gửi ảnh thế nào?
•
Đăng ảnh của bạn lên một trang online,
có thể sử dụng ImageShack.com hoặc
Flickr.com
•
Cỡ ảnh tối thiểu: 940x467 pixels
•
Dán địa đường dẫn URLvào câu chuyện
của bạn
Gửi video thế nào?
•
Đăng lên Youtube
•
Nhấn vào “Share” dưới đoạn phim và copy
đường dẫn
•
Dán nó vào câu chuyện của bạn
Làm thế nào để chiến thắng?
Tiêu chuẩn đánh giá
• Câu chuyện tốt nhất về iPrepare sẽ được trao thưởng vào tháng 5/6 năm 2014
• Hội đồng đánh giá bao gồm đại diện của ADPC, Đại học Y tế Công Cộng, Đại học Giáo
dục và Đài truyền hình Việt Nam sẽ đánh giá các câu chuyện
• Tiêu chí đánh giá:
 Tính sáng tạo tỏng tiếp cận chuẩn bị ứng phó với thảm họa.
 Cấu trúc câu chuyện và văn phong mạch lạc
 Chất lượng hình ảnh và video
 Lượng người nhấn vào đường dẫn trên trang web iPrepare.
Chúc may mắn!

similar documents