Các yếu tố ảnh hưởng

Report
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo
& phát triển nhân lực trong tổ chức, doanh nghiệp
(Minh họa ở một đơn vị cụ thể)
GVHD: Thầy Vũ Thanh Hiếu
Thực hiện: nhóm 15
Nội dung trình bày
1
Khái niệm đào tạo & phát triển nhân lực
2
Các yếu tố ảnh hưởng
Tiến bộ khoa học công nghệ
Cơ sở vật chất
Chiến lược, mục tiêu của tổ chức
Nguồn lực khác (con người, tài chính,…)
Sự thay đổi của môi trường kinh doanh
3
Ví dụ minh họa: Hoàng Anh Gia Lai
Nhóm 15
1
Khái niệm đào tạo & phát triển nhân lực
 Đào tạo: là các hoạt động học tập nhằm giúp cho
người lao động nắm vững hơn kiến thức và vận
dụng thành thạo kỹ năng của mình vào công việc
hiện tại
 Phát triển nhân lực: là các hoạt động học tập vượt
ra khỏi phạm vi công việc trước mắt của người lao
động nhằm mở ra cho họ những công việc mới dựa
trên cơ sở định hướng tương lai của tổ chức
Nhóm 15
2
Các yếu tố ảnh hưởng
2.1 Tiến bộ khoa học công nghệ
2.2 Cơ sở vật chất
2.3 Chiến lược, mục tiêu của tổ chức
2.4 Nguồn lực khác (con người, tài chính,…)
2.5 Sự thay đổi của môi trường kinh doanh
Nhóm 15
2
2.1 Tiến bộ khoa học công nghệ
 Sự tiến bộ của khoa học công nghệ là yếu tố khách
quan ảnh hưởng mạnh mẽ đến nguồn nhân lực,
chúng ta đang sống trong thời đại công nghiệp hoá
hiện đại hoá với sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật.
Để đủ sức cạnh tranh trên thị tường, các doanh
nghiệp cần phải áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào trong sản xuất
 Để áp dụng được công nghệ mới, khoa học kỹ thuật
tiến bộ vào sản xuất phải luôn đi đôi với hoạt động
đào tạo và phát triển nhân lực
Nhóm 15
2
2.2 Cơ sở vật chất
 Công tác đào tạo và phát triển bao gồm các công
việc: phân tích, tính toán các số liệu, xử lý nhiều
thông tin... Do đó các trang thiết bị phục vụ cho công
tác trên cần được trang bị như máy vi tính, máy
photocopy, máy in, phòng học, bàn ghế, máy chiếu,
bảng viết, micro…
 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cần
quan hệ, trao đổi với các tổ chức đào tạo, các cá
nhân và tổ chức khác ở trong và ngoài nước, vì vậy
cần trang bị máy điện thoại, máy fax, đường truyền
Internet..
Nhóm 15
2
2.2 Cơ sở vật chất
 Doanh nghiệp có thể tận dụng những cơ sở vật chất
mà doanh nghiệp hiện có để áp dụng những phương
pháp đào tạo phù hợp (đào tạo tại doanh nghiệp):
Người lao động được đào tạo và phát triển thông qua
sự hướng dẫn, giúp đỡ của cán bộ chỉ đạo trực tiếp
hoặc thợ lành nghề
 Đối với những yêu cầu đào tạo mà cơ sở vật chất
của doanh nghiệp không thể đáp ứng được thì doanh
nghiệp phải cử người lao động đi đào tạo ở những
cơ sở đào tạo như trường đại học, trung tâm dạy
nghề… (đào tạo ngoài doanh nghiệp)
Nhóm 15
2
2.3 Chiến lược, mục tiêu của tổ chức
 Mục tiêu, chiến lược phát triển kinh doanh của tổ
chức tác động mạnh mẽ đến công tác đào tạo và
phát triển nguồn nhân lực
 Từ mục tiêu, chiến lược đó DN sẽ đặt ra những yêu
cầu cho công tác đào tạo và phát triển nhân lực trong
thời gian tới, bằng cách DN sẽ lập ra kế hoạch nguồn
nhân lực nhằm đáp ứng đủ nhân lực về số lượng &
chất lượng để thực hiện được các mục tiêu, chiến
lược kinh doanh đã đặt ra
Nhóm 15
2
2.3 Chiến lược, mục tiêu của tổ chức
Sơ đồ minh họa mục tiêu, chiến lược tác động đến đào tạo & phát triển
Mục tiêu, chiến lược của doanh nghiệp
Kế hoạch nguồn nhân lực
Dự báo nhu cầu về
nhân lực
So sánh giữa nhu cầu và
khả năng sẳn có
Khả năng sẳn có
về nhân lực
Xác định những thiếu hụt về số lượng
và chất lượng lao động
Đề ra giải pháp
Tuyển dụng từ thị
trường
Bố trí sắp xếp lại lao động
Đào tạo và phát
triển
Nhóm 15
2
2.4 Các nguồn lực khác:
2.4.1 Nguồn lực con người:
 Con người là yếu tố cấu thành nên tổ chức do đó tất
cả các hoạt động trong tổ chức đều chịu sự tác động
của nhân tố con người
 Con người tác động đến đào tạo được chia ra làm
hai đối tượng đó là: đối tượng được đào tạo và
người đảm nhận công tác đào tạo
 Người đảm nhận công tác đào tạo đòi hỏi phải có
kinh nghiệm cũng như đủ trình độ chuyên môn về
lĩnh vực đào tạo và phát triển
 Đối tượng được đào tạo là những người
lao động thật sự có nhu cầu đào tạo
Nhóm 15
2
2.4 Các nguồn lực khác:
2.4.1 Nguồn lực con người:
 Một yếu tố quan trọng của nhóm yếu tố con người
tác động đến công tác đào tạo đó là trình độ của
người lao động. Trình độ của họ ở mức độ nào, trình
độ cao hay thấp, ý thức học tập, ý thức kỷ luật, tinh
thần trách nhiệm của người lao động như thế nào nó
quyết định đến các phương pháp đào tạo khác nhau,
các chương trình và hình thức đào tạo cho hợp lý với
từng đối tượng
 Tóm lại, nhân tố con người ảnh hưởng
trực tiếp và quyết định đến kết quả đào tạo
và phát triển nhân lực của doanh nghiệp
Nhóm 15
2
2.4 Các nguồn lực khác:
2.4.2 Nguồn lực tài chính :
 Công tác đào tạo và phát triển nhân lực chịu ảnh
hưởng rất lớn của yếu tố tài chính, nếu tài chính
dành cho hoạt động đào tạo nhiều thì công tác đào
tạo & phát triển nhân lực được tiến hành thuận lợi,
hiệu quả và chất lượng hơn
Nhóm 15
2
2.4 Các nguồn lực khác:
2.4.3 Nguồn lực khác:
 Ngoài ra chất lượng của công tác tuyển mộ, tuyển chọn
lao động đầu vào cũng tác động đến đào tạo và phát
triển: nếu đầu vào đạt chất lượng cao,thì công tác đào tạo
được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đơn giản và giảm
các chi phí đào tạo lại
Nhóm 15
2
2.5 Sự thay đổi của môi trường kinh doanh
 Nếu môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thay
đổi theo hướng phát triển, hội nhập quốc tế và mở
rộng qui mô sản xuất… doanh nghiệp phải có kế
hoạch chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng được
như cầu: có thể đào tạo và phát triển lực lượng lao
động sẳn có hoặc tuyển mới từ thị trường
 Ngược lại, nếu doanh nghiệp bị thu hẹp qui mô sản xuất
kinh doanh  phải giảm bớt nhân lực  khi đó những
nhân sự còn lại của doanh nghiệp sẽ phải đảm nhận
thêm phần công việc khác không thuộc chuyên môn của
mình  phải đào tạo thêm
Nhóm 15
3
Ví dụ minh hoạ
TẬP ĐOÀN HOÀNG ANH GIA LAI
 Tiền thân là một nhà máy nhỏ,
sản xuất đồ gỗ chuyên đóng bàn
ghế cho học sinh (1990) xã
Chưhdrông, TP. Pleiku, Gia Lai
 Ngày nay, HAGL đã trở thành
một tập đoàn đa ngành, đa lĩnh
vực
Các sản phẩm đồ gỗ nội, ngoại thất cao cấp, đá granite, mủ cao
su…Thị trường: Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á…
 Lĩnh vực địa ốc: Căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê, khách sạn,
resort… tại các TP lớn: HCM, Đà Nẳng, Gia Lai, Đà Lạt, Nha Trang…
 Mở rộng qui mô hoạt động sang Lào, Campuchia, Myanmar
Nhóm 15
3
Ví dụ minh hoạ
TẬP ĐOÀN HOÀNG ANH GIA LAI
 Sự thay đổi của môi trường kinh doanh:
 Từ doanh nghiệp nhỏ (xưởng sản xuất gỗ) 
tập đoàn đa ngành: gỗ, địa ốc, cao su...
 Từ hoạt động kinh doanh trong nước  mở
rộng ra nước ngoài: Lào, Campuchia...
 Để thích nghi với môi trường kinh doanh thay
đổi thì nguồn nhân lực phải được đào tạo &
phát triển
Nhóm 15
3
Ví dụ minh hoạ
TẬP ĐOÀN HOÀNG ANH GIA LAI
 Mục tiêu chủ yếu:
 Phát triển nhanh, bền vững
 Ngành cao su, thủy điện, khai thác khoáng
sản đóng vai trò chủ lực
 Trở thành công ty bất động sản số 1 Việt Nam
 Chiến lược phát triển trung hạn:
 Tập trung nguồn lực vào kinh doanh bất
động sản, sản xuất và phân phối đồ gỗ nhằm
đẩy nhanh tốc độ tích tụ vốn
 Chiến lược phát triển dài hạn:
 Tập trung vào kinh doanh cây cao su và
thủy điện tạo ra sự phát triển bền vững, lâu dài
Nhóm 15
3
Ví dụ minh hoạ
TẬP ĐOÀN HOÀNG ANH GIA LAI
 Mục tiêu, chiến lược của doanh nghiệp:
 Để thực hiện được mục tiêu, chiến lược đặt ra thì nguồn nhân lực
của HAGL phải được chuẩn bị đầy đủ về số lượng cũng như chất
lượng, do đó HAGL rất chú trọng công tác đào tạo và phát triển
nhân lực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận với khoa
học công nghệ tiên tiến trong sản xuất kinh doanh
 Mặc khác, để đạt được mục tiêu & chiến lược đặt ra... HAGL cần
phải đồng bộ quy trình sản xuất kinh doanh cho các bộ phận, chi
nhánh, công ty con hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau... Vì
thế HAGL đã đầu tư triển khai “Giải pháp Hoạch định nguồn lực
doanh nghiệp (SAP ERP)” (22/08/2011)
Nhóm 15
3
Ví dụ minh hoạ
“Giải pháp Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (SAP ERP)”
Nhóm 15
3
Ví dụ minh hoạ
“Giải pháp Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (SAP ERP)”
 Ứng dụng tiến bộ KHKT (CNTT)
 Giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp của SAP (Enterprise
Resource Planning – SAP ERP), đây là một ứng dụng tiến bộ KHCN trong
lãnh vực CNTT vào SXKD
 Ứng dụng này cho phép DN thuận tiện trong việc truy cập và quản lý tất
cả dữ liệu của DN, cho phép tất cả các bộ phận và chi nhánh trong và ngoài
nước trao đổi dữ liệu với nhau.
 Giải pháp SAP ERP - được cung cấp, tư vấn, và hỗ trợ bởi bốn đối tác
công nghệ thông tin hàng đầu:
 IBM là nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng CNTT bao gồm máy chủ
và lưu trữ
 SAP là nhà cung cấp phần mềm ERP
 TabViet, CSC là đơn vị tư vấn và triển khai giải pháp
Nhóm 15
3
Ví dụ minh hoạ
“Giải pháp Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (SAP ERP)”
Để nhân viên nắm rõ và
sử dụng được qui trình
của ứng dụng SAP này,
HAGL đã tổ chức đào tạo
nghiệp vụ cho lãnh đạo
và toàn thể nhân viên từ
trước đó 8 tháng đến khi
vận hành chính thức từ
tháng 8/2012.
Nhóm 15
3
Ví dụ minh hoạ
Cơ sở vật chất phục vụ cho việc đào tạo
 Việc đào tạo được tiến hành tại phòng họp đáp ứng được những tiêu
chuẩn tốt nhất cho việc họp hành – hội nghị: không gian, chỗ ngồi, âm
thanh, ánh sáng, hệ thống máy lạnh...
 Phòng họp được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết cho việc đào tạo
như:
 Máy chiếu, màn chiếu, micro, loa...
 Hệ thống máy tính có kết nối Internet & đã cài đặt phần mềm SAP
 Mỗi nhân viên được vừa học vừa thực hành ngay trên một máy
tính riêng
CSVC tốt, được trang bị đầy đủ Giúp cho việc đào tạo đạt
được hiệu quả cao nhất
Nhóm 15
Tài liệu tham khảo
1. Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, Nhà
xuất bản thống kê, 2009
2. Vũ Thanh Hiếu, Bài giảng môn Quản trị nguồn
nhân lực, Trường Đại học Mở, 2012
Nhóm 15
Danh sách nhóm 15
STT
HỌ TÊN
MÃ SỐ SV
1
Huỳnh Thị Thúy Lan
1164010035
2
Nguyễn Thị Ngọc Hằng
1164010019
3
Phạm Thị Ngọc Hạnh
1164010020
4
Đặng Thị Mộng Linh
1164010039
Nhóm 15
Click to edit company slogan .

similar documents