bai trinh dien cua giao vien

Report
LOGO
PowerPoint Template
www.themegallery.com
Nội dung trình bày
Tổng quan bài dạy
Đối tượng học sinh
Ý tưởng bài dạy
Mục tiêu học tập
Câu hỏi định hướng
Câu hỏi khái quát
Câu hỏi nội dung
Câu hỏi bài học
Những lợi ích của học sinh
Lịch trình đánh giá
www.themegallery.com
Company Logo
Tổng quan bài dạy
Đối tượng học sinh: học sinh lớp 10
Ý tưởng bài dạy:
Thông qua việc đóng vai là một học sinh tham gia
cuộc thi thiết kế báo tường về chủ đề môi trường của
đoàn trường tổ chức, học sinh có nhiệm vụ điều tra
tình hình xã rác xung quanh trường mình và đề xuất
biện pháp với hình thức thể hiện là một bài báo tường.
Nhóm nào đưa ra giải pháp hợp lý và khả thi cùng với
bài báo thiết kế đẹp mắt nhất sẽ đoạt giải nhất trong
cuộc thi thiết kế báo tường. Mục tiêu của dự án là giúp
học sinh thành thạo trong việc soạn thảo văn bản trên
Microsoft Word.
www.themegallery.com
Company Logo
Mục tiêu học tập:
1. Biết được hậu quả của việc ô nhiễm môi trường đối
với con người.
2. Biết về cách sử dụng Microsoft Word thành thạo, biết
soạn thảo trình chiếu cơ bản.
3. Có khả năng trình bày và bảo vệ ý kiến của mình
4. Có khả năng lên kế hoạch, lập bảng dự toán.
5. Kĩ năng tổng hợp và thống kê số liệu rác thải ở các
khu vực.
6. Kĩ năng giải quyết vấn đề, khả năng làm việc nhóm.
www.themegallery.com
Company Logo
Các câu hỏi định hướng
 Câu hỏi khái quát:
Những hành động của chúng ta hôm nay sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng
sau này như thế nào?
 Câu hỏi bài học:
- Tại sao chúng ta cần bảo vệ môi trường?
- Rác thải bừa bãi có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta?
 Câu hỏi nội dung
- Trình bày các khái niệm: thế nào là rác hữu cơ và rác vô cơ?
- Bạn hãy trình bày cách thức điều tra tình hình rác thải trong trường? Chia làm
mấy khu vực?
- Tác hại của việc xả rác bừa bãi và biện pháp khắc phục cho trường chúng ta?
- Bạn hãy trình bày trên báo tường một cách khoa học và đẹp mắt những hình ảnh
mà mình thu thập được (có chú thích rõ ràng), những tình trạng vứt rác của học
sinh trong trường như thế nào, đưa ra biện pháp khắc phục (tuyên truyền tác hại
của rác).
www.themegallery.com
Company Logo
Những lợi ích của học sinh
1. Biết được hậu quả của việc ô nhiễm môi trường đối
với con người.
2. Biết về cách sử dụng Microsoft Word thành thạo, biết
soạn thảo trình chiếu cơ bản.
3. Có khả năng trình bày và bảo vệ ý kiến của mình
4. Có khả năng lên kế hoạch, lập bảng dự toán.
5. Kĩ năng tổng hợp và thống kê số liệu rác thải ở các
khu vực.
6. Kĩ năng giải quyết vấn đề, khả năng làm việc nhóm.
www.themegallery.com
Company Logo
Lịch trình đánh giá
Trước khi bắt đầu dự án



Phiếu câu Biểu đồ Biếthỏi
thăm Thắc mắc-Học
dò(gv)
(K-W-L)(cá
nhân).
Bảng tổng
kết đánh giá
nhu cầu học
sinh(gv)
Học sinh thực hiện dự án và hoàn
tất công việc

Họp lớp

Bài trình diễn.

Bảng
kiểm
mục
dự 
án(nhóm)

Họp lớp.
www.themegallery.com
Bảng
đánh
giá nhóm

Bảng
đánh
giá báo tường.

Bảng
đánh
giá bài trình
diễn.

Hướng
dẫn
cho điểm dự
án.

Sau khi hoàn tất dự án
Biểu đồ Biết- 
Thắc mắcHọc (K-W- 
L)
Sổ tay.
Họp lớp.

Bảng đánh
giá nhóm 

Bảng đánh
giá
báo
tường.

Bảng đánh
giá
bài
trình diễn.

Hướng dẫn
cho điểm
dự án
Biểu đồ KW-L
Sổ tay
Company Logo

similar documents