Ý tưởng dự thi và cách nộp sản phẩm dự thi

Report
Cuộc thi
“PHẦN MỀM CHO PHÁT TRIỂN”
Tìm kiếm ý tưởng
&
Đăng ký nộp sản phẩm dự thi
Huế, 19/11/2010
Tiêu chí chấm giải
• Chất lượng ý tưởng
(gồm cả tính sáng tạo và độc đáo)
• Cách thức thực hiện ý tưởng
(kinh nghiệm của người dùng, thiết kế và thực
hiện)
• Khả năng tạo ảnh hưởng nhằm nâng cao nhận
thức về các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ
hoặc góp phần thúc đẩy thực hiện ít nhất một
mục tiêu.
Ý tưởng...
Mời các bạn đến với diễn đàn
“Ý tưởng về các ứng dụng cho pháp triển”
http://wbapps.ideascale.com/
Ý tưởng...
Một số ý tưởng từ diễn đàn:
• Ứng dụng hỗ trợ người nhập cư so sánh mức lương tối
thiểu tại các nước.
• Trò chơi tương tác về HIV/AIDS (hội chứng, triệu chứng,
các hình thức lây nhiễm, tác hại và cách phòng tránh)
• Kho tài liệu học tập dành cho học sinh tiểu học và trung
học, gồm các đoạn video mang tính giáo dục sử dụng số
liệu từ các cơ sở dữ liệu của NHTG
Các công cụ thể hiện số liệu dưới
dạng trực quan
“ Cách trình bày các chỉ số phát triển có
hiệu quả nhất là thông qua các công cụ
trực quan như sơ đồ và bảng biểu. Cách
thể hiện này giúp so sánh đối chiếu các
số liệu một cách rõ ràng và dễ hiểu hơn”
(Ngân hàng Thế giới, 2010)
Các phần mềm do NHTG xây dựng
 Data Visualizer
 Interactive Maps
 Google Public Data Explorer
 Google Public Data Search
 Debt Sustainability Model Plus (DSM+)
 World Integrated Trade Solutions (WITS)
Tham khảo thêm tại địa chỉ
http://data.worldbank.org/products/data-visualization-tools
Các phần mềm do NHTG xây dựng
• DataFinder dành cho iPhone
Phần mềm World Bank DataFinder app for iPhone,
mang đến cho bạn số liệu của 50 năm. Phần mềm này
hiện đã có ở iTunes Store, tận dụng được lợi thế của
DataFinder APIs để xây dựng các biểu đồ số liệu. Nhờ
thế, bạn sẽ dễ chia sẻ những số liệu bạn tìm được với
đồng nghiệp của mình.
Tham khảo thêm tại địa chỉ
http://data.worldbank.org/products/
Cách thức nộp bài dự thi
Người dự thi cần đăng ký tạo một tài khoản
tại trang web
http://appsfordevelopment.challengepost.com
Thời gian đăng ký:
từ
7/10/2010
đến
10/1/2011
Một email sẽ được gởi tới hộp thư của người đăng ký
để hướng dẫn kích hoạt tài khoản
Sau khi đăng ký, người dự thi có thể nộp bài dự thi
ở mục “Submit Application”.
Các quy định đối với phần mềm dự thi
Bài dự thi hợp lệ phải bao gồm :
Liên kết đến
ứng dụng dự thi
Đoạn video giới thiệu
Mô tả ứng dụng
về ứng dụng đó (lưu
(dưới dạng viết)
tại Youtube)
Ít nhất một ảnh chụp ứng dụng
trong trạng thái hoạt đông
Các quy định đối với phần mềm dự thi
• Sản phẩm dự thi phải là phần mềm gốc,
thuộc quyền sở hữu tuyệt đối của người dự thi.
• Phần mềm phải sử dụng ít nhất một cơ sở dữ liệu
của Ngân hàng thế giới hiện có tại địa chỉ
http://data.worldbank.org
(Nên tham khảo thêm trang Resources Page
để có thêm thông tin về
các cơ sở dữ liệu và các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ).
Các quy định đối với phần mềm dự thi
• Phần mô tả ở hồ sơ dự thi phải mô tả
chính xác chức năng của ứng dụng.
Lưu ý: Hồ sơ dự thi (gồm các phần bắt buộc) phải bằng tiếng Anh
hoặc có bản dịch tiếng Anh đính kèm.
• Sản phẩm dự thi không được bao gồm các yếu tố
mang tính chất xúc phạm, bạo lực, khiêu dâm và thiếu
thẩm mỹ.
• Người dự thi sẽ được giữ bản quyền sở hữu đối với
sản phẩm dự thi.
Những quy định trên đây chỉ là phần giới thiệu sơ lược các yêu cầu và nguyên tắc
chính áp dụng đối với sản phẩm dự thi. Người dự thi cần tham khảo thêm bản quy
định hoàn chỉnh của cuộc thi ở phần Official Rules.
Giải đáp thắc mắc
Liên hệ
đơn vị tổ chức: [email protected]
để được giải đáp các thắc mắc về cuộc thi
hoặc
Trung tâm Học liệu: [email protected]
để được hướng dẫn thêm về các cơ sở dữ liệu của NHTG
Lưu ý:
Tham khảo thêm phần “Các câu hỏi thường gặp” của trang
web tại địa chỉ
http://appsfordevelopment.challengepost.com/faq
Tài liệu sử dụng trong bài trình bày
• Tài liệu:
– World Bank (2010). (2001). Apps for Development. Truy cập
ngày 15/11/2010 từ trang http://wbapps.ideascale.com/
– World Bank (2010). (2001). Apps for Development. Truy cập
ngày 15/11/2010 từ trang http://data.worldbank.org/products/
• Các hình ảnh minh họa:
– http://www.swifttrans.com/landing.aspx?id=78
– http://www.access-company.com/products/gvm/

similar documents