Title of Presentation - JOGGLE - JOin Generations for Getting

Report
Xhelal MZIU
Kryetar
Bashkia Kamez
www.kamza.gov.al
Shqipëria dikur një nga vendet më të izoluara të botës, ka pësuar një zhvillim të madh në sajë të një transformimi të jashtëzakonshëm
politik, ekonomik dhe shoqëror.
Pas 24 vjetësh, shteti gjigant i krijuar nga komunizmi, një shtet që jo vetëm që nuk arriti dot të siguronte të mirat publike dhe politike
bazë për qytetarët, por ishte një kërcënim ndaj lirisë, pronës, jetës dhe të ardhmes së shqiptarëve, u zhduk përgjithmonë.
Shqipëria tani është vërtet një anëtare e NATO-s dhe ka shprehur qartë aspiratën e saj për t’u futur në familjen evropiane. Pas 24 vjet
përpjekjesh, gjithsesi rezultati është miks dhe ky projekt mbetet i papërfunduar. Arsyet qe gjenden prapa kësaj situate duhen kuptuar
qartë dhe kërkohet një angazhim për të formësuar të ardhmen.
.
• Lëvizja Studentore e Dhjetorit 1990-të është i vetmi
aksion politik i shqiptarëve në historinë e tyre te njohur, që
realizoi ndryshime sistemesh politike ...
• Në Kamëz, do të konturohej një tjetër greve që në histori do të njihet
si greva e urisë e minatorëve të Valiasit.
• Miniera e Valiasit u bë simboli i lëvizjes punëtore në Shqipëri, sepse
aty filloi zanafilla e krijimit të një lëvizje të re punëtore, që do të sillte
më vonë themelimin e Sindikatës së Minatorëve të Shqipërisë.
Shqipëria ka përjetuar ndryshime të shpejta sociale, duke përfshirë migrim të brendshëm nga zonat rural e drejt
zonave urbane dhe emigrim në masë të qytetarëve aktive ekonomikisht
Kamza
Zhvillimi pas viteve ‘90
Emigrimi ne Shqiperi
Emigrimi ne Shqiperi është kaq I përhapur saqë të gjitha klasat dhe kategoritë e popullsisë janë të përfshira; si familjet urbane dhe ato
rurale janë prekur nga emigrimi i një apo më shumë anëtarëve të tyre dhe emigrantët kanë rezultuar te vijnë nga të gjitha sferat e jetës.
Statistikat më të fundit konfirmojnë se numri i emigrantëve jashtë vendit është më shumë se 1.44milion, të cilët janë sa gjysma e
popullsisë që aktualisht jeton në Shqipëri (Banka Botërore, 2013).
Për shkak të këtij emigrimi masiv, remitancat përbëjnë një element kryesor të ekonomisë së Shqipërise, pasi Shqipëria është midis
vendeve që marrin më shumë remitanca në rajonin e Evropës Jugore. Remitancat janë një burim i rëndësishëm i të ardhurave,
veçanërisht për familjet e varfra.
Rrjedhimisht, flukset e mëdha të emigrimit kanë kontribuar në rritjen e rëndësisë së remitancave si një burim kryesor të të ardhurave për
shumë familje shqiptare dhe për ekonominë kombëtare. Remitancat kanë funksionuar si mekanizmi kryesor për zbutjen e varfërisë në
Shqipëri dhe për rritjen e të ardhurave familjare mbi nivelet jashtëzakonisht të ulëta
Bashkia Kamëz ka një pozicion strategjik dhe të favorshëm.
Kamza ndodhet vetëm 7 km larg nga Tirana, Kryeqyteti i
Shqipërisë. Kamza ndodhet në trekëndëshin:
Tirana – Aeroporti Ndërkombëtar “Nënë Tereza” – Porti
më i madh detar në Shqipëri, Porti i Durrësit.
Bashkia Kamëz renditet zyrtarisht si bashkia e 6-të në vend për
nga nr i popullsisë dhe e 5- ta për nga numri i ndërtesave
Popullsia
mbi 92 000 banorë
Bashkia Kamëz
kufizohet:
Veri
Jug
Komuna Nikel
Njësia Bashkiake
Nr 11 Tiranë
Komuna Paskuqan
Komuna Zall Herr
Komuna Berxull
Lindja
Perëndim
Kamza ka qenë me status rural administrativ, komunë, deri në vitin 1996. Në atë vit, për shkak të zhvillimeve demografike, social-ekonomike dhe
urbane, u shndërrua në njësi administrativë vendore me status bashki e shkallës së parë.
Kamza si njësi administrative vendore e shkallës së parë, është e ndarë administrativisht në: Qendrën Urbane (qyteti), Njësinë Administrative
Bathore dhe nga 5 ndarjet administrative rurale: Valias, Laknas, Frutikulturë, Zall-Mner dhe Bulçesh.
Ndryshimet demokratike pas vitit ‘90 lejuan një migrim masiv të qytetarëve nga i gjithë vendi drejt qyteteve kryesore. Kjo dukuri preku edhe
Kamzën, ku shumë banorë nga veriu dhe verilindja e Shqipërisë u zhvendosën drejt kësaj zone.
1991-1992, numri i popullsisë u rrit nga 12 500 në 20 000 banorë
1992-1996, numri i popullsisë u rrit në 45 000 banorë
Nga viti 1997-2002, numri i popullsisë arriti në 53 027 banorë
Nga viti 2002-2014, numri i popullsisë arriti mbi 92 000 banorë
Mosha mesatare e popullsisë është 27 vjeç, më tepër se një e treta është nën moshën 15 vjeç dhe 62% e pjesës tjetër i përket grupmoshës 14-60
vjeç.
Per here te pare ndertohet sistemi i plote i adresave – shembull ne shkalle vendi, ne sherbim te qytetareve
Pikat e perfitimit te Zip-Code , projekt nga Ministria e Brendshme , implementuar ne Kamez:
- Emer Atesi Mbiemer i kryefamiljarit dhe te gjithe anetareve te familjes
- Datelindja
- Nr. Identifikimi
- Rruga
- Nr. i Nderteses
- Nr.Hyrjes
- Nr. Apartamentit
- Bashkia/Komuna
- Rrethi
- Kodi Postar (ku kemi dy numra 1030 dhe 1054)
Emertimi i 505 rrugeve (emra qytetesh, fshatra, institucionesh, personalitetesh kombetare e personalitetesh nderkombetare)
Kodifikimi i 16.000 objekteve
Në Bashkinë Kamëz gjatë viteve 2007-2013 eshte arritur nje progres i madh në lidhje me
përmirësimin e infrastruktures rrugore. ~120km
Gjatesi rruge per vitin 2007 ~ 5.2 Km
Gjatesi rruge per vitin 2008 ~ 10.8 Km
Gjatesi rruge per vitin 2009 ~ 11.5 Km
Gjatesi rruge per vitin 2010 ~ 13.2 Km
Gjatesi rruge per vitin 2011 ~ 15.8 Km
Gjatesi rruge per vitin 2012 ~ 16.2 Km
Gjatesi rruge per vitin 2013 ~ 17.5 Km
Gjatesi rruge deri ne
fundvitin 2014~ 18Km
10.8 11.5
13.2
15.816.2
17.5 18
5.2
•Nga vitet e meparshme deri ne vitin 2006 ishin gjithsej 8 objekte
(shkolla,kopeshte,etj)
• Ne vitin 2014 kemi arritur ne 25 objekte shkollore
(shkolla, kopeshte etj)
deri ne V.2006
Viti 2007-2008
25
18
Viti 2009-2010
Viti 2011-2014
8
12
7 vjet më parë, institucioni i bashkisë paraqitej me një mjedis e strukturë tepër të papërshtatshme
Sot kjo eshte e mundur falë ndërtimit të strukturave të drejtorive dhe zyrave, përputhjes së profesionit me vendin e punës, harmonizimit të stafit me
përvojë me atë në moshë të re,përmirësimeve në detyra më të specializuara, rritjes së eficencës dhe koordinimit sa më të mirë të këtyre strukturave.
Si ishte…
Si është
Si ishte marrja e shërbimit…
Si është marrja e shërbimit
Krijimi i One Stop Shop 2008-2009
Si është shërbimi në One Stop Shop
Projekte konkrete zhvillimi për qytetin
Vizioni për të ardhmen e komunitetit është dhe do të jetë përfshirja e qytetarëve në proçeset vendimmarrëse dhe
bërja sa me të dëgjueshëm zërin e tyre në qeverisjen vendore.
“Shërbimi ndaj qytetarëve”, është dhe do të jetë prioriteti me projekte konkrete zhvillimi për ta dhe për qytetin dhe
per arritjen e tyre Bashkia Kamez ka kerkuar gjithmone bashkepunimin me:
• Pushtetin Qendror,
•Organizma vendas e Nderkombetar, Donatore ne fusha nga me te ndryshmet si ne
infrastrukture rrugore, ne arsim, shendetesi, ne rend dhe siguri, mjedis, projekte sociale etj.
1. Bashkëpunimi me Qeverinë Qendrore ka konsistuar në:
- Reformat e decentralizimit
- Reformat Financiare
- Legalizimin e zonave informale
- Investime të rëndësishme në Kamëz (infrastrukturë,
ekonomi, komisariate, arsim, kulturë, sporte etj)
2. Bashkëpunime me organizma ndërkombëtarë:
- Bankën Botërore
-Ndertimin e 4 shkollave: “Ahmet Zogu”, “100- Vjetori”,
“Ibrahim Rugova” dhe “Azem Hajdari”
- Në kuadër të projektit të menaxhimit të tokës urbane
( LAMP):
a. Përmirësimi dhe asfaltimin i tre rrugëve kryesore “ Teuta”,
“Bavaria” dhe “Xhorxh Bush”,
b. Studimi urbanistik i qytetit
c. Sistemi i plotë i adresave, dixhitalizimi i hartës, emërtimi i
rrugëve
3. Bashkëpunime të tjera me organizma ndërkombëtarë:
-- KE dhe OSBE (Hartimi i Strategjisë së Zhvillimit; Lufta Antikorrupsion;
Java Evropiane e Demokracisë Lokale),
-- IPA (Projekti për Menaxhimin e Qëndrueshëm të Mbetjeve Urbane),
- KfW (Projekti për Ndërtimin e Ujësjellës-Kanalizimeve për Kamzën dhe
rajonin),
- GIZ (Projekti për ngritjen e Qendrës së re Profesionale Rajonale
Shumëfunksionale),
- USAID (Projekti per Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore në Shqipëri
(PLGP)
4. Bashkëpunime me OJF të huaja dhe vendase si: Fondacioni “Konrad
Adenauer”, Fondacioni“Shoqeria” e Katarit, World Vision, Global Care,
Qendra “Te drejat e njeriut ne Demokraci” SH.B.SH, Shoqata “Sanus”,
Qendra “Ecja” etj
Biznesi
DONATORËT
BASHKIA KAMËZ
GIZ
Proceset e binjakëzimit nuk janë procese luksi dhe turizmi. Ato
përbëjnë një objektiv kyç në misionin e hapjes dhe
bashkëpunimeve ndërkombëtare të bashkisë për dy arsye
themelore:
- e para, sepse kjo na afron dhe integron më shpejt me Evropën e
botën,
- e dyta, se përfitohet më shumë dhe më lehtësisht nga programet
për mbështetje teknike e financiare nga strukturat ndërkombëtare.
Shembull: përfitimi i Projektit për menaxhimin e qendrueshëm të
mbetjeve urbane, i pari projekt përfitues me një vlerë prej
300 mijë euro.
Nëpërmjet binjakëzimeve kemi edhe përfitime indirekte.
Binjakëzimi me qytetin Jena të Gjermanisë solli:
• Partneritetin me GIZ, organizata gjermane për asistencë teknike e financiare në
Shqipëri dhe me mbështetjen e ambasadës gjermane, ka konsistuar në projektin e
rëndësishëm për ngritjen e një qendre rajonale të formimit profesional. Ky projekt
u realizua duke marrë parasysh ngritjen e degëve të para të reja në shkollën
profesionale ekzistuese dhe paralelisht gjetja e truallit dhe financimi me fondet e
BE-së për ngritjen e qendrës së re me një vlerë prej 962 mijë euro.
• Partneritetin me Bankën Gjermane KfW për projektin madhor të ujësjellëskanalizimeve të Kamzës, ku vlera e projektit për fazën e parë është 12 milion euro
të financuar nga programi IPA i Bashkimit Europian.
•Bashkia Kamëz është binjakëzuar me Bashkinë Kemalpasa Turqi, Komunën
Skënderaj Kosovë, Komunën Çair Maqedoni, si dhe komunat Knittelfeld dhe
Bruck an der Leitha Austri.
Komuna Jena, Gjermani
Bashkia Kemalpasa, Turqi
Komuna Skenderaj, Kosove
Pamje nga firmosja e marrëveshjes së Binjakëzimit ndërmjet
Bashkisë Kamëz dhe Bashkisë Macerata Itali
Komuna Cair, Maqedoni
Komuna Knittelfeld
&
Bruck an der Leitha , Austri
Kamez (Albania)
Quindici (Italy)
Dorohoi (Romania)
Kuçove (Albania)
Berkovitsa (Bulgaria)

similar documents