E N E R G I J A - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Report
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Provedba mjera energetske učinkovitosti
(iskustva i rezultati)
Lokacija
5 GRADOVA
18 OPĆINA
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
PROGRAM 2012. – 2014.
PLAN 2012.
ISGE
Javni sektor – neposredna potrošnja
Zgradarstvo
Javna rasvjeta
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
Strateške odrednice :
- usvojen Program i Plan mjera energetske učinkovitosti u
neposrednoj potrošnji BBŽ-a (ZUKE)
- temeljem Programa provesti organizacijske sheme i
koordinaciju na nivou BBŽ-a
- uvođenje objekata Javnog sektora BBŽ-a u ISGE kao matičnu
evidenciju oko potrošnje energenata i vode
- organizacija radionica (edukacija) za korisnike objekata oko
kontinuiranog unošenja podataka o potrošnji energenata u ISGE
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
 Matična evidencija objekata BBŽ-a u ISGE-u
Do sada uvedeno objekata :
- županija 40 objekata ........ cca 90%
- gradovi 45 objekata ......... cca 60%
- općine ....................................... 0%
Objekti JLS (18 općina) u pripremi uvođenja u matičnu
evidenciju ISGE-a
Uvedeni podaci temelje se na radu asistenata UNDP-a RH za
područje BBŽ-a, pod koordinacijom TL UNDP RH za sjevernozapadno područje RH
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
 Energetski pregledi objekata Javnog sektora BBŽ-a
- energetski pregledi su provedeni na 6 objekata Javnog
sektora na cjelokupnom području BBŽ-a
- za provedbu energetskih pregleda i certifikaciju
pripremljno je prema kriterijima:
- potrošnja energenata prema korisnoj površini
prostora
- godina izgradnje
- izvedeni investicijski zahvati do sada
- potencijalni zahvati za uštedom energije (nove
tehnologije) 30-ak objekata
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
 Provedeni projekti energetske učinkovitosti na
području BBŽ-a:
- toplovodni sustav grijanja OŠ i SŠ Čazma (zamijena
grijanja prirodnog plina - bio masa)
- zamijena kotlova EL loživim uljem s kotlovima na prirodni
plin OŠ Velika Pisanica
- djelomična ili kompletna zamijena stolarije na objektima
Javnog sektora i obnova vanjskih ovojnica javnih zgrada,
OŠ i SŠ (23 objekta)
Rekonstrukcija grijanja OŠ i SŠ Čazma toplovodom
Rekonstrucijom grijanja toplovodom po prvim procjenama potrošnje za
grijanja OŠ i SŠ Čazma ................. ušteda cca 24% u financijskom smislu
Zamjena kotlova za centralno grijanje OŠ Velika
Pisanica
Zamjenom kotlova kotlovnice na slici, kotlovima na prirodni plin, ušteđeno je na
troškovima energenta cca 32% za grijanje prostorija OŠ Velika Pisanica
Zamjena stolarije PVC stolarijom na
zgradama Javnog sektora i obnova ovojnica
Primjer objekta s djelomićnom zamijenom PVC stolarijom i
potrebnim zahvatima na potpunoj zamijeni i obnovi ovojnice
(OŠ Sirać)
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
Rekonstrukcija javne rasvjete na području
JLS BBŽ-a
 Temeljem provedenih natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, proveden je odabir projekta za učinkovitije korištenje javne
rasvjete na lokacijama:
-Veliki Grđevac
- Nova Rača
- Ivanska
- Šandrovac
- Velika Pisanica
- Končanica
-Čazma
Ukupni iznos investicija je cca 1.500.000 kuna
PRIORITETNI ZADACI
MATIČNA EVIDENCIJA OBJEKATA
OBRADA PODATAKA U ISGE-u
EDUKACIJA KORISNIKA
- SGE projekt
- primjena i način korištenja ISGE-a
KONTROLA UNOSA PODATAKA I
RAČUNA/OČITANJA
- kategorizacija objekata
- odgovorne osobe
RJEŠENJE NEDOSTATAKA
ORGANIZACIJA EE UREDA BBŽ-a
Programom i mjerama energetske učinkovitosti BBŽ-a
osigurati kvalitetne ljudske resurse za provođenje Programa i
Plana BBŽ-a, temeljem ZUKE-a i popratnih Pravilnika prema
prijedlogu ustroja organizacije poslova :
EE ured BBŽ-a
Regionalna razvojna agencija BBŽ-a
Odjeli i uredi u gradovima
HVALA NA PAŽNJI !
Predstavnik BBŽ-a :
Petar Lovčić, dipl.ing.
U Zagrebu, 19.prosinca 2012.godine

similar documents