ppt - Netmode

Report
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑ & ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ
VoIP (Voice over IP), Σηματοδοσία SIP
Β. Μάγκλαρης
[email protected]
www.netmode.ntua.gr
13/02/2012
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
• Ευφυές Δίκτυο – Intelligent Network:
Διαχωρισμός ευφυίας δικτύου κορμού από μεταγωγή (βάσεις
δεδομένων, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας)
– Προσαρμογή σε ανάγκες συνδρομητών
– Δυνατότητα αυτοδιαχείρισης συνδρομητών
– Εκμετάλλευση πολλαπλών παρόχων από συνδρομητές,
βελτιστοποίηση διασύνδεσης δικτύων
– Βελτιστοποίηση παροχής υπηρεσιών (π.χ.
Δρομολόγηση, περιαγωγή – roaming)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΦΥΟΥΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
•
•
•
•
•
•
•
Τηλεφώνημα χωρίς χρέωση (800 ΧΧΧ...)
Υπηρεσίες πληροφόρησης (900 ΧΧΧ ...)
Χρέωση με πιστωτική κάρτα
Universal Personal Telecommunications
Τηλε-ψηφοφορία
Εταιρικά Εικονικά Δίκτυα (VPN)
Φραγές, προωθήσεις, διασκέψεις, χρεώσεις
καλουμένου, Caller ID κλπ.
• Δυναμική δρομολόγηση κλήσεων ελαχίστου κόστους
• Φορητότα αριθμού (Number Portability)
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Εξέλιξη τηλεφωνίας
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
– POTS (Plain Old Telephone Service), PSTN (Public Switched
Telephone Network), ISDN (Integrated Services Digital
Network), GSM/GPRS (κινητή τηλεφωνία 2ας γενιάς)
– SPC Stored Program Control – 1960/70
– CCS Common Channel Signaling Network
• SS7 – 1970/80
– IN/1 (Intelligent Network) – 1980/1990
• Service Control Point (SCP) – εξωτερικές βάσεις δεδομένων (π.χ.
για 800-XXX…, 900-xxxx κλπ.)
• ITU: IN CS-1 (Capability Set 1)
• Bellcore (USA): AIN (Advanced Intelligent Network)
– 3G, UMTS κινητή τηλεφωνία 3ης γενίας
– VoIP (Voice over IP), H.323 (ITU - T) or SIP (Internet – IETF)
signaling
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ IN (Intelligent Network)
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΦΟΡΗΤΟΤΑ ΑΡΙΘΜΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
DN: Directory Number
STP: Signaling Transfer Point
SSP: Service Switching Point (Client)
SCP: Service Control Point (Data Base)
LNP: Local Number Portability (Φορητότητα)
ΣΗΜΕΡΙΝH ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
• SS7 & IN σε περιβάλλον εναλλακτικών παρόχων σταθερής και
κινητής τηλεφωνίας
• Περιαγωγή (roaming), φορητότητα αριθμών, GSM  3G
• ISDN Signaling  VoIP SIP (Session Initiation Protocol, IETF)
• IP Telephony (Real-time Transport Protocol - RTP over UPD, RTP
Control Protocol – RTCP over TCP)
– Σαν υπηρεσία των ISPs ή
– Σαν «ελεύθερη» υπηρεσία στο Internet, π.χ. Skype: Αρχιτεκτονική
peer-to-peer (p2p) overlay (εξέλιξη Kazaa), proprietary voice/video
coding
– Σηματοδοσία: ITU Η.323  IETF SIP (TCP/UDP port 5060),
διαλειτουργικότητα με SS7, μεταφορά υπηρεσιών IN σε περιβάλλον IP
– Υποστήριξη VoIP μέσω ευφυών κινητών τηλεφώνων (iPhone, Android):
Viber (σύνδεση TCP τηλέφωνου με Viber servers για SIP-like signaling,
TCP Port 5242 ή 4244)
• Video Conferencing σε IP
– H.323 Multi-Conferencing Unit (MCU)  SIP Gateway, Skype p2p
– Real-Time Transport (RTP), fast video coding
• IPTV: Set-top Box σε τηλεοπτική συσκευή ή Multimedia PC
– Broadcasting (HD)TV, Video on Demand, Streaming
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ H.323 - SIP
• Η.323: Αριθμοί τύπου Ε.164 (μέγιστο 15 αριθμοί), IP,
email, URI (Universal Resource Identifier: URL –
Universal Resource Locator ή/και URN Universal
Resource Name)
http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_resource_identifier
– Αντιστοίχιση IP, H.323 Name (email,
[email protected]) με GDS (Global Dialing Scheme,
π.χ. 0011892106544721) μέσω εξυπηρετητών αριθμοδότησης Gatekeepers (π.χ. Public Gatekeeper pgk.vc.dfn.de)
• SIP: Μόνο URI και χρήση DNS
– Παράδειγμα: sip:username:[email protected]:5860, ή TLS secure
sips:username:[email protected]:5061
8
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
• Υπηρεσίες Triple-Play (Internet, Voice, Video) πάνω σε
ενοποιημένα δίκτυα IP
• Converging σε IP Multimedia System (IMS)
• Ανοικτό θέμα: Διασύνδεση Επιπέδων Ελέγχου σε περιβάλλον
πολλαπλών διαχειριστικών περιοχών
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (Multi-domain
Control Protocols) ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΤΥΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ:
• SS7 (διεθνής τηλεφωνία)
• BGP (Internet)
9
SIP: Session Initiation Protocol [RFC 3261]
Βασικά στοιχεία:
• Τηλεφωνικές/video κλήσεις πάνω από την υποδομή του Internet
• Οι χρήστες ταυτίζονται μπορούν να ταυτιστούν με διευθύνσεις email
ή ονόματα εκτός από τηλεφωνικούς αριθμούς
• Δυνατότητα να επικοινωνήσεις με κάποιον καλούμενο, ανεξάρτητα
με την IP που έχει και με το σημείο στο οποίο βρίσκεται
Το υλικό που ακολουθεί είναι από:
10
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SIP
• Για την εγκαθίδρυση μιας σύνδεσης το SIP (Session Initial Protocol)
παρέχει μηχανισμούς:
– Ενημέρωσης του υποδοχέα της κλήσης ότι κάποιος χρήστης θέλει να
επικοινωνήσει μαζί του
– Επιλογής του επιθυμητού τύπου κωδικοποίησης του μέσου
επικοινωνίας, τόσο από τον καλών όσο και από τον καλούμενο χρήστη
– Τερματισμού της κλήσης
• Για το προσδιορισμό της IP διεύθυνσης του καλούμενου:
– Αντιστοιχεί ένα αναγνωριστικό στη τρέχουσα IP του καλούμενου
• Για τη σωστή διαχείριση μιας κλήσης, μπορεί να:
– Προσθέσει νέα media streams κατά τη διάρκεια της κλήσης
– Αλλάξει αν χρειαστεί τη κωδικοποίηση του μέσου κατά τη διάρκεια της
κλήσης
– Προσκαλέσει και άλλους χρήστες στη τρέχουσα συνομιλία
– Μεταβιβάσει τη κλήση ή να την κρατήσει σε αναμονή
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ SIP ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
• Στο παράδειγμα μας δε
γνωρίζουμε την IP διεύθυνση
του χρήστη Bob. Επομένως
είναι απαραίτητη η χρήση
ενδιάμεσων SIP
εξυπηρετητών
• Ο χρήστης Alice αποστέλλει
και λαμβάνει SIP μηνύματα
χρησιμοποιώντας την default
πόρτα του SIP (5060)
• HTTP message syntax
• SDP: Session Description Protocol
• Το Call-ID είναι μοναδικό για κάθε κλήση
• Στο εν λόγω παράδειγμα ο
χρήστης Alice καθορίζει μέσω
της επικεφαλίδας ότι ο SIP
client θα αποστέλλει και θα
λαμβάνει SIP μηνύματα πάνω
από UDP συνδέσεις
Δημιουργία κλήσης SIP σε γνωστή
IP address
• Στo SIP invite μήνυμα της η Alice
δηλώνει την IP address, το port,
και το επιθυμητό encoding (PCM
ulaw)
• O Bob στο “200 OK” message
δηλώνει την IP address, το port
και το επιθυμητό encoding (GSM)
• Η επικοινωνία στο SIP μπορεί να
γίνει είτε πάνω από TCP ή UDP.
Στην περίπτωση αυτή γίνεται με
χρήση RTP/UTP.
• Το default port είναι το 5060
13
SIP Registrar
Όταν ο χρήστης Bob ενεργοποιεί τον SIP client της συσκευής του, γίνεται
αποστολή μηνύματος καταχώρησης στον server που εξυπηρετεί τον
συγκεκριμένο χρήστη
Απόσπασμα επικεφαλίδας μηνύματος καταχώρησης
14
SIP Proxy
• H Alice αποστέλλει “invite message” στο proxy server που την
εξυπηρετεί και αφορούν τον Bob (e.g. [email protected])
• O proxy server είναι υπεύθυνος για την δρομολόγηση των SIP
μηνυμάτων στον καλούμενο, ενδεχομένως μέσω ενδιάμεσων proxy
• Ο καλούμενος στέλνει απάντηση μέσω της ίδιας αλληλουχίας proxy
servers
• O proxy server της Alice στέλνει στην Alice την IP διεύθυνση του Bob
• O proxy server της Alice είναι κάτι ανάλογο με τον τοπικό DNS server
του δικτύου της
15
Παράδειγμα: Ο [email protected] καλεί τον
[email protected]
•
•
•
•
•
•
•
(1) O Jim στέλνει INVITE message
στον umass SIP proxy
(2) O SIP Proxy προωθεί το μήνυμα
στον upenn SIP registrar server
(3) O upenn server επιστρέφει redirect
message για επικοινωνία με
[email protected]
(4) O umass proxy στέλνει INVITE
message στον eurocom registrar.
(5) O eurocom registrar προωθεί το
INVITE message στον SIP client του
Keith
(6-8) SIP response message στον
client του Jim
(9) Κατευθείαν επικοινωνία μεταξύ
των SIP clients
16

similar documents