Prezentare PowerPoint

Report
“REABILITAREA
SI MODERNIZAREA
SPITALULUI JUDETEAN DAMBOVITA ”
Proiect finantat din POR 2007-2013
Domeniul major de interventie 3.1 – „Reabilitarea /
modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate”
Obiectivul general al
proiectului consta in
imbunatatirea calitatii
serviciilor de asistenta
medicala din judetul
Dambovita si din regiune prin
reabilitarea si modernizarea
Spitalului Judetean
Dambovita .
Obiective specifice:
• imbunatatirea calitatii serviciilor medicale oferite in cadrul
Spitalului Judetean Dambovita;
• eficientizarea fluxurilor sanitare specifice ca urmare a asigurarii
unor conditii termice, de ventilatie, sanitare, de circulatie si
evacuare corespunzatoare activitatilor medicale ;
• cresterea performantei actului medical, si in special a
interventiilor chirurgicale;
• cresterea gradului de confort al pacientilor internati;
• marirea gradului de igiena si a controlului microbian din spital;
• cresterea gradului de protectie la incendii;
• optimizarea cheltuielilor cu utilitatile ca urmare a scaderii
consumurilor de energie electrica si termica;
Lucrarile de interventie propuse pentru refacerea
infrastructurii Spitalului Judetean Dambovita :
•
•
•
•
•
•
•
•
reabilitarea termica a corpurilor de cladire (A, B, C si D)
crearea accesului pentru pompieri in cladire,
inlocuirea lifturilor
instalarea de balustrade exterioare;
reabilitarea scarilor interioare si a celor exterioare;
modernizarea instalatiilor sanitare
reabilitarea sistemului de distribuire a caldurii
recompartimentarea si dotarea cu echipamente medicale si
cu mobilier de specialitate a spatiilor de la etajul 1 (partial) si
etajul 2 (integral) din cladirea functionala.
Vor fi achizitionate echipamente medicale pentru
sectiile:
•
•
•
•
•
•
•
•
radiologie;
bloc operator;
sterilizare;
recuperare;
terapie intensiva;
maternitate;
pediatrie;
spatii comune : cabinete medici, cabinete asistente, sali de
asteptare, vestiare etc
Beneficiarii
proiectului
Proiectul se adreseaza
urmatorului grup tinta: pacientii Spitalului Judetean
Dambovita, reprezentand un numar mediu anual de 40 mii
pacienti/an, conform fluxului din perioada 2008-2010. Acestia
vor fi beneficiari directi ai proiectului.
-
O alta categorie de beneficiari ai
proiectului o constituie personalul
angajat al Spitalului Judetean
Dambovita, datorita imbunatatirii
conditiilor de desfasurare a serviciilor
medicale si datorita cresterii
performantelor echipamentelor
medicale.
Personalul operativ din cadrul Spitalului
Judetean consta in :
•180 medici primari si specialisti
•690 asistente medicale de specialitate
•360 alte categorii de personal.
• Cea de-a treia categorie de beneficiari directi consta in
beneficiariii fondurilor nerambursabile pentru acest proiect Consiliul Judetean Dambovita si administratia Spitalului Judetean,
datorita reducerii presiunii financiare in directia conformarii
conditiilor de desfasurare a activitatilor medicale cu noile
reglementari ale legislatiei armonizate.
• Valoarea totala a proiectului: 83.106.684,78 lei,
• din care 65.278.696,09 lei este valoarea
finanţării nerambursabile.
 Constructii si montaj: 33.303.006 lei
 Echipamente si dotari: 29.975.123 lei
 Proiectare si asistenta tehnica: 2.955.121 lei
 Cheltuieli cu auditul si publicitatea: 280.000 lei
• Durata de implementare a proiectului: 36 luni de la
semnarea contractului de finantare.
SURSE DE FINANTARE
ACTIVITATILE PROIECTULUI
Activitatea 1 - Actiuni premergatoare semnarii contractului de finantare
Activitatea 2 - Servicii generale de consultanta in management
Activitatea 3 – Servicii de supraveghere a lucrarilor de constructii
Activitatea 4 - Lucrari de reabilitare a spitalului judetean de urgenta
Activitatea 5 - servicii de auditare financiara
Activitatea 6 – Informare si publicitate
• Prin implementarea proiectului se urmareste ca principal rezultat
realizarea unui spatiu adecvat, dotat cu aparatura medicala
performanta, in vederea desfasurarii activitatii medicale de
specialitate in cadrul Spitalului Judetean Dambovita.
Din punct de vedere al impactului proiectului,
rezultatele induse, pe termen mediu vor fi:
 efecte economice pozitive: economii de costuri datorate scaderii
consumurilor de utilitati si cheltuielilor cu intretinerea si
reparatiile curente ale cladirii
 efecte sociale pozitive: reducerea ratei mortalitatii, creste gradul
de igiena si control microbian in spital, imbunatatirea conditiilor
de munca pentru personalul medical;
 efecte de mediu pozitive: beneficii asupra mediului concretizate
in scaderea noxelor de CO2
Date de contact:
CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA
Telefon: 0245.611.030 , Fax: 0245.212.230
email: [email protected]

similar documents