Prezentacja_spotkanie_Parzyce_ - HYDRO-TECH

Report
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
• oczyszczalnia ścieków
o przepustowości ok. 1600m3/d
• 17 km sieci wodociągowej
• 15 km kanalizacji sanitarnej
• ok. 400 nowych przyłączy wod.-kan.
• ok. 350 wymienionych przyłączy
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
• 25,36 km kanalizacji sanitarnej
• 9,55 km kanalizacji tłocznej
• 22 kpl. przepompowni sieciowych
• 26 kpl. przepompowni przydomowych
• 655 kpl. przyłączy kanalizacyjnych
o długości 10,94 km
• 4,12 km sieci wodociągowej
• 71 kpl. przyłączy wodociągowych
o łącznej długości 0,85 km
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
•
•
•
•
4,15 km kanalizacji sanitarnej
0,51 km kanalizacji tłocznej
2 kpl. przepompowni sieciowych
4 kpl. przepompowni przydomowych
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
• 4,12 km sieci wodociągowej
• 71 kpl. przyłączy wodociągowych
o łącznej długości 0,85 km
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
•
•
•
•
8,8 km kanalizacji sanitarnej
1,9 km kanalizacji tłocznej
6 kpl. przepompowni sieciowych
7 kpl. przepompowni przydomowych
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
•
•
•
•
1,3
0,8
2
8
km kanalizacji sanitarnej
km kanalizacji tłocznej
kpl. przepompowni sieciowych
kpl. przepompowni przydomowych
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
•
•
•
•
6,1
3,5
5
3
km kanalizacji sanitarnej
km kanalizacji tłocznej
kpl. przepompowni sieciowych
kpl. przepompowni przydomowych
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
•
•
•
•
5,5
2,7
7
4
km kanalizacji sanitarnej
km kanalizacji tłocznej
kpl. przepompowni sieciowych
kpl. przepompowni przydomowych
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
Przykładowe przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
• dowód osobisty
• akt własności nieruchomości
( akt notarialny, wypis z KW lub inny
dokument potwierdzający własność )
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
Hydro-Tech Sp. z o.o.
w Nowogrodźcu
ul. Młyńska 3a ; 59-730 Nowogrodziec
od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00
osoba do kontaktu
mgr inż. Justyna Fecyk tel. (075)734 96 09
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w
Gminie Nowogrodziec – Etap I a

similar documents