Hvid Mands Byrde

Report
Hvid Mands Byrde
Et udsnit af et undervisningsforløb
Lars Eskesen
Latin, græsk, oldtidskundskab og engelsk
Odder Gymnasium
Y’Ain’t Ma Brutha, Y’Is Heavy
Beskriv billedet … det giver mening senere
- tror jeg …
Postcolonialism, India and Great Britain
Lektion
Materiale
Kompetencekrav, taksonomi og formål
1.
India – Land of Contrasts
(Background materials)
Key concepts and accounting for contents
2.
Suttee
(Background materials)
Accounting for contents and composition
3.
The Mark of Vishnu
(Short story)
Literary analysis, characterisation and binary oppositions
4.
Good Advice is Rarer than Rubies
Postcolonial Criticism
(Background materials and short
story)
The Subaltern, The Other, Postcolonial criticism and gender
5.
The Weed
(Short story)
Literary interpretation: Traditions and conservatism, Modernity
and innovation – warped identities
6.
Another Community
(Short story)
The Partition of India
7.
Castes
(Discussing article, The Economist)
Conflicted cultural modes and norms and non-fiction analytical
tools (the rhetorical pentagram, non-fiction news articles)
8.
The White Man’s Burden
(Poem)
Genre and convention: Comprehension + Analysis of means of
poetic expression. Prying out the contents.
The White Man’s Burden
Lektie
Læs: The White Man’s Burden (læs kun den strofe i detaljer, som din gruppe skal
behandle, resten læses ekstensivt): Du skal udfylde vokabularlisten med de ord, der
allerede er skrevet op og tilføje andre, du er i tvivl om.
Sekvens
Materiale og formål
Arbejdsform
1. 11.00-11.20
Webquest. Undersøg: 1) digtets kontekst, 2)
dets modtagelse: Hvordan var reaktionerne over
det?, 3) digtets kolonisyn
Produktkrav: 1) Lav et fact sheet, 2) Find
kernebegreber. Målet er at forstå digtet og dets
reception
Pararbejde
2. 11.20-11.40
Undersøg digtets poetiske virkemidler i din
strofe. Fokusér på: 1) lydlig-fonetiske virkemidler
(allitteration …), 2) ordstilling (figurer …), 3)
ordvalg.
Målet er at kunne undervise i strofens form og
indhold
Gruppearbejde (Literary devices)
3. 11.45-12.05
Forbered gruppeoplæg (5-10 min) om din
gruppes strofe: Oplægget bør komme ind på
strofens kolonisyn, poetiske virkemidler,
ordvalg: Alt bør skrives og dokumenteres med
tekstcitater.
Gruppearbejde
om
oplæg
(benspændet viser sig at være et
online screencast-oplæg: S-O-M)
4. 12.10
Instruks over den kommende lektions forløb og
brugen af screencasts + lektie
Good Advice is Rarer than Rubies
Overvej andre måder at organisere en læsning af The White Man’s
Burden
Hvilke didaktiske overvejelser opfatter du som særligt vigtige?
?
Afkodning – kort fortalt
•
De litterære, historiske og
kulturelle perioders samspil
• Hermeneutik
• Strukturalisme
• Nykritik
• Dekonstruktio
n
• Feminisme
• Litterære/kritis
ke strømninger
overhovedet
Perioder
Stilistik
Tekstafkodning
• Lydligfonetisk
• Vokabular
• Sætningskonstruktion
• Retorisk
(figurer og
troper)
• Metaforik
• Topik
• Komposition
• Narrativ
Genre og
genrekonvention
•
•
Metoder
og kritisk
tradition
Fik-/faktion og ikke-fiktion
Klassiske genrer og
konventioner: Poesi og
prosa (epik, lyrik, historie,
filosofi osv.)

similar documents