Per Schöldberg - Växjö en mångkampare inom hållbarhet

Report
Växjö en mångkampare inom hållbarhet
Europas grönaste stad
Varför framgångsrikt
miljöarbete i Växjö?
• Politisk vilja, enighet och beslut
• Samverkan och nätverk
• Resurser
Europas Grönaste stad: ”Summan av allt
miljöarbete som genomförts och kommer
att genomföras, både av offentliga och
privata aktörer.”
Lokal väckarklocka i
miljöarbetet
• Sjörestaureringar 1969-99, 250 mkr
• Biobränsle i fjärrvärmen från 1980
• Samverkan med Naturskyddsföreningen 1995-1998
• Beslut om fossilbränslefritt Växjö
• Miljöprojekt med delfinansiering
(nationell och EU)
Vardagligt målmedvetet
arbete
• Miljömål i Miljöprogram för Växjö
kommun 2010
• Projekt och åtgärder
Delfinansiering nationellt och EU
• Styrning och uppföljning i budgetarbete
• Reviderat miljöprogram planeras antas
2014
Fossilbränslefritt Växjö
• Minska fossila koldioxidutsläpp
med 55 % till 2015 från 1993.
• Fossilbränslefri kommunorganisation
2020
• Fossilbränslefritt Växjö 2030
5.0
- 41 %
4.5
4.0
Transporter och
arbetsmaskiner
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
Bostäder
Industri, handel, offentlig vht,
etc
Totalt
1.0
0.5
0.0
Koldioxidutsläpp per invånare (ton)
Mål 2015
Konkreta hållbara transportsatsningar,
exempel:
- Biogasbussar; Jättesatsning
- Elcyklar; Succé när man väl provat
- Begränsningar i biltrafiken sker tex. Bussfiler
- Cykelgarage
- 100 punkter cykelvägnätet
- Regional tågsatsning, nya lokala stationer
- Samordnade varutransporter
- Trafikplan 2030
- m.m.
Sjöarnas stad, grön stad,
tätare stad i stråk
•
•
•
•
•
•
Den regionala staden.
Sjöarnas och parkernas stad.
En tätare och mer funktionsblandad stad.
En stad för alla.
En flerkärnig stad.
Djärv arkitektur i kombination med
respekt för de historiska vingslagen.
Mer trä i byggandet
Ett fossilbränslefritt Växjö
• Vi ska sluta använda fossila bränslen
• Vi ska använda energi effektivt
Växjö kommunkoncern:
• 25 % av nybyggnationen träbaserad 2015
• 50 % av nybyggnationen träbaserad 2020
Småland siktar 2020 en ledande träregion i
Europa. Samarbete Akademi-RegionNäringsliv.
Fortnox Arena 2012
Bergfjord & Ivarson Arkitekter
Växjö stationsområde
Byggdes på 1870-talet för en stad med
knappt 4 000 invånare.
7
1
3
6
4
8
9
10
2
6
5
Nu bygger vi för framtiden. Ett område med handel, kontor,
bostäder och en hållbar trafiklösning för en stad med
100 000 invånare.
6
• Med en budget på 4,5 miljarder kronor
som servar 86 000 invånare så kan en
kommun göra skillnad.
• Långsiktighet!
• Öppen för omvärlden!
• Kunskap
• Växjöborna måste vara med!
• Våga ta beslut!
• Mät och följ upp!
Tack för uppmärksamheten!
Per Schöldberg
Kommunalråd (C)

similar documents