ניהול רשת אספקה

Report
1
‫מבוא‬
‫חומרים – הסחורות המשמשות באופן ישיר או‬
‫עקיף ליצירת מוצרים או שירותים‬
‫חומרי גלם‪ ,‬תת הרכבות‪ ,‬פריטים‪ ,‬תוצרת גמורה וכו'‪.‬‬
‫שרשת האספקה ‪ - Supply chain‬דרך זרימת‬
‫החומרים מספק חומרי הגלם ועד הלקוח למוצר‬
‫או השירות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫שרשרת האספקה לדלת של מכונית‬
‫חברת‬
‫הברזל‬
‫מטילי‬
‫הברזל‬
‫מפעל‬
‫הברזל‬
‫יצירת משטחי הברזל‬
‫יצירת מטילי המתכת‬
‫סוכנות‬
‫רכב‬
‫יצרן‬
‫עופרת‬
‫הברזל‬
‫מכרה‬
‫חפירת עופרת הברזל‬
‫משטחי‬
‫הברזל‬
‫ביצוע הכנות‬
‫מכונית‬
‫ייצור‬
‫מכונית‬
‫מוכנה‬
‫דלת‬
‫לרכב‬
‫ספק‬
‫לתעשיית הרכב‬
‫ייצור דלת‬
‫לקוח‬
‫סופי‬
‫נהיגה ברכב‬
‫‪3‬‬
‫מלאי בנקודות שונות בשרשרת‬
‫האספקה‬
‫‪4‬‬
‫ניהול חומרים‬
‫ספק‬
‫שירותי‬
‫אחזקה‬
‫ספק‬
‫שוקולד‬
‫ספק‬
‫קמח‬
‫ספק‬
‫סוכר‬
‫ספק‬
‫ביצים‬
‫‪5‬‬
‫ניהול חומרים‬
‫מחסן תוצ"ג‬
‫תהליך ההמרה‬
‫ומחסן חומר‬
‫בתהליך‬
‫ספק‬
‫שירותי‬
‫אחזקה‬
‫ספק‬
‫שוקולד‬
‫ספק‬
‫קמח‬
‫ספק‬
‫סוכר‬
‫ספק‬
‫ביצים‬
‫מחסן חו"ג‬
‫‪6‬‬
‫ניהול חומרים‬
‫מחסן תוצ"ג‬
‫תחום האחריות‬
‫של בקרת‬
‫התפעול‬
‫תהליך ההמרה‬
‫ומחסן חומר‬
‫בתהליך‬
‫מחסן חו"ג‬
‫ספק‬
‫שירותי‬
‫אחזקה‬
‫ספק‬
‫שוקולד‬
‫ספק‬
‫קמח‬
‫ספק‬
‫סוכר‬
‫ספק‬
‫ביצים‬
‫‪7‬‬
‫ניהול חומרים‬
‫מרכז הפצה‬
‫סופרמרקט ב‬
‫ספק שירותי‬
‫תחבורה‬
‫מחסן תוצ"ג‬
‫תהליך ההמרה‬
‫ומחסן חומר‬
‫בתהליך‬
‫מרכז הפצה‬
‫סופרמרקט א‬
‫תחום אחריות‬
‫של ההפצה‬
‫תחום‬
‫האחריות של‬
‫בקרת התפעול‬
‫מחסן חו"ג‬
‫ספק‬
‫שירותי‬
‫אחזקה‬
‫ספק‬
‫שוקולד‬
‫ספק‬
‫קמח‬
‫ספק‬
‫סוכר‬
‫ספק‬
‫ביצים‬
‫‪8‬‬
‫ניהול חומרים‬
‫מרכז הפצה‬
‫סופרמרקט א‬
‫מרכז הפצה‬
‫סופרמרקט ב‬
‫תחום אחריות‬
‫של ההפצה‬
‫ספק שירותי‬
‫תחבורה‬
‫מחסן תוצ"ג‬
‫תהליך ההמרה‬
‫ומחסן חומר‬
‫בתהליך‬
‫תחום‬
‫האחריות של‬
‫בקרת התפעול‬
‫מחסן חו"ג‬
‫ספק‬
‫שירותי‬
‫ספק‬
‫שוקולד‬
‫ספק‬
‫קמח‬
‫ספק‬
‫סוכר‬
‫ספק‬
‫ביצים‬
‫אחזקה‬
‫‪9‬‬
‫לקוח‬
‫לקוח‬
‫לקוח‬
‫מרכז‬
‫הפצה‬
‫לקוח‬
‫מרכז‬
‫הפצה‬
‫שרשרת‬
‫האספקה‬
‫יצרן‬
‫שורה ‪1‬‬
‫שורה ‪2‬‬
‫שורה ‪3‬‬
‫ספק חומרים‬
‫ספק שירותים‬
‫מקרא‬
‫‪10‬‬
‫שירותי חשמל‬
‫נוספים‬
‫לקוחות‬
‫מסחריים‬
‫לקוחות‬
‫ביתיים‬
‫שרשרת‬
‫האספקה‬
‫ספק אנרגיה‬
‫חשמלית‬
‫ספקי‬
‫דלק‬
‫שירותי‬
‫משרד‬
‫גיבוי‬
‫חשמלי‬
‫שירותי‬
‫תכנות‬
‫שירותי‬
‫חצרנות‬
‫שירותי‬
‫תחזוקה‬
‫שירותים‬
‫הנדסיים‬
‫‪11‬‬
‫מבט מחזורי של שרשרת האספקה‬
‫לקוח‬
‫מחזור הזמנת לקוח‬
‫קמעונאי‬
‫מחזור חידוש המלאי‬
‫מפיץ‬
‫מחזור הייצור‬
‫יצרן‬
‫ספק‬
‫מחזור הרכש‬
‫‪12‬‬
‫מבט על שרשרת האספקה‪Push/Pull‬‬
‫מחזור הזמנת לקוח‬
‫תהליכי משיכה‬
‫‪Pull‬‬
‫מחזור הרכש ‪,‬הייצור‬
‫וחידוש המלאי‬
‫תהליכי דחיפה‬
‫‪Push‬‬
‫הזמנת לקוח‬
‫‪13‬‬
‫שרשרת אספקה אינטגרטיבית‬
‫שלב ‪:1‬‬
‫ישויות‬
‫נפרדות‬
‫שלב ‪:2‬‬
‫אינטגרציה פנימית‬
‫לקוחות‬
‫לקוחות‬
‫בקרה‬
‫תפעולית‬
‫הפצה‬
‫הפצה‬
‫רכש‬
‫בקרה‬
‫תפעולית‬
‫רכש‬
‫ספקים‬
‫ספקים‬
‫שרשרת אספקה פנימית‬
‫מחלקת ניהול חומרים‬
‫שלב ‪:3‬‬
‫שרשרת אספקה‬
‫אינטגרטיבית‬
‫לקוחות‬
‫שרשרת‬
‫אספקה‬
‫פנימית‬
‫ספקים‬
‫שרשרת אספקה אינטגרטיבית‬
‫‪14‬‬
‫דינמיקת רשת האספקה‬
‫‪The Bullwhip Effect‬‬
‫לקוח‬
‫דרישת חומרים‬
‫חברה א‬
‫לקוח‬
‫חברה א‬
‫חברה ב‬
‫חברה ג‬
‫זמן‬
‫‪15‬‬
‫דינמיקת רשת האספקה‬
‫‪The Bullwhip Effect‬‬
‫לקוח‬
‫לקוח‬
‫חברה ג‬
‫דרישת חומרים‬
‫חברה א‬
‫חברה א‬
‫חברה ב‬
‫חברה ג‬
‫זמן‬
‫‪16‬‬
‫גורמי הדינמיקה‬
‫גורמים חיצוניים‪:‬‬
‫שינויים בנפח‪.‬‬
‫שינויים בתמהיל הייצור‪.‬‬
‫איחורים באספקות‪.‬‬
‫משלוחים לא מלאים‪.‬‬
‫גורמים פנימיים‪:‬‬
‫שינויים הנדסיים‪.‬‬
‫מוצר או שירות חדש‪.‬‬
‫מידע שגוי‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫ניהול שרשרת האספקה‬
‫‪Supply Chain Management‬‬
‫ניהול כל הפונקציות הקשורות לזרימת החומרים‬
‫מספקי החברה ועד הלקוחות‪.‬‬
‫כולל פעילויות בתחומים‪:‬‬
‫רכש‪.‬‬
‫תחבורה‪.‬‬
‫ייצור‪.‬‬
‫בקרה‬
‫בקרת מלאי‬
‫מחסנאות‪.‬‬
‫שילוח‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫ניהול שרשרת האספקה במפעל ייצור‬
‫לקוחות‬
‫ביקורת‬
‫אריזה‬
‫ומשלוח‬
‫מחסן‬
‫תוצרת‬
‫גמורה‬
‫שילוח‬
‫ותחבורה‬
‫ניהול חומרים‬
‫אחסנה‬
‫בקרת ייצור‬
‫ובקרת מלאי‬
‫ייצור‬
‫קבלה‬
‫וביקורת‬
‫ספקים‬
‫אחסון‬
‫חומרי גלם‬
‫ומלאי‬
‫בתהליך‬
‫רכש‬
‫זרימת חומרים פיסיים‬
‫זרימת מידע‬
‫‪19‬‬
‫רכש‬
‫חשיבות הרכש‪:‬‬
‫השפעה עצומה על עלויות חומרי הגלם ומכאן על‬
‫הרווח‬
‫עלות החומרים מהווה ‪ 70%-60%‬מכל דולר נמכר‬
‫מהותי בניהול מפעלים המשתמשים בגישת ‪JIT‬‬
‫גידול בתחרות הגלובלית ובתהליכי פריסה כלל‬
‫עולמיים‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫יעדי הרכש‬
‫פיתוח תוכנית רכש לכל מוצר או שירות‬
‫המשולב בתוכנית האסטרטגית של התפעול‬
‫הכוללים‪:‬‬
‫עלויות ייצור נמוכות‪.‬‬
‫אספקות מהירות ובזמן‪.‬‬
‫שירותים ומוצרים באיכות נדרשת‪.‬‬
‫גמישות‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫ניהול הרכש‬
‫תחזוקת בסיס מידע אודות ספקים מאושרים‪.‬‬
‫בחירת ספקים לאספקת כל חומר נדרש‪.‬‬
‫קיום משא ומתן עם הספקים‪.‬‬
‫פעילות כממשק בין הספקים לארגון‪.‬‬
‫קיום הדרכה לספקים על הטכנולוגיה העדכנית‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫יתרונות רכש מרכזי‬
‫קניית כמויות גדולות – מחירים נוחים יותר‪.‬‬
‫יצירת כדאיות לפעילות מתמשכת אצל‬
‫הספקים‪.‬‬
‫יצירת התמחויות בתוך מחלקת הרכש‪.‬‬
‫איחוד הזמנות משותפות‪.‬‬
‫איחוד משלוחים‪.‬‬
‫בקרה כוללת טובה יותר‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫תהליך הרכש‬
‫זיהוי הצורך‪.‬‬
‫בחירת הספק‪.‬‬
‫ביצוע ההזמנה‪.‬‬
‫מעקב אחר‬
‫ההזמנה‪.‬‬
‫קבלת הזמנה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫יחסים עם הספקים‬
‫בחירת ספקים‪.‬‬
‫הסמכת ספקים‪.‬‬
‫יחסי עבודה עם ספקים‪.‬‬
‫גישת התחרות‪.‬‬
‫גישת השותפות‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫חובות הקניין‬
‫הכרת השוק‬
‫הבנת החוקים ‪ ,‬תקנות המס‪ ,‬הפטנטים והחוזים‬
‫הרלבנטיים‪.‬‬
‫ביצוע הגדרת דרישות ‪,‬הצעות מחיר ופקודות רכש‪.‬‬
‫בחירת ספקים‪.‬‬
‫ניהול משא ומתן על מחירים ותנאים‪.‬‬
‫קידום ומעקב אחר פקודות רכש‪.‬‬
‫קיום התנהגות אתית‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫ביצוע עצמי או רכש‬
‫נקודות לדיון‬
‫מחיר‬
‫איכות‪.‬‬
‫אמינות‪.‬‬
‫אינטגרציה אנכית‬
‫יכולות ייחודיות‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫ביצוע עצמי או רכש‬
‫דוגמה‬
‫רכש‬
‫ביצוע עצמי‬
‫מספר פריטים‬
‫‪5,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫עלות קבועה‬
‫לשנה‬
‫עלות משתנה‬
‫לפריט‬
‫‪$0‬‬
‫‪$25,000‬‬
‫‪$17.50‬‬
‫‪$13.20‬‬
‫‪28‬‬
‫דוגמה‬
‫‪TC = FC + vQ‬‬
‫‪TC1 = FC1+ v1Q =25,000+ 13.20(5,000) = $91,000‬‬
‫ביצוע עצמי‬
‫‪TC2 = FC2+ v2Q = 0 + 17.50(5,000) = $87,500‬‬
‫רכש‬
‫מסקנה‪ :‬ביצוע רכש‬
‫‪29‬‬
‫דוגמה‬
‫חישוב נקודת איזון‬
‫‪FC1 + v1Q = FC2 + v2Q‬‬
‫)‪Q = (FC1 - FC2)/(v2- v1‬‬
‫)‪Q = (25,000 – 0)/(17.50 – 13.20‬‬
‫‪Q = 5,814‬‬
‫גידול ב ‪ 16%‬ישנה את ההחלטה‬
‫‪30‬‬
‫לוגיסטיקה ‪Logistics‬‬
‫שינוע חומרים במפעל‬
‫הובלת חומרים מספקים למפעל‪.‬‬
‫שילוח מוצרים ללקוחות‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‪Outsourcing‬‬
‫מיקור חוץ‬
‫הוצאת פעילות או תהליך המבוצעים ע"י עובדים פנימיים‬
‫של הארגון‪ ,‬לספק חיצוני המתמחה בפעילויות או‬
‫בתהליכים אלו‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫הבדלים בין ספק משנה למיקור חוץ‬
‫אחריות –שירות מתמשך באחריות כוללת של ספק‪.‬‬
‫רמת‪-‬שירות – הגדרת השירות על פי מאפייני רמת‪-‬שירות‬
‫(לעומת שירות על פי מאפייני תשומות או מפרט)‪.‬‬
‫העברת משאבים –במקרים רבים כרוך מיקור‪-‬חוץ בהעברת‬
‫משאבים (נכסי דלא ניידי‪ ,‬עובדים‪ ,‬נכסים אחרים) לרשות‬
‫הספק‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫שימוש אופייני של מיקור חוץ‬
‫מיקור‪-‬חוץ של שירותי מערכות‪-‬מידע ומחשוב הוא אחד‬
‫היישומים ל‪ )outsourcing( -‬אשר נפוץ במיוחד בשנים‬
‫האחרונות‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫יתרונות וחסרונות של ‪Outsourcing‬‬
‫יתרונות‬
‫מיקוד בפעילות העסקית‬
‫המרכזית‬
‫נגישות לקדמת טכנולוגית‬
‫המידע‪.‬‬
‫אפשרות לבנות אגף מחשוב‬
‫ברמה גבוה‪.‬‬
‫בנית רמת שירות מדידה‪,‬‬
‫ושיפור השירות לארגון‬
‫וללקוחות‪.‬‬
‫ניהול נכסי המחשוב ביעילות‪.‬‬
‫חסרונות‬
‫איבוד נכס אסטרטגי‪.‬‬
‫חשש שהספק יתפשר על רמה‬
‫טכנולוגית נמוכה לחסכון‬
‫בהוצאות‪.‬‬
‫חשש לאיבוד שליטה על משאבי‬
‫המידע ותלות בספק השירות‪.‬‬
‫חשש לדליפת מידע רגיש‪.‬‬
‫חשש מעזיבת עובדים מרכזיים‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫תהליך ‪Outsourcing‬‬
‫בחינת יעדים ומטרות – הגדרת היקף‪.‬‬
‫בניית תוכנית היערכות‪:‬‬
‫נקודות חולשה וחוזקה‪.‬‬
‫מוקדי בעיות ‪.‬‬
‫הגדרת העובדים הנשארים‪.‬‬
‫הגדרת הנכסים‪.‬‬
‫ניהול הצעות‬
‫הגדרת ‪.RFP‬‬
‫ניהול תהליך המכרז‪.‬‬
‫בחירת הספק‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫תהליך ‪Outsourcing‬‬
‫ניהול החוזה מול הספק‬
‫הגדרת אופן ההתקשרות ‪ :‬תמחיר‪ ,‬מנגנוני פיקוח וכו'‪.‬‬
‫הגדרת החוזה‪.‬‬
‫ניהול תקופת המעבר‪.‬‬
‫פיקוח ובקרת פעילויות ה ‪Outsourcing‬‬
‫הפעלת מנגנוני הבקרה באופן שוטף‪.‬‬
‫בחינת רמת השירות‪.‬‬
‫בחינת שביעות רצון לקוחות‪.‬‬
‫ניהול ועדות היגוי של המשתמשים‪.‬‬
‫‪37‬‬
Traditional View: Logistics in the
Economy (1990, 1996)
Freight Transportation
Inventory Expense
Administrative Expense
Logistics related activity
Source: Cass Logistics
38
$352, $455 Billion
$221, $311 Billion
$27, $31 Billion
11%, 10.5% of GNP.
Traditional View: Logistics in the
Manufacturing Firm
Profit
4%
Logistics Cost
21%
Marketing Cost
27%
Manufacturing Cost 48%
R. Sundarraj, Production and Operations Management
39
Profit
Logistics
Cost
Marketing
Cost
Manufacturing
Cost
‫תנועת חומרים אופיינית בתוך מפעל‬
‫רציף‬
‫הקבלה‬
‫רכב‬
‫מגיע‬
‫מחסן‬
‫בקרת‬
‫איכות‬
‫מרכז‬
‫עבודה‬
‫תוצרת‬
‫גמורה‬
‫אריזה‬
‫מרכז‬
‫עבודה נוסף‬
‫רכב‬
‫יוצא‬
‫רציף‬
‫השילוח‬
‫שינוע‬
‫‪40‬‬
‫תעבורה מ‪/‬אל הארגון‬
‫הפצה‬
‫הפצה פיסית של המוצרים באמצעות מערכת ההפצה ללקוחות‪.‬‬
‫ניהול מערכת ההפצה‪.‬‬
‫ניהול התחבורה‬
‫קביעת שיטות התחבורה‬
‫תזמון‪.‬‬
‫שילוח‪.‬‬
‫בטיחות‪.‬‬
‫ניהול צי הרכב‬
‫פעילות עפ"י חוקים ונהלים‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫תחבורה מ‪/‬אל הארגון‬
‫‪Distribution Requirements Planning‬‬
‫‪ DRP‬הוא התכנון של חידוש המלאי במחסנים האזוריים‬
‫של הארגון‪.‬‬
‫שימוש במתודולוגית ‪MRP‬‬
‫‪42‬‬
Distribution Requirements Planning
Region. Warehouse #1 LT = 1
Std. Quantity = 50
SS = 10
Forecasted demand (units)
Scheduled receipts
Projected ending inventory
Planned receipt of shipments
Planned orders for shipments
43
Week
-1
1
2
3
4
5
30
40
30
40
40
40
10
20
30
50
50
50
60
80
50
50
DRP : ‫דוגמה‬
‫מרכז הפצה ראשי‬
Main Distribution Center
2 ‫מחסן אזורי‬
Region. Warehouse #2
‫פריטים פיסיים‬
44
‫מידע‬
1 ‫מחסן אזורי‬
Region. Warehouse #1
‫מצב התחלתי‬
Region. Warehouse #1 LT = 1
Std. Quantity = 100
SS = 50
Forecasted demand (units)
Scheduled receipts
Projected ending inventory
Planned receipt of shipments
Planned orders for shipments
45
Week
-1
1
2
3
4
5
80
100
80
60
100
100
200
‫מצב התחלתי‬
Region. Warehouse #2 LT = 2
Std. Quantity = 200
SS = 80
Forecasted demand (units)
Scheduled receipts
Projected ending inventory
Planned receipt of shipments
Planned orders for shipments
46
Week
-1
1
2
3
4
5
100 200 200 240 200
200
220
‫מצב התחלתי‬
Main Distrib. Center LT = 1
Std. Quantity = 500
SS = 200
Gross Requirements (units)
Scheduled receipts
Projected ending inventory
Planned receipt of shipments
Planned orders for shipments
47
Week
-1
1
500
250
2
3
4
5
1 ‫חישוב עבור מחסן איזורי‬
Region. Warehouse #1 LT = 1
Std. Quantity = 100
SS = 50
Forecasted demand (units)
Scheduled receipts
Projected ending inventory
Planned receipt of shipments
Planned orders for shipments
48
Week
-1
1
2
3
4
5
80
100
80
60
100
200 220 120 140
80
80
100
100
100
100
100
2 ‫חישוב עבור מחסן איזורי‬
Region. Warehouse #2 LT = 2
Std. Quantity = 200
SS = 80
Forecasted demand (units)
Scheduled receipts
Projected ending inventory
Planned receipt of shipments
Planned orders for shipments
49
Week
-1
1
2
3
4
5
100 200 200 240 200
200
220 320 120 120
80
80
200 200 200
200 200 200
‫חישוב עבור מרכז הפצה ראשי‬
Main Distrib. Center LT = 1
Std. Quantity = 500
SS = 200
Forecasted demand (units)
Scheduled receipts
Projected ending inventory
Planned receipt of shipments
Planned orders for shipments
50
Week
-1
1
2
3
4
5
200 300 200 100
500
250 550 250 550 450 450
500
500
‫‪Distribution resource planning‬‬
‫תכנון משאבי ההפצה‬
‫גורמים נוספים מעבר ל ‪DRP‬‬
‫מקום‪.‬‬
‫משאבי אנוש‪.‬‬
‫רכבים‪.‬‬
‫ציוד אחסנה‪.‬‬
‫ציוד שינוע‪.‬‬
‫תזרים מזומנים‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫‪Transportation Problem‬‬
‫בעיית ההובלה‬
‫הובלת מוצר ממספר מקורות ( מפעלים) עם‬
‫אספקה מוגבלת למספר יעדים ( מחסנים) עם‬
‫ביקוש מוגדר שיש לספק‪.‬‬
‫מוגדרת עלות הובלת יחידה לכל יעד מכל מקור‪.‬‬
‫הפתרון האופטימלי ממזער את עלות ההובלה‬
‫הכוללת‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫בעיית התובלה‬
‫‪- n‬מקורות‬
‫‪- m‬יעדים‬
‫‪ Cij‬עלות הובלה‬
‫‪ ai‬דרישות של יעד ‪i‬‬
‫‪ bj‬היצע של מקור ‪j‬‬
‫‪C21‬‬
‫‪X21‬‬
‫‪53‬‬
‫בעיית התחבורה‬
LP ‫ניסוח‬
n
n
min  Cij xij
i 1 j 1
s.t.
n
x
 ai i  1,...,n
x
 b j j  1,...,m
j 1
m
i 1
ij
ij
xij  0i  1,...,m; j  1,...,n
54
‫עלות משלוח‬
‫יחידה ממפעל ‪2‬‬
‫למחסן ‪3‬‬
‫דוגמה‪ :‬בעיית התחבורה‬
‫היצע מחסן ‪ 4‬מחסן ‪ 3‬מחסן ‪ 2‬מחסן‪1‬‬
‫ההיצע‬
‫ממפעל ‪3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫מפעל ‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מפעל ‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫מפעל ‪3‬‬
‫‪28‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫ביקוש‬
‫סה"כ‬
‫הביקוש‬
‫ממחסן ‪1‬‬
‫‪55‬‬
‫נושאים נוספים בלוגיסטיקה‬
‫שילוח‪.‬‬
‫מכס‪.‬‬
‫חברות הובלה בינלאומיות‪.‬‬
‫ניהול ממוחשב בסביבת אינטרנט‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫‪Warehousing‬‬
‫מחסנאות‬
‫ניהול החומרים בעת אחסונם במחסן‪.‬‬
‫כוללים את המרכיבים הבאים‪:‬‬
‫אחסנה‬
‫ניפוק ופיזור‪.‬‬
‫הזמנה‬
‫תחשיב‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫‪Warehousing‬‬
‫מחסנאות‬
‫רשומות המלאי כוללות‪:‬‬
‫מאזן מצב המלאי‪.‬‬
‫קבלות וחשבוניות‪.‬‬
‫מיקום החומרים‪.‬‬
‫תשלומים‪.‬‬
‫מועדי אספקה מובטחים‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫‪Inventory Accounting‬‬
‫בעבר שיטת ניהול המחסן התבססה על‬
‫המרכיבים הבאים‪:‬‬
‫ניהול מלאי תקופתי‪.‬‬
‫ספירת מלאי תקופתית – המתבצעת בסוף שנה‪.‬‬
‫כיום שיטת ניהול המחסן מתבססת על‬
‫המרכיבים הבאים‪:‬‬
‫ניהול מלאי מתמשך‪.‬‬
‫ספירת מלאי מחזורי – בדיקה מתמשכת הבודקת רשומות‬
‫שונות על בסיס יומי ‪ /‬שבועי‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫דוגמה ‪ :‬ספירה מחזורית‬
‫חברה מטמיעה את שיטה‪:‬‬
‫פרטי ‪ 5% ( A‬מהרשומות החברה) יספרו חודשית‪.‬‬
‫פרטי ‪ 20% ( B‬מהרשומות החברה) יספרו רבעונית‪.‬‬
‫פרטי ‪ C‬פעמים בשנה‪.‬‬
‫בחברה ‪ 16,000‬רשומות מלאי‪.‬‬
‫בשנה ‪ 200‬ימי עבודה‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫דוגמה ‪ :‬ספירה מחזורית‬
‫מספר הפריטים מספר הספירות סה"כ ספירות‬
‫סוג‬
‫בשנה‬
‫בכל סוג לפריט בשנה‬
‫הפריט‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪800‬‬
‫‪3,200‬‬
‫‪12,000‬‬
‫סה"כ‬
‫‪16,000‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9,600‬‬
‫‪12,800‬‬
‫‪24,000‬‬
‫‪46,400‬‬
‫‪61‬‬
‫דוגמה ‪ :‬ספירה מחזורית‬
‫מספר הפריטים הנספרים ביום‪:‬‬
‫‪ = 46,400‬סה"כ הספירות בשנה‬
‫פריטים ביום ‪= 232‬‬
‫סה"כ ימי עבודה בשנה‬
‫‪200‬‬
‫מספר העובדים הנדרש לספירה‪:‬‬
‫עובד יכול לספור ‪ 24‬רשומות ביום‪.‬‬
‫‪232‬‬
‫‪= 9.67‬‬
‫‪24‬‬
‫נדרשים ‪ 10‬עובדים‬
‫=‬
‫מספר הפריטים הנספר ביום‬
‫מספר רשומות הניתנות לספירה ביום‬
‫‪62‬‬
‫מדדי ביצוע לניהול החומרים‬
‫רשימה חלקית‬
‫רמה ועלות המלאי‪.‬‬
‫אחוז ההזמנות הנמסרות בזמן‪.‬‬
‫מספר מקרי החוסר‪.‬‬
‫עלות שנתית של חומרים‪.‬‬
‫עלות שנתית של התחבורה‪.‬‬
‫עלות שנתית של אחזקת המחסן‪.‬‬
‫מספר תלונות לקוח‪.‬‬
‫ועוד‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫ביצועי שרשרת האספקה‬
‫הקשר בין מדדים תפעוליים למדדים כספיים‬
‫מדדים כספיים‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫רכוש שוטף‬
‫הון חוזר‬
‫הון חוזר‬
‫תרומה שולית‬
‫תרומה שולית‬
‫הכנסה‬
‫הכנסה‬
‫הון חוזר‬
‫מדדי תפעוליים‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ערך מלאי מצרפי‬
‫שבועות אספקה‬
‫סבבי מלאי‬
‫עלות ייצור וחו"ג‬
‫אחוזי פגומים‬
‫אחוזי מסירה בזמן‬
‫זמן פיתוח מוצר חדש‬
‫זמן אספקה מספקים‬
‫‪64‬‬
‫תזכורת‬
‫הון חוזר – ההפרש בין נכסים שוטפים‬
‫להתחייבויות שוטפות‪.‬‬
‫הון חוזר‬
‫שלילי‬
‫‪65‬‬

similar documents