File

Report
Auditorija
MG ART IEVA ZEMĪTE
[email protected]
Auditorijas veidi

Stakeholderi (ietekmes grupas)

Klienti (apmeklētāji)
Auditorija – tie, ar kuriem kultūras organizācija vēlas
dalīties vērtībās (Schlosser, 1983).
Attīstība

Tie, kas nāk – dara to biežāk

Nāk aizvien jauni

Plānots process – attiecību veidošana
starp indivīdu un mākslu. (Maitland, 2000)
Jaunas auditorijas uzrunāšana
Everett M. Rogers (1962)
Pareto efekts
Lēmuma pieņemšanas veidi
Patērētāji balstās uz noteiktu informāciju –


Iepriekšējo (pieredze, sociālie, personīgie faktori,)
Ārējo (produkta veids, mutvārdu informācija, u.c.).
Visēdāji

gaumes mainās tādējādi, ka tās kļuvušas daudzveidīgākas,
zūdot tādiem iepriekš nesavienojamiem gaumju un
patēriņa modeļiem kā, piemēram, vienlaicīgam "augstās"
un "zemās" mākslas patēriņam.

Ja iepriekš indivīdi patērēja vai nu vienu, vai otru un
tāpēc dēvējami ar vienēdājiem, tad mūsdienās
arvien lielāka daļa kļūst par visēdājiem
ASV kultūras sociologs Ričards Pītersons (Richard A. Peterson)
Pamata trijotne
Indivīds
Produkts
Situācija
Stimuls
Vajadzība
Motīvs
Kāpēc?
Reakcija
Atbilde
Indivīda vērtības ietekmē
 ģimenes
vērtības,
 izglītības vide,
 bērnības pieredze,
 amatiermākslas prakse.
Fransuā Kolbērs (2007, 64)
Mājās nav televizora

vismaz reizi nedēļā televīziju televizorā skatās 97 % ES
iedzīvotāju

radio vismaz reiz nedēļā klausās 77 % eiropiešu
European Commission, 2012b, 5. – 7. lpp.
Iedzīvotājiem ērtākie
informācijas kanāli (I)
18%
32%
TV
Ziņu portāli
23%
Soc.tīkli
27%
Paziņas
Iedzīvotājiem ērtākie
informācijas kanāli (II)

Afišas (dominē vecuma grupā 45 – 54 gadi!)
Avots: Kultūras patēriņa pētījums, 2014
Pasākumu apmeklētāja profils

sieviete vai vīrietis, 15-16 gadi, pamata izglītība,
skolēns, neprecējies, ģimenē runā krievu valodā;

sieviete 23-30 gadi, neprecējusies vai arī precējusies,
vai dzīvo kopā ar partneri un ir bērni līdz 18 gadu
vecumam, augstākā izglītība, ģimenē runā latviešu
valodā, speciālists, ierēdnis, nestrādā fizisku darbu.
Pētījums «Kultūras pieejamība un līdzdalības iespējas Rīgas apkaimēs»
2014, respondentu skaits 502
Pasākumu neapmeklētājs

Neregulārā apmeklētāja profils ir sieviete, 31-45
gadi, precējusies vai dzīvo kopā ar partneri, nav
bērnu līdz 18 gadiem, vidējā speciālā izglītība,
ģimenē runā krievu valodā, strādā fizisku darbu.

Neapmeklētāja profils ir ļoti līdzīgs, atšķiras tikai
izglītība un darba vieta: sieviete, 31-45 gadi,
precējusies vai dzīvo kopā ar partneri, nav bērnu līdz
18 gadiem, vidējā izglītība, ģimenē runā krievu
valodā, speciālists, ierēdnis, nestrādā fizisku darbu.
Pētījums «Kultūras pieejamība un līdzdalības iespējas Rīgas apkaimēs»
2014, respondentu skaits 502
Motivācija
(Amsterdamas teātra pētījums)

Cilvēki vēlas tikt identificēti kā
teātra mīļi (visi, kas apmeklē
teātri)

Tie, kas pērk dārgas biļetes nevēlas socializēties, bet vēlas
redzēt izrādi
Galvenie lēmuma
pieņemšanas procesi
Attieksme (balstās uz pieredzi)
 Izzināšanas procesi
 Pakļautie procesi (uzticamība)
 Afektīvie procesi (emocionāli –
prieks, nogurums, garlaicība)
 Paradums (tāpēc, ka ērti, nevis
lojāli)
 Impulsīvie pirkumi

Auditorijas iedalījums
Apmeklētāji: tie, kuri ir ar ļoti pozitīvu attieksmi pret
mākslu un kuri apmeklē mākslas pasākumus, vai nu
reizēm vai arī regulāri.
Neapmeklētāji: tie, kuri domā, ka māksla ir "laba lieta",
un tāpat laba ideja ir to apmeklēt, bet nevar
saņemties.
Vienaldzīgie: tiem, kam nav spriedumu par mākslu, var
piedalīties, var nepiedalīties.
Naidīgie: tie, kam nepatīk ideja par mākslu kopumā, un
nav nekādu nodomu piedalīties.
Diggle (1994)
Segmentēšana

Potenciālās auditorijas noteikšana
1)
Vai grupa ir pietiekami liela, lai to izdalītu?
2)
Vai to varēs uzrunāt? Kā?

Kopīgo iezīmju noteikšana
1)
Kāpēc apmeklē?
2)
Kad apmeklē?
3)
Cik zinoši tie ir?
4)
Cik bieži apmeklē?
5)
Kādi ir kārotie ieguvumi?
Latviešu kino skatītāji
2014.gadā
1.
Izlaiduma gads - 34 438 skatītāji
2.
Džimlai-rūdi-rallallā! - 32 617 skatītāji
3.
Zelta zirgs - 21 048 skatītāji
TV skatītākās
"Džimlai-rūdi-rallallā!" (LTV1) – 258 800 skatītāji
"Mammu, es tevi mīlu" (LNT) – 152 300 skatītāji
"Sapņu komanda" (LTV1) -109 900 skatītāji
Mākslas galerijas auditorija (I)

Sociāli demogrāfiskie deskriptori — skolēni, jauniešu auditorija,
mākslas studenti, mākslinieki, interjeristi, dizaineri, muzeju
darbinieki, vēstniecību darbinieki, sievietes pensijas vecumā,
tūristi

Ģeogrāfiskie deskriptori — vietējie, ārvalstnieki

Psihogrāfiskie deskriptori — patērētāju iedalīšana kategorijās
pēc viņu uzvedības

Deskriptori, kas balstās uz ieguvumiem — kultūras interesenti,
mākslas mīļotāji, mūzikas mīļotāji, galeriju apmeklētāji,
interesenti par mākslu, kas meklē informāciju internetā. Vēlas
sarunāties par kultūras piedzīvojumu, vēlas dalīties ar šo
kultūras piedzīvojumu, vēlas attīstīt radošumu
(Kolbērs, 2007, 114, I.Zemīte pētījums)
Mākslas galerijas auditorija (II)
Psihogrāfiskie deskriptori
Apmeklētāji
Nejaušie apmeklētāji
Pastāvīgie apmeklētāji
Reizēm kaut ko nopērk
Neregulārie pircēji
Epizodiskie pircēji
Nejaušie pircēji
Dāvinātāji
Personīgām vajadzībām
Mākslas pircēji
Mākslas mecenāti
Kolekcionāri (mazie,
koorporatīvie, privātie)
Kolekcionāri, kas raksta
grāmatu vai veido muzeju
Izsoļu apmeklētāji
Pozicionēšana

Skaidrs vēstījums konkrētai auditorijai –
KONCENTRĒTĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJA

KONKURĒJOŠĀ POZICIONĒŠANA – produkta
diferenciācija
(BBC Proms Concert Londonas Karaliskajā Albertholā)
Ieteikumi auditorijas
piesaistīšanai
Cess Langeveld

Professor of cultural economics, Erasmus
University , Rotterdam

Director of Chasse Theatre, Breda
http://www.chasse.nl/home
Jaunas auditorijas
piesaiste izklaidei

Kombinācija starp dažādiem medijiem

Publicitāte

Radīt zvaigznes (no saviem izpildītājiem)

Izplatīšanā iesaistīt visus tīklus – degvielas tirgotājus,
utt.
Jaunas auditorijas piesaiste
populārai mūzikai

Cilvēkiem jāiepazīst mūzika

Ierakstiem jāpopularizē koncerti
Jauna auditorija
“augstajai mākslai”

Esošo auditoriju izmantot kā “vēstniekus”

Izglītošana, gaumes veidošana

Kontakpunkti (radīt tādus)

Teātra kursi, lekcijas

Iegūt visu iespējamo informāciju par esošajiem
apmeklētājiem

Savējie – iesaistīt viņus, padarīt par draugiem
Ir grūti piesaistīt jaunu, jāuzrunā esošā!

Reklāma nav domāta biļešu pārdošanai, bet gan
atpazīstamības veicināšanai

Jaunos medijus (sociālos) – neizmantot pārdošanai,
lai iegūtu klientus, bet gan - lai iegūtu draugus

similar documents