Indara Asčuka prezentācija – KĀDS IZSKATĀS KAPITĀLISTS

Report
KĀDS IZSKATĀS KAPITĀLISTS
jeb
Investoru interešu profili un uzņēmumu
risinājumi finanšu piesaistē
Indars Aščuks
Augsta Līmeņa Grupas dalībnieks
Valdes priekšsēdētāja vietnieks, birža NASDAQ OMX Riga
Saturs
Apsvērumi, izvēloties finansējuma piesaistes veidu
Dažādi finansējuma avoti:
Bankas
Eiropas Savienības fondi
Stratēģiskie investori
Riska kapitāls
Birža jeb publiskais tirgus
Piemēri
Vai ir labie un sliktie investori ?
Vai ir labās/ gudrās un sliktās investīcijas?
Finansējuma avots ir atkarīgs no tā, kas uzņēmumam attiecīgajā attīstības
fāzē un finanšu situācijā ir nepieciešams:
Dzīves cikls
Likviditāte
Nepieciešamība pēc
kompetences/
zināšanām
jeb know –how
Uzņēmuma iespējamie
attīstības scenāriji
īstermiņā un ilgtermiņā
Esošo akcionāru
nākotnes plāni –
saglabāt īpašnieku
statusu vai nē
Uzņēmuma lielums
Finansējuma veidi
Visizplatītākie un Latvijā
izmantotākie avoti ir:
Ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai
nepieciešams, lai Latvijā izplatītos
arī dažādi kapitāla investīciju
veidi:
Kredīts
Riska kapitāls
ES finansējums
Investīciju fondi
Birža
No investīcijām kapitālā tikai stratēģiskās investīcijas Latvijā ir izplatītas
Bankas finansējums
• Bankas finansējums kā jebkurš cits kredīta risinājums, t.i., ne-kapitāla ieguldījums,
uzņēmuma akcionāriem ir lētākais risinājums...
... tomēr .... iespējams tikai, ja:
– Uzņēmumam ir ķīla
– Uzņēmumam ir pietiekami likviditātes rādītāji, kas ļauj uzņemties saistības
• Kredīts ir lētākais attīstības scenārijs akcionāriem, jo nav jādalās peļņā, taču
uzņēmumam par kredītu ir jāmaksā kredītprocenti
Krīzes gadi mums ir iemācījuši, ka:
•lai Latvijā būtu ilgtspējīga tautsaimniecības attīstība, uzņēmumiem ir jābūt arī no
bankām neatkarīgiem finansējuma avotiem
•kapitāla un aizņemto līdzekļu īpatsvaram ir jābūt veselīgam:
•50/50 vai 33/67, bet ne 10/90
•Dažu krīzes gadu laikā ciestie zaudējumi uzņēmuma bilanci var pasliktināt tik būtiski, ka bez
papildus kapitāla ieplūdes uzņēmums bankrotē
Eiropas Savienības finansējums
• Ir neskaitāmi veiksmīgi realizēti investīciju projekti izmantojot Eiropas Savienības
•
sniegto finansējumu
Ja naudu dod par velti, grūti ir neņem ... tomēr...
– Projektiem būtu jābūt pelnošiem/rentabliem, arī nesaņemot šādu ES finansējumu
– Eiropas Savienība ir atzinusi kļūdaino politiku, kad tiek pieļautas investīcijas, it īpaši
infrastruktūrā, kur ne tikai ir nepietiekama atdeve, lai segtu investīcijas, bet:
Realizēto investīciju ekonomiski radītā vērtība pat nesedz tekošos
naudas plūsmas izdevumus infrastruktūras uzturēšanai!
– Latvijai ir jābūt gatavai periodiem, kad Eiropas līdzfinansējums investīcijām
būtiski samazināsies
– ES finansējums, it īpaši kombinācijā ar ļoti zemām, nereti zem tirgus un
attiecīgajam riska līmenim esošām kredītu aizdevuma procentu likmēm, ir
pieradinājis uzņēmējus pie iespējām realizēt ļoti viduvējus un
vājus projektus! Tas ir bīstami, skatoties nākotnē!
Stratēģiskais investors
Pārņem kontroli
Savs menedžments
RISKI
RISKI
PRIEKŠROCĪBAS
IEGUVUMI
Pārzina industriju
Nāk ar naudu
Iespējamais investīciju mērķis ir
atbrīvoties no konkurenta
Nāk ar
zināšanām
Var neradīt nacionālo kapitālu
Nāk ar
tehnoloģijām
Stratēģiskos investorus lielākoties
interesē tikai (dažu) tirgus līderu
iegāde
Var neievērot mazākuma akcionāru
intereses
Riska kapitāls
• Riska kapitāls (t.sk. privātā kapitāla fondi jeb private equity) līdz ar publiskā
kapitāla tirgus jeb biržas lomu, ko apskatīsim vēlāk, lielā mērā ir nodrošinājis
ASV ekonomikas līdera statusu pasaulē
• Var būt izšķirošs, lai uzņēmums spētu attīstīties
Riska kapitāla vieta uzņēmuma finansēšanas ciklā
Komercbankas
Finansējuma
avoti
Riska kapitāla investori
Uzņēmējs, ģimene, draugi
Uzņēmuma
stadija
Idejas
attīstība
Uzņēmuma
izveidošana
Agrīnā
izaugsme
Paplašināšanās
izaugsme
Stabila
izaugsme
Partnerība ar riska kapitālistu
• Fonds darbojas kā aktīvs partneris uzņēmumā, piedāvājot savu pieredzi,
kontaktus un finansējumu, lai atbalstītu kompānijas izaugsmes centienus
• Riska kapitāla fonda piesaistīšana ir sevišķi piemērota situācijās, kad:
– Uzņēmumam nepieciešams modernizēties vai palielināt jaudu
– Ir jauna biznesa ideja, kuras realizācijai nepietiek ar pašu līdzekļiem
– Nepieciešams biznesa partneris, kas palīdzētu arī komplektēt vadības komandu, piesaistītu
jaunus klientus
• Riska kapitāla fonda ieguldījuma periods uzņēmumā ir 3 līdz 5 gadi, pēc kura
tiek meklētas investīcijas realizācijas iespējas
Sēklas kapitāls
Sākuma
attīstības
kapitāls
Vietējais riska
kapitāls
Ārvalstu riska
kapitāls
<100 000 EUR
<1 000 000 EUR
<10 000 000
EUR
<....
Pašlaik aktīvie riska (un privātā) kapitāla investīciju
fondi
kapitāla fonds
BaltCap Latvija
Riska kapitāla
fonds
15m EUR
30m EUR
Aizkraukles bankas
radīts fonds
paplašināšanai vai
izpirkšanai
Jeremie
programmas fonds
ar 67% investīciju
no EIF
AB.LV Privātā
Imprimatur
Capital
Tehnoloģijas riska
kapitāla fonds
7m EUR
Jeremie
programmas fonds
ar 67% investīciju
no EIF
Imprimatur
Capital Seed Fund
3m EUR
Jeremie
programmas fonds
ar 100% investīciju
no EIF
Vairāki fondi pārvalda aktīvus investīciju portfeļus ar plānotām kompāniju
realizācijām 2011.-2013. gadā – Otrais Eko Fonds, Invento, Zaļās Gaismas
Investīcijas
Kopsavilkums
Stratēģiskais
investors
Investora
iesaistīšanās
pārvaldē
Investīciju
turēšanas periods
Riska kapitāls
Birža
Valdes vai padomes vietas
Piedalīšanās stratēģiskajā lēmumu pieņemšanā
Sagaida regulāras finanšu atskaites
... gadi
3 – 6 gadi
... dienas/gadi
Pārdod stratēģiskajam investoram
Pārdod finanšu investoram
Pārdošana
Pārdod pārējiem akcionāriem vai vadībai
Emitē akcijas fondu biržā
Atdeve
10-30 %
20 – 50%
8-25 %
Profesionāla un pieredzējusi vadība
Atlases kritēriji
Konkurētspēja vietējā un starptautiskajā tirgū
Attīstības iespējas
Ieņēmumu pieaugums
Dzīves cikls
Vadība izpērk jeb MBO/
restrukturizācija u.c.
Birža un
IPO
Riska
kapitāls
FFF
finansējums
Laiks / uzņēmuma izmērs
Investīciju – investoru – atdeves matrica
Investīciju atdeve
40%
Riska kapitāls
Stratēģiskais investors
30%
25%
Birža
Birža
15%
8%
0.5
1
3
5
15
25
100
Uzņēmuma lielums, miljonos eiro
500
Stāsti no dzīves ...
... Livonia Print un PET Baltija
Triāls – negatīvā pieredze ...
Askembla
37%
L.Tribockis
63%
Askembla
90%
Askembla
100%
L.Tribockis
10%
2005
2006
2007
Zviedrijas uzņēmums
Askembla Growth
Fund Kommanditbolag
pēc Konkurences
padomes atļaujas
iegādājas 37%
uzņēmuma akciju no
vienīgā Triāls
īpašnieka L.Tribocka
2009
2012
Tiek palielināts
uzņēmuma
pamatkapitāls no
256 tūkst.LVL
līdz 959
tūkst.LVL
Par vienīgo
īpašnieku kļūst
Askembla
Triāls iekļauts
lielāko nodokļu
parādnieku sarakstā
– parāds valstij 613
tūkst. LVL
Tiesa atzīst
uzņēmumu par
maksātnespējīgu
Iemesli?
Zaudētāji?
Tiks pabeigta
bankrota
procedūra
IPO un Birža
•
•
•
•
•
•
VIDEO - KAPITĀLA TIRGUS ATTĪSTĪBA
LATVIJĀ
Uzņēmējiem, kas vēlas turpināt dalību uzņēmumā, bet
nepieciešami būtiski līdzekļi attīstībai
Ir jābūt attīstības stāstam
Uzņēmums sākotnējā publiskajā piedāvājumā jeb IPO izplata
uzņēmuma akcijas finanšu jeb iestāžu investoriem
Esošie akcionāri lielākoties pārdod arī daļu no esošajām
akcijām
Investori sagaida mērenu atdevi no ieguldījumiem - sākot no
8-10% gadā
Investori nepiedalās uzņēmuma pārvaldē, taču vēlas saņemt
atklātu un patiesu informāciju par uzņēmuma darbību
Piesaistāmā
finansējuma
apjoms
25 - ...
miljoni
eiro
Alternatīvā birža
• Baltijā ir sava alternatīvā birža maziem un vidējiem
uzņēmumiem First North Baltic, kurā akcijas jau
iekļāvis viens uzņēmums
Piesaistāmā
finansējuma
apjoms
• Informācijas atklāšanas prasības ir mērenākas un
5 – 25
miljoni
eiro
izmaksas ir mazākas
• Ieguldītāji galvenokārt ir vietējie investori un
specializētie institucionālie investori
• Sertificētie konsultanti uzņemas daļu pienākumu un
atvieglo uzņēmumu atrašanos Biržā
• Nav prasības par uzņēmuma lielumu, darbības ilgumu,
akciju daudzumu, kam jābūt brīvā publiskā apgrozībā
Birža kā finansējuma avots – piemēri
Kādiem mērķiem piesaista finansējumu Biržā?
•
•
•
•
•
Jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei un ieviešanai
Konkurentu un citu uzņēmumu iegādei
Ieiešanai jaunos tirgos, pārstāvniecību izveidei, produktu un pakalpojumu mārketingam
Ražošanas vietu izveidei
Apgrozāmo līdzekļu palielināšanai un dažādu aktīvu iegādei
• Latvijas farmaceitisko produktu ražotājs
• Biržā no 1998. gada; otrreizējais publiskais piedāvājums –
2005.gada jūnijā
• Biržā piesaistītā summa 18 miljoni eiro
• Igaunijas kuģu transporta un tūrisma kompānija
• Sākotnējais publiskais piedāvājums 2005. gada decembris
• Biržā piesaistītā summa 166 miljoni eiro
• Mērķi: jaunu kuģu iegāde, jaunu tūrisma līniju atvēršana citās
• Mērķi: tehnoloģiju un ražošanas, kā arī produktu portfeļa
valstīs
attīstīšana, izplatīšanas tīkla paplašināšana, brīvo finanšu līdzekļu
nodrošināšana iespējamiem uzņēmumu iegādes darījumiem
• Rezultāts: Iegādājās konkurentu Somijā Silja Line, pasūtīja
• Rezultāts: Izveidoja Baltijā pirmo aktīvo farmaceitisko vielu
mērogošanas laboratoriju, uzsāka gatavo zāļu ražotnes
būvniecību
Atrašanās biržā būtiski saīsināja finansējuma piesaistes termiņu,
vienkāršoja procedūru un sekmēja investoru uzticēšanos
jaunu kruīza prāmi “Galaxy”, kā arī iegādājās trīs “Superfast”
prāmjus pasažieru un kravu pārvadāšanai
615
miljoni eiro*
*Kopējā summa, ko uzņēmumi piesaistījuši Baltijas kapitāla vērtspapīru tirgū
2004. - 2012.gads
Kapitāla piesaiste Baltijas vērtspapīru tirgū - piemēri
Sektors: Pārtikas ražošana
Sektors: Lauksaimniecība
Sektors: Lauksaimniecība
Piesaistīts: EUR 13 m
Piesaistīts: EUR 28 m
Piesaistīts: EUR 9.8 milj.
Biržā no 05.05.2010
Biržā no 17.052.2010
Biržā no 02.04.2008
Sektors: Nekustamā īpašuma
Sektors: Izdevniecība
Sektors: Telekomunikāciju
attīstīšana
Piesaistīts: EUR 36 milj.
pakalpojumi
Piesaistīts: EUR 76.8 milj.
Biržā no 05.04.2007
Piesaistīts: EUR 12 milj.
Biržā no: 28.06.2005
Biržā no 21.06.2007
Sektors: Azartspēles
Sektors: Kuģniecība
Sektors: Telekomunikāciju
Piesaistīts: EUR 71 milj.
Piesaistīts: EUR 166 milj.
iekārtas
Biržā no 23.10.2006
Biržā no 09.12.2005
Piesaistīts: EUR 24 milj.
Biržā no 26.05.2004
Sektors: Būvniecība
Sektors: Ūdensapgāde
Piesaistīts: EUR 19 milj.
Piesaistīts: EUR 55.5 milj.
Sektors: Nekustamā īpašuma
apsaimniekošana
Biržā no 18.05.2006
Biržā no 01.06.2005
Piesaistīts: EUR 17.9 milj.
Biŗžā no 08.06.2007
Piemēri iedvesmai - Facebook Inc.
500 000 $
Pirmā investīcija no
PayPal līdzdibinātāja
P.Thiel, pretī saņem
10% akciju
Mark
Zuckenberg
dibina
Facebook
2004
240 m $
par šo summu
Microsoft
iegādājas 1.6%
Facebook
akcijas
200 m $
Investē Digital Sky
Technologies (DST). Vēlāk
piedāvā no uzņēmuma
darbiniekiem iegādāties
akcijas 100 m USD vērtībā
13 m $
Investē Accel
Partners Jim
Breyer
500 m $
DST un Goldman
Sachs iegulda
uzņēmumā, piedāvā
akcijas arī saviem
turīgākajiem
klientiem
Facebook
paziņo par IPO
ieceri - plāno
piesaistīt 5
miljardus USD
190 m $
Investē fonds
T.Rowe Price
2005 2006 2007
2008
2009
272m$
777m$
2010
2011
1974m$
3711m$
Ieņēmumi
0.4m$
5 miljardi $
9m$
48m$
153m$
2012
Secinājumi
Ir ļoti daudz veidu, kā attīstīt savu uzņēmumu
Nav labo un slikto investīciju
Pareizā izvēle ir atkarīga no attiecīgā brīža vajadzībām
PALDIES PAR UZMANĪBU!
Indars Aščuks
[email protected]

similar documents