Cadrul bugetar pe termen mediu 2014-2016

Report
Cadrul bugetar pe termen mediu
2014-2016
Şedinţei Consiliului Sectorial
de Sănătate în Domeniul Asistenţei Externe
15 Octombrie 2013
Andrei Matei
Şef direcţie buget, finanţe, asigurări
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
Cheltuielile totale în sectorul ocrotirii sănătăţii ca
pondere din PIB
14.0%
12.5%
12.0%
11.7%
10.7%
10.2%
10.6%
% din PIB
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
2008
2009
2010
2011
2012
Sursa: Conturile Naţionale în Sănătate
Finanţarea cheltuielilor după surse principale
100%
4.7%
7.0%
90%
3.9%
3.0%
43.7%
44.4%
9.6%
80%
70%
49.5%
45.0%
46.5%
60%
AOD
Surse private
Surse publice
50%
40%
30%
20%
50.5%
48.5%
45.8%
2008
2009
2010
52.4%
52.5%
2011
2012
10%
0%
Sursa: Conturile Naţionale în Sănătate
Distribuirea alocărilor de resurse pe subprograme de cheltuieli în cadrul sectorului "Ocrotirea
Sănătăţii", pe anii 2012-2016
Total cheltuieli publice
Denumirea subprogramului
Subprogramul I. Politici şi
management în domeniul ocrotirii
sănătăţii
Subprogramul II. Administrare a
fondurilor de asigurare obligatorie de
asistență medicală
Subprogramul III. Monitorizare,
evaluare a sistemului de sănătate și
management al calității
2012
Executat
(mii lei)
2013
aprobat
Prognoza (mii lei)
2014
2015
2016
7.876,2
9.063,5
9.471,6
10.584,0
11.514,6
42.357,1
49.515,0
67.300,0
63.861,3
71.468,4
85.163,9
60.545,1
56.545,2
59.973,6
63.564,1
164.016,6
190.018,6
203.948,5
221.721,9
280.060,7
1.119.575,6
1.167.159,5
1.373.973,8
1.476.410,3
1.587.890,9
278.254,7
290.494,4
335.540,6
360.367,8
387.450,4
5.282,3
5.775,1
9.009,6
9.681,4
10.412,4
Subprogramul IV. Sănătate publică
Subprogramul V. Asistență medicală
primară
Subprogramul VI. Asistență medicală
specializată de ambulatoriu
Subprogramul VIII. Îngrijiri medicale
comunitare și la domiciliu
Subprogramul IX. Asistență medicală
urgentă prespitalicească
Distribuirea alocărilor de resurse pe programe de cheltuieli în cadrul sectorului "Ocrotirea Sănătăţii",
pe anii 2012-2016
Denumirea programului
Subprogramul X. Asistență medicală
spitalicească
Subprogramul XI. Servicii medicale de
înaltă performanță
Subprogramul XIII. Asistență medicală de
reabilitare și recuperare
Subprogramul XIV. Medicină legală
Subprogramul XVI. Management
rațional al medicamentelor și
dispozitivelor medicale
Subprogramul XVII. Management al
fondului de rezervă al asigurării
obligatorii de asistență medicală
Subprogramul XVIII. Programe
naționale și speciale în domeniul
ocrotirii sănătății
Subprogramul XIX. Dezvoltarea și
modernizarea instituțiilor în domeniul
ocrotirii sănătății
Total cheltuieli publice
(mii lei)
2012
2013
executat
aprobat
Prognoza (mii lei)
2014
2015
2016
1.924.450,5
1.960.541,6
2.252.416,1
2.420.344,7
2.603.099,9
127.546,5
134.635,2
153.164,3
164.583,4
177.010,8
89.765,7
96.092,0
109.639,4
117.885,3
125.263,2
21.835,3
34.385,5
27.280,5
39.390,6
38.013,6
20.301,3
28.481,8
39.574,8
34.521,0
34.521,0
2.059,3
65.781,7
84.735,8
51.089,1
54.975,7
223.047,7
276.343,7
270.698,6
313.351,5
348.979,6
326.909,7
334.325,2
240.138,9
708.282,6
321.710,5
Distribuirea alocărilor de resurse pe programe de cheltuieli în cadrul sectorului "Ocrotirea Sănătăţii",
pe anii 2012-2016
Total cheltuieli publice
(mii lei)
2012
2013
executat
aprobat
Total pe ramură (sector)
Ponderea fiecărui program în suma totală
a cheltuielilor din sector (%)
Prognoza (mii lei)
2014
2015
2016
2013
2014
2015 2016
4.762.651,6
5.036.820,9
5.616.348,4
6.463.507,1
6.558.462,8
100,18
100,00 100,00 100,00
2.775.405,0
2.947.496,2
2.964.223,4
3.684.949,2
3.506.165,9
58,52
52,78
57,01 53,46
2.412.855,7
2.562.812,5
2.716.326,3
2.973.519,8
3.203.700,8
50,88
48,36
46,00 48,85
2.043.236,5
99.436,9
2.143.049,1
109.887,7
2.269.457,3
128.622,5
2.382.956,8
103.706,0
2.499.829,3
103.706,0
42,55
2,18
40,41
2,29
36,87 38,12
1,60 1,58
263.112,4
274.796,0
119.274,6
607.723,4
198.759,1
5,46
2,12
9,40
3,03
79.300,0
54.200,0
48.007,1
52.607,7
54.555,2
1,08
0,85
0,81
0,83
Fondurile asigurării obligatorii de
asistenţă medicală
3.951.183,1
4.178.173,8
4.873.575,2
5.108.907,0
5.497.571,0
82,95
86,77
Total pe ramură (sector)
4.762.651,6
5.036.820,9
5.616.348,4
6.463.507,1
6.558.462,8
100,00
Finanţat de la:
Bugetul de stat total:
inclusiv:
cheltuieli de bază
dintre care, Transferuri de la
bugetul de stat catre FAOAM
fonduri şi mijloace speciale
proiecte investiţionale finanţate din
surse externe
Bugetele unităţilor administrativteritoriale
Bugetul asigurărilor sociale de
stat
79,04 83,82
100,00 100,00 100,00
Subprogramul IV. Sănătate publică
mii lei
Ponderea din cheltuielile totale
a Bugetului Public Naţional
5.00
4.27
4.00
3.77
3.63
3.43
Dinamica cheltuielilor
300,000.0
280,060.7
250,000.0
221,721.9
190,018.6
200,000.0
203,948.5
164,016.6
3.00
150,000.0
2.00
100,000.0
1.00
50,000.0
0.00
0.0



Întreţinerea centrelor raionale, municipale şi a centrului naţional din cadrul
Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.
Dotarea cu transport şi modernizarea SSSSP (95 mln lei în 2016)
Regionalizarea serviciilor de laborator în cadrul SSSSP (3,106 mii lei)
Subprogramul V. Asistență medicală primară
mii lei
Ponderea din cheltuielile totale
a Bugetului Public Naţional
25.00
24.46
24.21
24.50
24.00
23.50
23.17
22.84
23.00
22.50
22.00
Dinamica cheltuielilor
1,800,000.0
1,587,890.9
1,600,000.0
1,476,410.3
1,373,973.8
1,400,000.0
1,200,000.0
1,119,575.6
1,167,159.5
1,000,000.0
800,000.0
600,000.0
400,000.0
200,000.0
0.0

Prestarea asistenţei medicale primare.

Centrele comunitare prietenoase tinerilor.

Aplicarea indicatorilor de performanţă în contractarea AMP (115 221 mii lei)
Subprogramul VI. Asistență medicală specializată de ambulatoriu
mii lei
Dinamica cheltuielilor
Ponderea din cheltuieli totale
6.10
6.00
5.90
5.80
5.70
5.60
5.50
5.40
5.30
450,000.0
5.97
387,450.4
400,000.0
5.91
335,540.6
350,000.0
300,000.0
5.77
360,367.8
278,254.7
290,494.4
250,000.0
5.58
200,000.0
150,000.0
100,000.0
50,000.0
0.0

Prestarea asistenţei medicale specializate de ambulator. Centrele Consultativ
diagnostice din cadrul spitalelor şi CMF-lor.

Monitorizarea stării de săntate a sportivilor „AtletMed” (2,183 mii lei)
Subprogramul VII. Îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu
mii lei
Ponderea din cheltuieli totale a
Bugetului Public Naţional
0.20
0.16
0.15
0.15
Dinamica cheltuielilor
12,000.0
10,412.4
9,681.4
10,000.0
9,009.6
0.16
8,000.0
0.11
0.10
6,000.0
4,000.0
0.05
2,000.0
0.00

Servicii comunitare şi îngrijiri la domiciliu.
0.0
5,282.3
5,775.1
Subprogramul VIII. Asistență medicală urgentă prespitalicească
mii lei
Dinamica cheltuielilor
Ponderea din cheltuieli totale
6.90
6.80
6.70
6.60
6.50
6.40
6.30
6.20
6.10
500,000.0
6.82
6.75
442,527.0
450,000.0
411,458.6
382,910.7
400,000.0
6.62
350,000.0
300,000.0
250,000.0
6.37
200,000.0
150,000.0
100,000.0
50,000.0
0.0
324,209.2
333,663.0
Subprogramul IX. Asistență medicală spitalicească
mii lei
Ponderea din cheltuieli totale
41.00
40.10
40.00
39.00
39.69
Dinamica cheltuielilor
3,000,000.0
2,603,099.9
2,500,000.0
2,000,000.0
38.92
2,420,344.7
2,252,416.1
1,924,450.5
1,960,541.6
1,500,000.0
38.00
37.00
36.00
37.45
1,000,000.0
500,000.0
0.0
Întreţinerea SSSP.
În 2014 sunt planificate 15 mln pentru reparaţia sediului CNAM.
Subprogramul X. Servicii medicale de înaltă performanță
mii lei
Dinamica cheltuielilor
Ponderea din cheltuieli totale
2.75
2.70
200,000.0
2.73
2.70
2.67
140,000.0
153,164.3
127,546.5
134,635.2
120,000.0
2.60
2.50
164,583.4
160,000.0
2.65
2.55
177,010.8
180,000.0
100,000.0
2.55
80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
2.45
0.0

Prestarea serviciilor costisitoare: RMN, CT, USG, Laborator etc.

În anul 2013 au fost introduse circa 400 de servicii costisitoare în Programul Unic
Subprogramul XIII. Management rațional al medicamentelor și
dispozitivelor medicale
Ponderea din cheltuielile totale
a BPN
0.80
0.70
Dinamica cheltuielilor
45,000.0
39,574.8
40,000.0
34,521.0
35,000.0
0.60
0.57
0.53
0.53
28,481.8
30,000.0
25,000.0
0.40
20,301.3
20,000.0
15,000.0
0.20
10,000.0
5,000.0
0.00
mii lei
0.0

Asigurarea funcţionalităţii Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale,
inclusiv soldurile pentru anul 2014.

În 2013 a fost aprobată noua structură şi a fost predat în gestiune domeniul
Dispozitivelor Medicale
34,521.0
Subprogramul XIV. Management al fondului de rezervă al AOAM
mii lei
Ponderea din cheltuielile totale
a BPN
0.80
0.70
0.60
0.57
0.53
0.53
Dinamica cheltuielilor
90,000.0
84,735.8
80,000.0
65,781.7
70,000.0
60,000.0
51,089.1
50,000.0
0.40
40,000.0
30,000.0
0.20
20,000.0
10,000.0
0.00
2,059.3
0.0

Asigurarea funcţionalităţii Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

În 2013 a fost aprobată noua structură şi a fost predat în gestiune domeniul
Dispozitivelor Medicale
54,975.7
Subprogramul XVI. Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul
mii lei
ocrotirii sănătății
Ponderea din cheltuielile totale
a BPN
10.96
12.00
10.00
8.00
6.64
4.91
6.00
4.28
4.00
2.00
0.00
Dinamica cheltuielilor
800,000.0
708,282.6
700,000.0
600,000.0
500,000.0
400,000.0
326,909.7
300,000.0
334,325.2
321,710.5
240,138.9
200,000.0
100,000.0
0.0

Construcţia şi reconstrucţia Centrelor de Sănătate din zonele rurale (BM)

Construcţia blocului chirurgical adiacent a SCR (CE)

Fondul de dezvoltare a CNAM

Proiectul de dotare cu dispozitive medicale finanţat prin intermediul guvernului
Japonez
Structura finanţării cheltuielilor din bugetul de stat,
ponderea din Bugetul Public Naţional
70
60
50
7.76
8.33
5.52
5.46
9.13
7.95
2.12
10.73
9.40
40
3.03
30
20
42.90
42.55
40.41
2013
2014
36.87
38.12
2015
2016
10
0
2012
cheltuieli de bază
proiecte investiţionale
finanţate din surse externe
fonduri şi mijloace
speciale
transferuri de la bugetul de
stat catre FAOAM
Ponderea FAOAM
din Bugetul Public Naţional
Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală
88
86
84
82
86.77
80
78
82.96
83.82
82.95
79.04
76
74
2012
2013
2014
2015
2016
Volumul AOD debursate în 2011-2012, USD
Sursa: Raportul AOD 2012, MS, OMS
Debursările făcute pe funcţiile
sistemului de sănătate
Debursările făcute pe
componenta “Investiţii”
Sursa: Raportul AOD 2012, MS, OMS
Debursările făcute pe programe de sănătate
Sursa: Raportul AOD 2012, MS, OMS
Subprogramul XV. Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii
sănătății
Ponderea din cheltuieli totale
5.60
Dinamica cheltuielilor
400,000.0
5.49
348,979.6
5.40
5.32
350,000.0
313,351.5
300,000.0
5.20
5.00
4.80
4.60
4.40



mii lei
250,000.0
4.82
4.85
276,343.7
270,698.6
223,047.7
200,000.0
150,000.0
100,000.0
50,000.0
0.0
Programele naţionale în sănătate finanţate din bugetul de stat – 130 mln lei
Fondul de profilaxie a CNAM – 47 mln lei
Contribuţiile donatorilor la finanţarea PN HIV/SIDA, PN TB, PN imunizări
Ministerul Sănătăţii a majorat cheltuielile pentru
următoare programe naţionale:




PN de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat ( de la 24
mln MDL în 2011 pînă la 40 mln MDL în 2013, 2014, 2015,
2016)
PN de imunoprofilaxie şi măsuri antiepidemice (de la 12,4 mln
MDL în 2012 pînă la 16,3 mln MDL în 2013) pentru anii 2014 –
2016 este estimată majorarea pînă la 28,5 mln MDL
PN de combatere a cancerului ( de la 3,7 mln MDL în 2012 pînă
la 13,5 mln în 2013, cu majorări ulterioare în 2014, 2015, 2016
– estimate pînă la 18,71 mln,
PN HIV/SIDA – de la 1,37 mln MDL în 2013 pînă la 9,169 mln
MDL în 2014, estimat în 2015 – 42,70 mln MDL, estimat în
2016 – 44,62 mln MDL
Ministerul Sănătăţii a majorat cheltuielile pentru
următoare programe naţionale:



PN pentru controlul şi profilaxia TB (de la 1 mln în 2012 pînă
la 7,9 mln în 2013, pînă la 28,3 mln în 2014, şi estimat pentru
2015 – 30 mln, 2016 – 64,6 mln)
Medicamente pentru comabterea bolilor rare (de la 4,8 mln
MDL în 2013 pînă la 6,8 mln în 2014, estimat în 2015 – 8
mln, în 2016 – 9,41 mln MDL). Mucoviscedoza, Fenilcetonurie,
Transplantul de organe (de la 6,3 mln MLD în 2013 pînă la
15,12 mln în 2014, cu majorări estimate pentru anii 2015,
2016 – 16,15 mln.
Politica fiscală pentru anii 2014-2016



Prima de asigurare în formă procentuală – 8%
Prima de asigurare în sumă fixă – 4056 lei
Scutirile de la plata primei în sumă fixă pentru anul 2014:



50% - fondatorii de Î.I., titularii de patentă de întreprinzător,
persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport,
încăperi, utilaje etc, străinii cărora li s-a acordat dreptul de
şedere provizorie pe teritoriul RM.
75% - proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă
Contribuţia în FAOAM din partea bugetului de stat pentru
acoperirea populaţiei cu asigurare garantată de stat –
12,1% din totalul cheltuielilor de bază a BS, cu excepţia
cheltuielilor efectuate din veniturile cu destinaţie specială

similar documents