modelarevizuala

Report
Modelare vizuala cu UML
Ce este modelarea vizuala?
Modelare = abstractizare,
Order
Item
“capturarea” partilor
esentiale - obiectele si logica –
ale unui sistem
(ex. procesul de
business din
perspectiva utilizator)
Ship via
Business Process
GUI:
VB, Java
Logica de
business:
C++, Java
Modelare Visuala =
modelare folosind
using notatii grafice
standard
Baze de
date:
C++, SQL
Sistem informatic
Avantajele modelarii vizuale?
• Managementul complexitatii
– Mintea umana poate “rula” max 5-9 “fire de executie”
simultan
• Se poate modela un sistem indiferent de
limbajul de implementare
• Componentele din model se pot reutiliza
UML= Unified Modeling
Language
Elementele = simboluri
grafice ale conceptelor:
• obiecte soft,
• componente soft,
• obiecte de business,
• relatii intre entitatile de
mai sus
def
UML = limbaj standard
pentru:
•
•
•
•
vizualizarea
specificarea
construirea si
documentarea sistemelor
soft
Modelare cu UML
Modele = abstractizari ale sistemului soft
Modelul
CAZURI
Modelul
ANALIZA Modelul
DESIGN
UML poate fi folosit in toate
etapele dezvoltarii unui sistem
soft, indiferent de tehnologiile
de implementare.
Modelul
INSTALARE
Modelul
Ce cerem de la
sistemul soft?
IMPLEMENTARE
Modelul
TEST
Modelul CAZURI
CAZ (use case) = o secventa de actiuni care trebuie realizata de
sistem si care conduc la un rezultat observabil si utilizabil de catre
actor (om/sistem).
CONCEPTE = actori , use case-uri
def
Actor = orice entitate care interactioneaza cu sistemul aflat in
dezvoltare
def
Use case = orice entitate care interactioneaza cu sistemul soft
aflat in dezvoltare
Documentarea modelului
CAZURI (use case-uri)
• Citi actori sunt?
• Care sunt cerintele actorului/actorilor de la sistemul soft?
(=> sabloanele de comportament ale sistemului soft din
punctul de vedere al actorului)
• Modelul cazuri trebuie sa cuprinda detaliat ce anume
furnizeaza sistemul soft cind fiecare caz in parte este
executat, ex.
– Cum starteaza fiecare use case si cum se termina
– Fluxul normal de evenimente
– Flux alternativ de evenimente
– Flux exceptional de evenimente
Modelul CAZURI ex.1
Dezvoltarea unui sistem soft de tip “Bancomat”, ATM
Retrage
ATM
Depune
Transfera
Modelul CAZURI ex.2
Dezvoltarea unui sistem soft de tip “secretariat computerizat”
al universitatii
Secreatarul
Studentii
foloseste SC si afiseaza curicula pe un semestru
aleg 4 cursuri principale si 2 cursuri de rezerva
Dupa
ce studentul s-a inscris, sistemul de facturare este notificat
de SC ca studentului i se poate trimite factura pentru semestru
Studentii
pot folosi SC pentru a re-selecta cursurile (un timp T
dupa inscriere)
Profesorii
pot folosi SC pentru a primi cataloagele
Utilizatorilor
SC le sunt asignate parole pe care le vor folosi cind
se vor loga la curs
Modelul CAZURI ex.2
Actori:
Secretar
Profesor
Student
SC se poate afla in urmatoarele
cazuri:
Sistem de
facturare
Cerintele actorilor vor fi
satisfacute de SC
Secretar: pastreaza curicula
Pastreaza
curicula
Cere
continutul
cursului
Pastreaza
selectia
Profesor: cere continutul cursului
Student: pastreaza selectia cursurilor
Sistem de facturare: pastreaza selectia
cursurilor
Modelul CAZURI ex.2
Secretar
Pastreaza
curicula
Diagramele sunt create pentru
a vizualiza relatia dintre actori
si cazuri (use case) = o privire
a sistemului soft din afara lui
Student
Pastreaza
selectia
Sistem de
facturare
Profesor
Cere
continutul
cursului
Modelul CAZURI ex.2
Pe masura ce cazurile sunt documentate sunt descoperite relatiile
dintre cazuri. Relatiile trebuie sa evidentieze comportamentele
comune mai multor cazuri precum si comportamente optionale.
<<uses>>
Selectarea cursurilor
<<uses>>
Validare logon
Pastreaza curicula
Modelare cu UML
Modele = abstractizari ale sistemului soft
Modelul
CAZURI
Modelul
ANALIZA Modelul
DESIGN
Cum se realizeaza
cazurile?
Modelul
INSTALARE
Modelul
IMPLEMENTARE
Modelul
TEST
Modelul ANALIZA ex.1
Se identifica “obiectele” prin care sunt realizate “cazurile”…
Retrage
Retrage
participant
Cont
Dispenser
Interfata
casier
Clase interfata
Retrage
Clasa de control
Clasa
entitate
Modelul ANALIZA ex.1
…iar apoi se stabilesc relatiile de colaborare intre aceste
obiecte. Rezulta diagrame de colaborare
1.identificare
2. Cerere retragere
3. Validare si retragere
: Interfata casier
4. Autorizare
1.
2.
5. Eliberare
3.
: Retragere
5.
4.
: Dispenser
: Cont
Modelare cu UML
Modele = abstractizari ale sistemului soft
Modelul
CAZURI
Modelul
ANALIZA Modelul
DESIGN
Modelul
INSTALARE
Modelul
Care sunt componentele
comune mai multor
IMPLEMENTARE
obiecte si in ce relatii se
Modelul
afla?
TEST
Modelul DESIGN ex.1
Intre componente se stabilesc atit relatiile de colaborare
(vizualizate in diagrame de colaborare) cit si relatii de
succesiune (vizualizate in diagrame de succesiune)
Modelul DESIGN ex 1: Diagrame de colaborare
= interactiunile dintre obiecte, ordonate logic
: Interfata casier
Display
: Dispenser
Dispenser
senzor
: Retragere
Retragere
Key pad
Card reader
Dispenser
feeder
Cash
counter
: Cont
Account
Clasa
persistenta
Client
manager
Transaction
manager
Account
manager
Modelul DESIGN ex 1: Diagrame de succesiune
= interactiunile dintre obiecte ordonate temporar
Card
reader
Display
Key pad
PIN
PIN
?
Cash
Transaction
counter manager
ID
card
PIN?
Client
manager
PIN
PIN OK?
?
$10
$10
Avem $10 ?
Scade-i din cont
Modelare cu UML
Modele = abstractizari ale sistemului soft
Modelul
CAZURI
Modelul
ANALIZA Modelul
DESIGN
Modelul
INSTALARE
Modelul
Care sunt clasele
comune mai multor
obiecte si in ce relatii se
afla?
IMPLEMENTARE
Modelul
TEST
Modelul Implementare ex 2: Diagrame de
colaborare (interactiunile sunt organizate in jurul
obiectelor si a legaturilor dintre ele)
1: set course info
2: process
course form :
CourseForm
3: add course
: Secretar
theManager :
CurriculumManager
aCourse :
Course
4: new course
Modelul Implementare ex 2: Diagrame de clase
(interactiunile sunt organizate in jurul claselor si a
legaturilor dintre ele)

similar documents