IA strefa zwrotnikowa

Report
STREFA ZWROTNIKOWA
Zuzia Wingralek, Maciek Kiełpsz, Maurycy Zieliński,
Jan Puzyna
1A
Spis treści
SPIS TREŚCI
•
•
•
•
•
•
•
•
Zasięg Klimatu Zwrotnikowego
Podział na typy klimatu
Wzory i obliczenia
Cechy
Roślinność
Zwierzęta
Gleby
Bibliografia
Zasięg klimatu zwrotnikowego na
mapie świata
Spis treści
Stacje meteorologiczne
Ajn Salah – skrajnie suchy
27 12’ N, 2 2’ E
Bombaj (Mumbai) - monsunowy
18 54’N, 72 49’E
Spis treści
Podział na typy klimatu
klimat, nazwa stacji,
współrzędne
geograficzne
wysokość
m.n.p
.m.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
rok
t
23,9
24
26,1
28,1
29,6
28,6
27,3
25,9
27
27,9
27,2
25,4
26,8
o
4
2
1
1
17
484
616
340
264
65
14
2
Ajn Salah
t
13,3
16,1
20
25
28,9
35
36,7
35,8
32,8
26,7
19,1
14,4
25,3
27°12'N , 2°2'E
o
0,6
0,9
0,2
2
1
0,1
0
0,2
0,5
2
0,3
2
10
monsunowy
Bombaj (Mumbai)
11
181
18°54'N , 72°49'E
pustynny(skrajnie suchy)
0
280
t - temperatura średnia miesięczna w °C, o - opady
miesięczne w mm
Spis treści
Ajn Salah
I
II
III
IV
VI
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
opady
0,6
0,9
0,2
2
1
0,1
0
0,2
0,5
2
0,3
2
temperatura
13,3
16,1
20
25
28,9
35
36,7
35,8
32,8
26,7
19,1
14,4
2,5
40
35
2
30
mm
20
mm
temperatura
1
C
25
1,5
15
10
0,5
5
0
0
I
II
III
IV
VI
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
misiące
Spis treści
Mombaj
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
opady
4
2
1
1
17
484
616
340
264
65
14
2
temperatura
23,9
24
26,1
28,1
29,6
28,6
27,3
25,9
27
27,9
27,2
25,4
35
600
30
500
25
400
20
℃
mm
700
opady
300
15
temperatura
200
10
100
5
0
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
miesiące
VIII
IX
X
XI
XII
Spis treści
Wzory i obliczenia
Monsunowy:
• (23,9 + 24 + 26,1 + 28,1 + 29,6 + 28,6 + 27,3 + 25,9 + 27 + 27,9 + 27,2 +
25,4) : 12 = 26,8[⁰C ]
• Max. temp. 29,6⁰C min. Temp. 23,9⁰C 29,6 – 23,9 = 5,7 [⁰C ]
• 4 + 2 + 1 + 1 + 17 + 484 + 616 + 340 + 264 + 65 + 14 + 2 = 1810
Suchy:
• (13,3 + 16,1 + 20 + 25 + 28,9 + 35 + 36,7 + 35,8 + 32,8 + 26,7 + 19,1 +
14,4) : 12 = 25,3[⁰C ]
• Max. Temp. 36,7 ⁰C Min. Temp. 13,3
36,7 – 13,3 = 23,4[⁰C ]
• 0,6 + 0,9 + 0,2 + 2 + 1 + 0,1 + 0 + 0,2 + 0,5 + 2 + 0,3 + 2 = 10
Spis treści
CECHY
Klimat zwrotnikowy
typ klimatu:
Monsunowy :
•Opady głównie w okresie letnim
•zimą powietrze jest bardzo suche
•średnia roczna temperatura wynosi powyżej 20 stopni C
•roczna suma opadów około 1 500 mm.
Wybitnie suchy:
•bardzo gorące lata
•bardzo duża dobowa amplituda temperatury powietrza
•bardzo mała roczna suma opadów
•opady sporadyczne
Spis treści
ROŚLINNOŚĆ KLIMATU
ZWROTNIKOWEGO SUCHEGO
•
•
•
•
Kaktusy np. Kaktus Kandelabrowy
Welwiczia Osobliwa
Agawy np. Agawa Amerykańska
Palmy np. Palma Daktylowa
Spis treści
Zwierzęta
1.
1. Wielbłąd dwugarbny (baktrian)
2. Orzeł stepowy
3. Hipopotam nilowy
4. Antylopy
3.
2.
4.
Spis treści
GLEBY
• Suchy klimat pustynny, skąpe opady
• Szaroziemy i pustynne gleby inicjalne
Spis treści
BIBLIOGRAFIA
• www.wikipedia.org
• Podręcznik dla klasy 1 gimnazjum ,,Świat
bez tajemnic”, wydawnictwo szkolne PWN
2009r.
• www.onet.pl
• www.national-geographic.pl
Spis treści

similar documents