Per Fauerby

Report
Nye samarbejdspartnere – nye udfordringer
- afdelingsbestyrelserne og det boligsociale samarbejde
Per Faurby, boligsocial koordinator i KAB
Per Faurby, boligsocial
koordinator i KAB
Det skal vi tale om
•
•
•
•
Hvad er afdelingsbestyrelsens
roller og opgaver i det boligsociale
samarbejde?
Hvad er boligorganisationens
roller og opgaver?
Hvordan får man som beboer og
afdelingsbestyrelse indflydelse på
den boligsociale helhedsplan?
Hvordan skaber man et godt
samarbejde om indsatsen og
forebygger konflikter?
Tendenser, der udfordrer beboerdemokratiet
•
•
•
•
•
Kommunerne vil sidde med til bords, når
helhedsplanerne skrives
Farvel til de små helhedsplaner – nye
helhedsplaner for hele bydele eller kvarterer
Skærpede krav fra Landsbyggefonden til
helhedsplanerne - stadig flere beslutninger
træffes allerede i planlægningsfasen
Færre ‘frie midler’ – Landsbyggefondens
tilskud er bundet til konkrete aktiviteter
Professionalisering af det boligsociale
arbejde – på godt og ondt
Mange nye samarbejdspartnere
Helhedsplanens fornemste opgave er at få mange forskellige
lokale ressourcer til at arbejde sammen
Eksterne ressourcer
Frivillige
foreninger
Beboernes
egne
ressourcer
Institutioner i
området
Fysiske
ressourcer
De tre centrale samarbejdspartnere
Afdelingsbestyrelse(r)
Kommune
Boligorganisation(er)
To hurtige spørgsmål til jer
Hvad er afdelingsbestyrelsens
vigtigste roller i det
boligsociale samarbejde?
Hvilke beslutninger er det
især vigtigt, at afdelingsbestyrelsen har indflydelse
på?
Helhedsplanens tilblivelse og gennemførelse
Prækvalitionsansøgning
Udarbejdelse
af helhedsplan
Gennemførelse
af helhedsplanen
Hvorfor er det
nødvendigt med en
boligsocial indsats?
Hvordan skal indsatsen gennemføres?
Detailplanlægning
af indsatsen.
Hvilke problemer
skal indsatsen løse?
Hvilke konkrete
aktiviteter skal
gennemføres?
Hvem skal have
ansvar og kompetence
for de enkelte aktiviteter?
Hvilke indsatsområder ønskes
prioriteret?
Hvad er målet med den
enkelte indsats?
Hvordan justerer vi,
hvis indsatsen ikke
fungerer?
Hvor mange penge
forventes indsatsen
at koste?
Hvordan skal arbejdet
organiseres?
Detaljeret budget
Hvordan kommunikerer vi undervejs?
Varig forankring
af indsatsen
Hvilke aktiviteter skal
videreføres, når helhedsplanen slutter – og af
hvem?
Konkretisering af helhedsplanens aktiviteter
Landsbyggefondens krav:
•
•
•
•
•
•
Hvad er det konkrete mål med aktiviteten –
hvilken virkning skal aktiviteten have?
Hvad vil vi gøre – skridt for skridt –
for at nå målet?
Hvad er succeskriterierne, og
hvordan vil vi måle, at vi lever op
til dem?
Hvad er de vigtigste milepæle?
Hvilke ressourcer skal indgå i aktiviteten?
Hvad skal der ske med aktiviteten, når
helhedsplanen er slut?
Typisk organisering af en boligsocial helhedsplan
Styregruppe
Projektsekretariat
Projektgruppe
Projektgruppe
Projektgruppe
Indflydelse på to forskellige niveauer
Overordnede
prioriteringer
Ressourcer
Principper
Strategisk
Udførende
Den praktiske
gennemførelse
Samarbejdet om den boligsociale indsats – gode råd
•
•
Skab på forhånd en tydelig ansvarsog kompetencefordeling
•
Styregruppen
•
Projektsekretariatet
•
Projektgrupper/arbejdsgrupper
•
Eventuel følgegruppe
Formuler spillereglerne i
kommissorier og forretningsordener
Hvad er styregruppens vigtigste opgaver
•
•
•
•
•
•
•
•
Sikre helhedsplanens fremdrift og retning i samarbejde med
projektlederen
Godkende budgetter og føre tilsyn med, at budgettet holdes
Levere ressourcer, beslutninger og mandat til projektledelsen
Koordinere i forhold til andre projekter og aktiviteter i
området
Håndtere konfliktsituationer, når projekter og aktiviteter
kommer på tværs af andre interesser
Godkende kommissorier for projektgrupper m.fl.
Godkende kommunikationsplan
Godkende statusrapporter og handleplaner
Gode råd om arbejdet i styregruppen
•
•
•
•
•
•
Forhold jer til styregruppens kommissorium - er styregruppens ansvar og kompetence klart beskrevet?
Sørg for at udstyre afdelingsbestyrelsens medlem af
styregruppen med beslutningskompetence
Informér løbende jeres bagland og sørg om nødvendigt for
opbakning til vigtige beslutninger i styregruppen
Tag eventuelt initiativ til faste formøder med projektlederen
eller boligorganisationens repræsentant i styregruppen
Foreslå, at styregruppen jævnligt, f.eks. en gang årligt,
evaluerer sit eget arbejde
Tag opgaven alvorligt – vær velforberedt!
Tak for nu

similar documents